Gouden jubilaris bij Schutterij Sint Jan Grubbenvorst

Jubilaris Wiel Gerits

Zaterdag 19 maart 2022 had schutterij Sint Jan uit Grubbenvorst na 2 jaar eindelijk weer hun jaarlijkse Teerdag en de daarbij horende jaarvergadering. Op deze dag kon ook het koningspaar van de schutterij, Jo en Annie Nooijen-Giessen, zich eindelijk presenteren aan de bevolking van Grubbenvorst. Na een gezamenlijke brunch en de traditionele H.Mis bij aanvang van het nieuwe schutters-seizoen werd een bezoek gebracht aan het kerkhof om de overleden leden van de schutterij een groet te brengen.

 

Daarna volgde de jaarvergadering. In deze jaarvergadering hebben 2 bestuursleden hun functie neergelegd, nl. de secretaris Tom Rossen en Hans Hermans. Zij werden bedankt voor hun verdiensten voor de schutterij. Hiervoor werden 2 nieuwe bestuursleden gekozen in de persoon van Robbie Soree en Moon Lam.

 

Tijdens deze jaarvergadering werden ook de jubilarissen gehuldigd. De eerste jubilaris was Paul Wijnhoven die 25 jaar lid was van schutterij Sint Jan. Paul is op jonge leeftijd al bij de schutterij begonnen als bordjesdrager en heeft daarna o.a deel uitgemaakt van het Tamboerkorps en is ook enkele jaren sappeur geweest bij onze schutterij. In augustus 2012 schoot hij zich tot Koning om in het seizoen 2013 samen met zijn vrouw Nicole als trots koningspaar voorop te gaan. Hij ontving tijdens de jaarvergadering de versierselen voor zijn 25 jarig lidmaatschap, waaronder de Eremedaille in zilver van de OLS federatie. Echter het hoogtepunt van de vergadering was toch wel het heuglijke feit dat de schutterij dit jaar weer een “gouden” jubilaris had. Wiel Gerits was dit jaar 50 jaar lid van schutterij Sint Jan. Wiel werd in 1972 lid van de schutterij, als lid van de 4e generatie Gerits bij Sint Jan. Wiel was commandant van schutterij Sint Jan van 1979 tot 2006, en is hiervoor in 2004 ook al onderscheiden met de bronzen eremedaille van de EGS, de Europese Gemeenschap van historische Schuttersgilden. Verder schoot hij zich in 1981 tot koning van onze schutterij, om daarna in 1982 niet alleen samen met zijn vrouw Ans het trotse koningspaar te zijn, maar was er op 2 juli 1982 ook een koninklijk huwelijk bij schutterij Sint Jan, toen zij als koningspaar elkaar het ja-woord gaven. Tot op heden is Wiel nog altijd bereid om met de schutterij mee te werken, maar ook als er wat te feesten is, zijn ze meestal van de partij. Verder maakt Wiel ook nog altijd deel uit van de jeugdcommissie, die o.a. de jeugd van Grubbenvorst voorbereidt op het Kinjer-OLS. Voor al zijn verdienste ontving Wiel een ingelijste gouden “G” met de beeltenis van Sint Jan. Ook ontving hij de Eremedaille in Goud mét gouden Kroontje van de OLS federatie. Natuurlijk was er daarna ook voor alle aanwezigen de mogelijkheid de gouden jubilaris te feliciteren. Kortom, schutterij Sint Jan kan terugkijken op een zeer geslaagde Teerdag en Jaarvergadering.

Jubilaris Paul Wijnhoven

Koningspaar Jo en Annie Nooijen

Oud limburgs schuttersfederatie

Meer nieuws

Data Kinjer-OLS

De plaats waar het Kinjer-OLS doorgaat, is elk jaar een verrassing. De datum is wél altijd in de agenda te markeren.

Federatiekampioenschap 2023

Het federatiekampioenschap van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie werd op zaterdag 29 en zondag 30 april 2023 georganiseerd door de schutterij Sint Servatius Raam op de schuttersweide...

Jubileum Beringe

Op 8 mei is het 100 jaar geleden dat schutterij Sint Hubertus Beringe werd opgericht; Dit heuglijke feit willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan;...