In Memoriam: Pater Herman Bergsma

In Memoriam: Pater Herman Bergsma

 

Schutterij St. Barbara Tungelroy rouwt om het heengaan van pater Herman Bergsma C.Ss.R. De redemptorist werd op 3 april 1934 geboren in Oldenzaal. Hij was van 1997 tot 2005 pastoor in Tungelroy. Uit hoofde van dit ambt werd hij geestelijk adviseur van de schutterij. Maar daar bleef het niet bij, hij werd ook actief lid.

 

Bij alle activiteiten van de schutterij probeerde hij aanwezig te zijn, zo ook bij de schuttersfeesten. Ook tijdens zijn emeritaat. Voor alle verdiensten voor het schutterswezen ontving hij het EGS-kruis van verdiensten in zilver.

 

Vorig jaar werd hij ernstig ziek, maar hij bleef grote interesse tonen voor het wel en wee van onze vereniging. Zelfs een week voor zijn overlijden in het hospice in Weert wenste hij alle schuttersvrienden het beste toe en een mooie feestavond, 24 februari. Hij zou hier gehuldigd worden voor 25 jaar lid van de OLS-federatie, maar diezelfde avond vertrok hij naar zijn Hemels Jeruzalem.

 

Zijn verbondenheid met Tungelroy bleek uit zijn wens om er begraven te worden. En zo zal zijn graf een blijvende herinnering zijn aan een pastoor die zich zo thuis voelde binnen de Tungelroyse geloofsgemeenschap en schutterij.

 

Beschermheer, bestuur en leden schutterij Sint Barbara Tungelroy

Oud limburgs schuttersfederatie

Meer nieuws

OLS 2024 Beekdaelen in het Schutterijmuseum

Het Limburgs Schutterij Museum heeft sinds haar huisvesting in Steyl elk jaar een ruimte ingericht voor de winnaar van het OLS. Momenteel is dit winnaarshoekje...

Inperking aantal patronen van de baan

In het najaar van 2023 werd de KNSA onaangenaam verrast door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat omtrent de aanpassing van het Besluit activiteiten leefomgeving...

Schintaler en Bieske zetten tent op zijn kop!

Zaterdag 29 juni gaat de tent van het OLS Beekdaelen compleet uit zijn dak met optredens van de Schintaler en Bieske. Deze avond belooft een...