Aangepast HR en reglementen K-OLS en OLS Jeugdschieten beschikbaar

Tijdens de ALV van 2 maart 2024 in Steyl werden aanpassingen in het Huishoudelijk Reglement van de OLS-Federatie en in het Reglement OLS Jeugdschieten goedgekeurd. Het wedstrijdreglement van het Kinjer-OLS werd ook gewijzigd.
Reglementen zijn beschikbaar gesteld op onze downloadpagina.
Er is ook aangekondigd de draaiboeken die elk jaar aan de winnaar van het OLS worden overhandigd, online te publiceren. Dit zal in de loop van deze maand gebeuren.

Toelichting wijziging Wedstrijdreglement Kinjer-OLS

De wijziging van het wedstrijdreglement voor het Kinjer-OLS betreft de onderstaande onderwerpen:

1.    Wijze van uitvoeren van de yell tijdens de optocht (hoofdstukken 6g en 10 in het reglement);

  • er wordt geen front meer gemaakt richting eretribune; en
  • de schoolschutterij vertrekt direct na het brengen van de yell.

2.    Luchtdrukbuksen worden voor en tijdens de schietwedstrijd gecontroleerd (nieuw hoofdstuk 8i).

Toelichting wijziging Reglement OLS Jeugdschieten

De wijziging van het wedstrijdreglement voor het jeugdschieten betreft de onderstaande onderwerpen:

1.    Schieten met een onvolledig drietal;

  • Inschrijven; en
  • Huldiging gouvernement.

2.    Aanpassing aantal rondes korpsschieten;

3.    Aanpassing aantal schoten kaveling; en

4.    Controle bepalingen voor de luchtdrukbuks.

Schieten met een onvolledig drietal

Het doel van deze aanpassing is om het bij de jeugdschietwedstrijd mogelijk te maken om een onvolledig drietal aan te vullen met één schutter van een andere vereniging. De schutter van de andere vereniging schiet dan namens de vereniging met de twee andere schutters.

Deze mogelijkheid is bedoeld om zoveel mogelijk jeugd de kans te bieden om deel te nemen aan de wedstrijd. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om deze mogelijkheid te gebruiken om een sterk drietal te vormen.

Inschrijven

Het is (nog) niet mogelijk om een gastschutter in te schrijven via de ledenadministratie. De toegevoegde schutter zal aangemeld moeten worden via een e-mailbericht aan de secretaris OLS-feest. Een aanmeldprocedure volgt nog.

Huldiging gouvernement

De schutterijen die de 1e, 2e en 3e plaats behaalden, de winnaar van de Esprit en de winnaar van  het jeugdschieten, worden uitgenodigd om deel te nemen aan de huldiging door de Provinciale Besturen.

Indien een samengesteld drietal de 1e prijs wint, zal voor de huldiging een afvaardiging van de schuttersvereniging van de gastschutter worden uitgenodigd. De volledige schutterij uitnodigen is wegens de beperkte ruimte in het gouvernement niet mogelijk. Het federatiebestuur bepaald i.o.m. de provincie het aantal.

Reglementswijziging algemeen

Verwijderen onder 5 algemeen:

  • Een drietal moet bestaan uit leden van één schutterij.

Nieuw onder 5 algemeen:

  • Het is mogelijk om een onvolledig drietal aan te vullen met één schutter van een andere vereniging. De schutter van de andere vereniging schiet dan namens de vereniging met de twee andere schutters.

auteur: SC

Oud limburgs schuttersfederatie

Meer nieuws

OLS 2024 Beekdaelen in het Schutterijmuseum

Het Limburgs Schutterij Museum heeft sinds haar huisvesting in Steyl elk jaar een ruimte ingericht voor de winnaar van het OLS. Momenteel is dit winnaarshoekje...

Inperking aantal patronen van de baan

In het najaar van 2023 werd de KNSA onaangenaam verrast door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat omtrent de aanpassing van het Besluit activiteiten leefomgeving...

Schintaler en Bieske zetten tent op zijn kop!

Zaterdag 29 juni gaat de tent van het OLS Beekdaelen compleet uit zijn dak met optredens van de Schintaler en Bieske. Deze avond belooft een...