Jurering terreinwedstrijden OLS

Op het Oud-Limburgs Schuttersfeest worden er diverse wedstrijden georganiseerd tijdens de optocht, maar ook op het terrein. Een aantal terreinwedstrijden worden ingepland, zoals muziek-, vendel- en exercitiewedstrijden. Andere wedstrijden vinden plaats na de optocht, maar zonder een planning of een tijdrooster.

Terreinwedstrijden zonder planning

wegwijzer2

Voor de terreinwedstrijden waarbij geen tijden zijn aangegeven, wordt onderstaand tijdschema gehanteerd:

- 14u45 tot 15u45: Beoordeling van optochtnummers 1 t.e.m. 40
- 15u45 tot 16u30: Beoordeling van optochtnummers 41 t.e.m. 80
- 16u30 tot 17u15: Beoordeling van optochtnummers 81 t.e.m. 120
- 17u15 tot 17u45: Beoordeling van optochtnummers 121 t.e.m. einde

Uitsluitend indien men i.v.m. het schietschema in tijdnood mocht komen, kan, na overleg met de jury, van bovenstaand schema worden afgeweken.

Terreinwedstrijden zonder planning in de praktijk

1: De beoordelingen vinden plaats nadat men de optocht heeft gelopen!! 

2: Meld u aan bij één van de medewerkers in de tent bij de ingang van het terrein waar de schoonheidswedstrijden plaatsvinden; 

3: Geef uw optochtnummer en verenigingsnaam door; 

4: U krijgt de juryformulieren waarvoor u bent aangemeld; (2 formulieren per onderdeel); 

5: Ga met de formulieren naar de desbetreffende juryleden die u moeten beoordelen. De naam van het onderdeel staat op het formulier en deze moet overeenkomen met de naam van het bordje op het wedstrijdterrein; 

 6: Geef de formulieren af aan de juryleden. Per onderdeel zijn er 2 juryleden, dus ook 2 formulieren; 

7: De beoordeling zal nu plaatsvinden; 

8: De juryformulieren blijven bij de jury, deze worden tussendoor door een medewerker van de wedstrijdcommissie opgehaald. 

Inschrijvingen

De secretaris van een schutterij schrijft de schutterij in voor één of meerdere wedstrijdonderdelen.  Dit gebeurt online en ten laatste op de 1ste dinsdag van februari.  Wedstrijden zoals voor solisten, korpsen, exercitiegroepen en vendelaars vinden plaats op specifieke terreinen die worden aangeduid met een bepaalde kleur vlag. De wedstrijdcommissie van de OLS-Federatie zorgt dat elke deelnemende schutterij begin mei een planning ontvangt.

De wedstrijdonderdelen waaraan een schutterij deelneemt, zijn op deze pagina terug te vinden.

Elke deelnemende koningin ontvangt een oorkonde: hiertoe dient u wel de naam van de koningin van uw schutterij door te geven. Indien de dame geen lid is van de vereniging, kan u haar tijdelijk als actief lid inschrijven via de online ledenadministratie.

Namen van koninginnen kunnen - net als de namen van het 12-tal en het jeugddrietal van de schutterij - nog tot 1 juni worden aangeduid in het betreffende inschrijvingsformulier dat te bereiken is via de online ledenadministratie. Alleen indien de naam van een koningin bekend is, kan een oorkonde worden uitgereikt.

auteur: SC

Oud limburgs schuttersfederatie

Meer nieuws

Juryformulieren OLS 2024 Beekdaelen

Op het OLS 2024 Beekdaelen worden tijdens de optocht- en schoonheidswedstrijden nieuwe juryformulieren gebruikt.

Het Kinjer-OLS 2024 Beekdaelen presenteert: Ummeke!

Het Kinjer-OLS 2024 Beekdaelen presenteert een eigen lied “Ummeke”, dat vanaf nu te beluisteren is op alle grote streamingsdiensten.

Consumptieprijs OLS

De consumptieprijs OLS 2024 is bekend. Normaal gesproken wordt deze bekendgemaakt tijdens de ALV in het voorjaar.