Laden Evenementen

Gerrit en Tiny Storken-zestalconcours Schutterij Sint Stephanus Dieteren

juni 30 @ 13:30 - 19:30

Op de laatste zondag voor het Oud Limburgs Schuttersfeest, organiseert schutterij “St. Stephanus” Dieteren weer traditiegetrouw de jaarlijkse schietwedstrijd als laatste
oefening voor het OLS.

DE PRIJZEN VOOR DEZE SCHIETWEDSTRIJD ZIJN ALS VOLGT:
1e Prijs € 500,–
2e prijs € 250,–
3e prijs € 150,–
4e prijs € 125,–
5e prijs € 100,–

6e prijs € 75,–

Het doel van deze wedstrijd is, dat met name de OLS-schutters, zoveel mogelijk schoten kunnen doen. Iedereen schiet 8 ronden, bij een misser wordt gewoon doorgeschoten. Het zestal met de meeste afgeschoten punten is de winnaar. Het maakt dus niet uit in welke ronde er wordt gemist. Bij gelijke eindstand worden de prijzen gedeeld. Inschieten van de buksen vanaf 13.00 uur, aanvang wedstrijd 13.30 uur. De prijsuitreiking zal, naar verwachting, rond 19.30 uur plaats vinden.

Reglement
➢ Er kan geschoten met maximaal 2 zestallen per buks
➢ Het inschrijfgeld bedraagt € 75,-. voor 2 zestallen. Voor één zestal € 40,-.
➢ Bij deelname van tenminste 32 zestallen is het prijzengeld gegarandeerd.
Zijn er minder deelnemers wordt het GEHELE inschrijfgeld als prijzengeld uitgekeerd.
➢ Er worden 4 ronden geschoten op punten van 1,5 x 1,5 x 1,5 cm.
Vervolgens 4 ronden op punten van 1 x 1 x 1 cm.
➢ In beide gevallen mag de buks worden ingeschoten (5 punten op de middenlat).
➢ Er kunnen maximaal 20 buksen deelnemen.
➢ Vooraf inschrijven is noodzakelijk. VOL =VOL
➢ Zodra het aantal van 20 buksen is bereikt stopt de inschrijving.
Bij aanmelding van méér dan 20 buksen geldt de volgorde van inschrijving.
➢ Om 2 zestallen te kunnen vormen zijn er tenminste 10 personen nodig.
Er mogen dus maximaal 2 personen zowel in het eerste als in het tweede zestal worden
opgesteld.
➢ Optekenaars worden onderling uitgewisseld op aanwijzing van de wedstrijdleiding.
➢ De maximale tijdsduur voor één schietronde is 20 minuten per zestal en geldt bij normale
(weers)omstandigheden.
➢ In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

Aanmelden voor deelname graag voor 16 juni 2024. Dit in verband met de te nemen voorbereidingen.

Wij hopen ook U op zondag 30 juni a.s. op ons schietterrein aan de Bosweg in Dieteren te mogen begroeten en wensen U bij voorbaat een succesvolle wedstrijd en een prettig verblijf in Dieteren toe. Met schuttersgroet,

Bestuur schutterij “St. Stephanus” Dieteren
Tel.06-51102872
ststephanus@live.n

Oud limburgs schuttersfederatie