Inschrijvingsportaal OLS 2024 geopend

De inschrijving verloopt op dezelfde wijze als voorgaande jaren. Dat wil zeggen dat elke secretaris van elke schutterij die lid is van de OLS-Federatie via de volgende link kan inschrijven voor deelname aan het OLS 2024: ledenadministratie.olsfederatie.com.

Inschrijven deelname OLS 2024

img2

Deadlines

  • 6 februari 2024: datum waarop de schutterij ingeschreven moet zijn voor alle wedstrijden waaraan de schutterij tijdens het OLS wilt deelnemen.
  • 1 april 2024: datum waarop stukken ingediend moeten zijn: het gaat dan om muziekwerken of opleidingsplannen (ten behoeve van wedstrijdonderdeel Esprit).
  • 1 juni 2024: datum waarop de informatie voor de media ingediend moet zijn.
  • 1 juni 2024: datum waarop de namen van de (jeugd}schutters,
    koninginnen en andere deelnemers aan individuele terreinwedstrijden (niet zijnde muziekwedstrijden) ingediend moeten zijn.

Meer informatie

Indien u vragen heeft over de inschrijving voor het OLS 2024 dan kunt u contact opnemen met Thijs Aengevaeren per telefoon via +31 6 209 945 21 of per e-mail via secr.olsfeest@olsfederatie.com. Of met Sonja Creemers per telefoon via +32 497 378 528 of per e-mail via automatiseringscom@olsfederatie.com.

auteur: SC

Oud limburgs schuttersfederatie

Meer nieuws

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

Op de najaarvergadering van de OLS-Federatie is besproken dat de OLS-Federatie en de Jeugdcommissie een jeugdbestuur wil samenstellen uit enthousiaste schutters tot en met 16...

Kinjer-OLS Beekdaelen

Nu voor dit jaar de inschrijving is gesloten, laten wij weten dat er dit jaar 34 schoolschutterijen deelnemen aan het Kinjer-OLS Beekdaelen.

Cursus Commandant op de weg, Nieuwe exercitie 2024

Bij voldoende deelnemers start op 24 maart de cursus 'Commandant op de weg, Nieuwe exercitie’.