Deelnemers OLS 2024 te Beekdaelen

Tot donderdag, 1 februari 2024 kunnen schutterijen zich aanmelden voor deelname aan het OLS 2024 te Beekdaelen.

Aanmeldingen

Voor deelname aan het Oud-Limburgs Schuttersfeest verschijnen er geregeld controlelijsten op deze website.

Zoals steeds: inschrijven kan enkel via de secretaris van de schutterij via de ledenadministratie.
De handleiding kunt u hier inzien.

Deadlines

We zetten de deadlines voor de inschrijvingen nog even op een rijtje:

  • 1 februari: datum waarop de schutterij ingeschreven moet zijn voor ALLE wedstrijden waaraan het tijdens het OLS wil deelnemen. Opgelet: namen van koninginnen, muziekstukken, enz. kunnen nog tot 1 juni worden ingevuld, maar er moet wél al ingeschreven zijn voor de wedstrijd vóór 1 februari;
  • 1 april: datum waarop stukken ingediend moeten zijn: het gaat dan om muziekwerken of opleidingsplannen (ten behoeve van wedstrijdonderdeel Esprit);
  • 1 juni: datum waarop de namen van de (jeugd)schutters, koninginnen en andere deelnemers aan individuele terreinwedstrijden (niet zijnde muziekwedstrijden) ingediend moeten zijn;
  • 25 juni: datum waarop de informatie voor de media ingediend moet zijn.

Na de loting van de optochtvolgorde worden er tijdsschema’s opgesteld voor de diverse terrein-, muziek-, exercitie- en vendelwedstrijden.  Ook een gedeelte van het prijzenzilver wordt dan al besteld aan de hand van het aantal inschrijvingen per wedstrijdonderdeel. Wanneer u door omstandigheden afziet van deelname of als u nog een opgave wil doen, dan werkt dit door in het prijzenpakket én in het wedstrijdschema. Daarom dient u in te schrijven vóór 1 februari voor ALLE wedstrijden waaraan uw schutterij tijdens het OLS wil deelnemen.

Je kunt een naam niet doorgeven bij een wedstrijd?

Als u een lid niet kunt terugvinden in de keuzelijst bij 'Selecteer een lid' of ‘Schutter x’, dan betekent dat dat de persoon die u zoekt niet voldoet aan de gestelde criteria die bovenaan in het scherm/formulier worden opgesomd.
selectie

Vragen of problemen?

Met vragen over inschrijvingen of problemen met het indienen van aanmeldingsformulieren kunt u terecht bij Thijs Aengevaeren via secr.olsfeest@olsfederatie.com of Sonja Creemers via sonja.creemers@olsfederatie.com.
auteur: SC

Oud limburgs schuttersfederatie

Meer nieuws

Kijkdoos voor kids

Op de Do2 pagina kan je tips terugvinden voor jouw schutterij om toe te passen. Hierbij presenteren wij een kijkdoos voor de jeugdige schutter.

Helden van het OLS

Vanaf vandaag wordt via streekomroep ZO-nieuws een nieuwe serie gepresenteerd over markante personen in en rond de schutterswereld in Beekdaelen. De serie wordt gemaakt in...

Schietboomindeling en planning terreinwedstrijden OLS 2024 Beekdaelen

Hierna treft u de schietboomindeling en een opsomming aan van alle deelnemers die hebben ingeschreven voor deelname aan de wedstrijden op het OLS-wedstrijdterrein.