Deelnemers OLS 2024 te Beekdaelen

Tot donderdag, 1 februari 2024 kunnen schutterijen zich aanmelden voor deelname aan het OLS 2024 te Beekdaelen.

Aanmeldingen

Voor deelname aan het Oud-Limburgs Schuttersfeest verschijnen er geregeld controlelijsten op deze website.

Zoals steeds: inschrijven kan enkel via de secretaris van de schutterij via de ledenadministratie.
De handleiding kunt u hier inzien.

Deadlines

We zetten de deadlines voor de inschrijvingen nog even op een rijtje:

  • 1 februari: datum waarop de schutterij ingeschreven moet zijn voor ALLE wedstrijden waaraan het tijdens het OLS wil deelnemen. Opgelet: namen van koninginnen, muziekstukken, enz. kunnen nog tot 1 juni worden ingevuld, maar er moet wél al ingeschreven zijn voor de wedstrijd vóór 1 februari;
  • 1 april: datum waarop stukken ingediend moeten zijn: het gaat dan om muziekwerken of opleidingsplannen (ten behoeve van wedstrijdonderdeel Esprit);
  • 1 juni: datum waarop de namen van de (jeugd)schutters, koninginnen en andere deelnemers aan individuele terreinwedstrijden (niet zijnde muziekwedstrijden) ingediend moeten zijn;
  • 25 juni: datum waarop de informatie voor de media ingediend moet zijn.

Na de loting van de optochtvolgorde worden er tijdsschema’s opgesteld voor de diverse terrein-, muziek-, exercitie- en vendelwedstrijden.  Ook een gedeelte van het prijzenzilver wordt dan al besteld aan de hand van het aantal inschrijvingen per wedstrijdonderdeel. Wanneer u door omstandigheden afziet van deelname of als u nog een opgave wil doen, dan werkt dit door in het prijzenpakket én in het wedstrijdschema. Daarom dient u in te schrijven vóór 1 februari voor ALLE wedstrijden waaraan uw schutterij tijdens het OLS wil deelnemen.

Je kunt een naam niet doorgeven bij een wedstrijd?

Als u een lid niet kunt terugvinden in de keuzelijst bij 'Selecteer een lid' of ‘Schutter x’, dan betekent dat dat de persoon die u zoekt niet voldoet aan de gestelde criteria die bovenaan in het scherm/formulier worden opgesomd.
selectie

Vragen of problemen?

Met vragen over inschrijvingen of problemen met het indienen van aanmeldingsformulieren kunt u terecht bij Thijs Aengevaeren via secr.olsfeest@olsfederatie.com of Sonja Creemers via sonja.creemers@olsfederatie.com.
auteur: SC

Oud limburgs schuttersfederatie

Meer nieuws

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

Op de najaarvergadering van de OLS-Federatie is besproken dat de OLS-Federatie en de Jeugdcommissie een jeugdbestuur wil samenstellen uit enthousiaste schutters tot en met 16...

Kinjer-OLS Beekdaelen

Nu voor dit jaar de inschrijving is gesloten, laten wij weten dat er dit jaar 34 schoolschutterijen deelnemen aan het Kinjer-OLS Beekdaelen.

Cursus Commandant op de weg, Nieuwe exercitie 2024

Bij voldoende deelnemers start op 24 maart de cursus 'Commandant op de weg, Nieuwe exercitie’.