Van de bestuurstafel

 

Het federatiebestuur van de Oud Limburgse Schuttersfederatie is in de afgelopen maanden volop bezig geweest met de inwerkperiode van de nieuwe federatiepresident, Anoesjka Koopmans. Zij heeft vele commissies mogen bezoeken en veel leren kennen van het schutters- en gildewezen. Wij nemen jullie mee langs de bestuurstafel van de Oud Limburgse Schuttersfederatie.

 

  • Zaterdag 10 december 2022 werd er een bestuurdersdag georganiseerd en gaven alle federatiebestuursleden hun mening over de Oud Limburgse Schuttersfederatie en de toekomst. Het aanzien van het federatiebestuur, de persoonlijkheden, de verbinding met de schutters en de bestuursstructuur werd volop behandeld. Dit leidt tot een tweetal nieuwe bestuurdersdagen in 2023 en vanaf dat jaar gaat het federatiebestuur minimaal één keer per jaar een ‘Heidag’ organiseren om over de toekomst na te denken.
  • Rondom de wet wapens en munitie heeft het federatiebestuur onder aanvoering van Thijs Aengevaeren volop getracht de belangen van de schutterijen in de nieuwe wetgeving voldoende te verankeren, de KNSA was in de persoon van Sander Duisterhof onze belangenbehartiger en in december 2022 is deze concept-wetgeving aangeboden aan de minister en is deze doorgeleidt naar het kabinet om deze definitief vast te leggen.
  • Rondom de subsidieverlening van de provincie Limburg is onder aanvoering van Bernie van Lierop veel tijd geïnvesteerd om de subsidiemogelijkheden vanuit o.a. de provincie (Nederlands)Limburg helder te krijgen en dit heeft per 1 juli 2022 geleidt tot de nieuwe subsidieregeling ‘schutterijen’,  waarvan de eerste aanvragen lopen en ook sommige al zijn goedgekeurd; Schutterijen maak hier gebruik van;
  • Elke schutterij maakt gebruik van een kogelvanger en deze zijn natuurlijk jaarlijks onderhevig aan onderhoud, hiervoor bent u als schutterij verantwoordelijk en uw leverancier kan u ook daarbij van behulp zijn met bijvoorbeeld een checklist voor het onderhoud.
  • In het afgelopen jaar werd het collective muziekkorps van de Oud Limburgse Schuttersfederatie opgericht, de kartrekker was Paul Roberts, die o.a. de opening van het Wereldmuziekconcours en de afscheidsreceptie van Ger Koopmans muzikaal opluisterde. Er is een nieuw initiatief ontstaan om ook een OLS-Collective exercitiepeloton op te richten , de kartrekker is Roger Joris;
  • In maart 2023 zal het wereldberoemde schilderij, de Vaandeldrager van Rembrandt te gast zijn in het Bonnefantenmuseum in Maastricht. Vanuit de Oud Limburgse Schuttersfederatie is een werkgroep, bestaande uit Luc Wolters, Paul Roberts en Bernie van Lierop in overleg met het Bonnefantenmuseum om hier een grote activiteit van te maken, waarin het schutters- en gildewezen een grote achterwacht kan bereiken;
  • De jaarvergadering van de Oud Limburgse Schuttersfederatie zal plaatsvinden op vrijdag 3 maart 2023 in het Belgische Molenbeersel en de najaarsvergadering op vrijdag 6 oktober in het Limburgs Schutterijmuseum in Steyl;
  • Binnen de Oud Limburgse Schuttersfederatie zijn nog tal van vacatures binnen commissies/werkgroepen. Wil je meer betekenen binnen het schutters- en gildewezen, schroom niet om je aan te melden om actief te worden in een bepaalde commissie. Zo zijn er vacatures binnen de jeugdcommissie of je wordt jurylid, kortom er liggen genoeg kansen en wij blijven op zoek naar bestuurlijke talenten;
  • In de jaarvergadering van de Oud Limburgse Schuttersfederatie zal er een uitgebreide bestuursverkiezing plaatsvinden. Diverse federatiebestuursleden zijn aftredend en sommigen zijn herkiesbaar. Ook zal de nieuwe vice-federatiepresident gepresenteerd worden en is de herverkiezing van de secretaris van de Oud Limburgse Schuttersfederatie aan de orde.

 

It is slechts een kleine opsomming van de bestuurlijke activiteiten vanuit het federatiebestuur. Het rest ons nog slechts om iedereen hele prettige feestdagen en een succesvol, schuttersrijk maar vooral een gezond 2023 toe te wensen.

 

Oud limburgs schuttersfederatie

Meer nieuws

Vacature federatiepenningmeester

De federatiepenningmeester, Peter Berben, heeft te kennen gegeven zijn functie beschikbaar te stellen met ingang van de algemene ledenvergadering van 2 maart 2024 en daardoor...

Wedstrijddeelnames OLS 2024 Beekdaelen

Inschrijven voor de wedstrijden op het OLS 2024 Beekdaelen was mogelijk tot de 1ste dinsdag van februari. Dat is ieder jaar zo. En toch... 

Schintaler bekendgemaakt tijdens OLS-loting Beekdaelen

Zaterdag 29 juni zetten de Schintaler, Bieske en DJ Jorn Lucassen de feesttent van het OLS Beekdaelen op zijn kop. De online kaartverkoop is inmiddels...