Wedstrijddeelnames OLS 2024 Beekdaelen

Inschrijven voor de wedstrijden op het OLS 2024 Beekdaelen was mogelijk tot de 1ste dinsdag van februari. Dat is ieder jaar zo. En toch...  Toch blijven de inschrijvingen en wijzigingen aan de lopende band binnenstromen. De bekendmaking van de optochtvolgorde op 28 maart betekende een nieuwe stroom aan inschrijvingen via e-mail.  Elke secretaris denkt wellicht '1 inschrijving erbij kan geen kwaad'. Maar tel ze samen en de wedstrijdcommissie geraakt gemakkelijk aan een 10-tal wijzigingen per week.
Nadat de optochtvolgorde bekend is én 1 april is verstreken, gaat de wedstrijdcommissie nog een fase hoger:  de planning van de wedstrijden op het terrein gaat van start. Een eerste obstakel vormen de schutterijen die de muziekwerken van hun korpsen en/of solisten nog niet hebben aangevuld in hun inschrijvingsformulier. Hoewel dit gewenst is vóór 1 april, slaagt een aantal schutterijen hier niet in.  Toch kan pas als van alle deelnemers aan de muziekwedstrijden zowel muziekstuk als componist bekend is, de indeling per wedstrijdterrein (kleur vlag) van start gaan.
Bij het maken van de wedstrijdplanning voor de vendel-, exercitie- en muziekwedstrijden wordt rekening gehouden met de tijd die nodig is voor de schutterij om de optocht te lopen én voordat de schutterij voor het inschieten onder de schietboom wordt verwacht. Een tijdrooster opstellen voor alle wedstrijden op de diverse terreinen is ieder jaar een hele klus waarbij liever zo weinig mogelijk verschuivingen plaatsvinden.  Uiteindelijk zorgt de wedstrijdcommissie ervoor dat elke deelnemende schutterij begin mei een planning ontvangt.
OLS LOGO definitief 16022024 wit
U kunt al vermoeden dat de constante stroom aan afmeldingen en inschrijvingen het maken van een planning niet vergemakkelijkt.... Maar net als andere jaren stelt de wedstrijdcommissie zich flexibel op. Besef echter wel dat inschrijven kon van 1 december tot februari en dat ook flexibiliteit grenzen heeft.

Aandachtspunten

 • Namen van koninginnen en andere individuele deelnemers aan schoonheidswedstrijden op het terrein kunnen door de secretaris van de schutterij worden ingevuld via de ledenadministratie tot 1 juni;
 • Voor de muziekwedstrijden:
  • originele partituren zijn NIET nodig. Laat deze dus thuis!
  • onmiddelijk na het uittreden kunnen partituren direct worden meegenomen.
 • Voor de deelnemers aan de vendel-, exercitie- en muziekwedstrijden op het terrein zal elke secretaris in mei een tijdschema ontvangen;
 • Voor de schoonheidswedstrijden op het terrein wordt dit tijdschema gehanteerd:
  • 12u tot 13u: Beoordeling van optochtnummers 1 t.e.m. 40;
  • 13u tot 14u: Beoordeling van optochtnummers 41 t.e.m. 80;
  • 14u tot 15u: Beoordeling van optochtnummers 81 t.e.m. 120; en
  • 15u tot 16u: Beoordeling van optochtnummers 121 t.e.m. einde.
 • Wanneer u door omstandigheden afziet van deelname of alsnog een opgave wil doen, dan werkt dit door in het prijzenpakket én in het wedstrijdschema. Daarom kunnen enkel secretarissen van schutterijen dit doorgeven via secr.olsfeest@olsfederatie.com. Typ niet in het opmerkingenveld 'neemt niet deel', maar geef dit via e-mail.

Aanmeldingen

Voor het Oud-Limburgs Schuttersfeest verschijnen er geregeld deelnemerslijsten op deze website.

Deadlines

We zetten de deadlines voor de inschrijvingen nog even op een rijtje:

 • 1 februari: datum waarop de schutterij ingeschreven moet zijn voor ALLE wedstrijden waaraan het tijdens het OLS wil deelnemen. Opgelet: namen van koninginnen, muziekstukken, enz. kunnen nog tot 1 juni worden ingevuld, maar er moet wél al ingeschreven zijn voor de wedstrijd vóór 1 februari;
 • 1 april: datum waarop stukken ingediend moeten zijn: het gaat dan om muziekwerken of opleidingsplannen (ten behoeve van wedstrijdonderdeel Esprit);
 • 1 juni: datum waarop de namen van de (jeugd)schutters, koninginnen en andere deelnemers aan individuele terreinwedstrijden (niet zijnde muziekwedstrijden) ingediend moeten zijn;
 • 25 juni: datum waarop de informatie voor de media ingediend moet zijn.

Na de loting van de optochtvolgorde worden er tijdsschema’s opgesteld voor de diverse terrein-, muziek-, exercitie- en vendelwedstrijden.  Ook een gedeelte van het prijzenzilver wordt dan al besteld aan de hand van het aantal inschrijvingen per wedstrijdonderdeel. Wanneer u door omstandigheden afziet van deelname of als u nog een opgave wil doen, dan werkt dit door in het prijzenpakket én in het wedstrijdschema. Daarom dient u in te schrijven vóór 1 februari voor ALLE wedstrijden waaraan uw schutterij tijdens het OLS wil deelnemen.

Je kunt een naam niet doorgeven bij een wedstrijd?

Als u een lid niet kunt terugvinden in de keuzelijst bij 'Selecteer een lid' of ‘Schutter x’, dan betekent dat dat de persoon die u zoekt niet voldoet aan de gestelde criteria die bovenaan in het scherm/formulier worden opgesomd.
selectie

Vragen of problemen?

Met vragen over inschrijvingen of problemen met het indienen van aanmeldingsformulieren kunt u terecht bij Thijs Aengevaeren via secr.olsfeest@olsfederatie.com of Sonja Creemers via sonja.creemers@olsfederatie.com.
auteur: SC

Oud limburgs schuttersfederatie

Meer nieuws

Kijkdoos voor kids

Op de Do2 pagina kan je tips terugvinden voor jouw schutterij om toe te passen. Hierbij presenteren wij een kijkdoos voor de jeugdige schutter.

Helden van het OLS

Vanaf vandaag wordt via streekomroep ZO-nieuws een nieuwe serie gepresenteerd over markante personen in en rond de schutterswereld in Beekdaelen. De serie wordt gemaakt in...

Schietboomindeling en planning terreinwedstrijden OLS 2024 Beekdaelen

Hierna treft u de schietboomindeling en een opsomming aan van alle deelnemers die hebben ingeschreven voor deelname aan de wedstrijden op het OLS-wedstrijdterrein.