Keuren muziekwerken

De muziekcommissie van de Oud Limburgse Schuttersfederatie heeft zich de afgelopen jaren gebogen over het werken met divisies en gekeurde muziekwerken.

Dit na aanleiding van het besluit van landelijke muziekbonden om deelname aan muziekwedstrijden vrij te laten en muziekwerken zodoende niet meer te keuren. Om dit probleem tijdelijk op te lossen, is er voor gekozen om met een eigen keuringscommissie vanuit het OLS wel nog werken vooraf te beoordelen op moeilijkheidsgraad.

Inmiddels is er in overleg tussen muziekcommissie en federatiebestuur besloten dat het huidige systeem gehandhaafd blijft maar dat we gaan werken vanuit één eigen repertorium.

Tot nog toe was er de mogelijkheid om werken te kiezen uit diverse, oude repertoria. Echter door de ontwikkelingen in de muziekwereld, het toenemen van de kwaliteit en de verschuivingen van divisies, is er scheefgroei ontstaan binnen de voorheen gehandhaafde lijsten.

Het vooraf keuren van werken en aan de hand daarvan toekennen van divisies, maakt het op de eerste plaats mogelijk een passend werk te kiezen. Daarnaast moet dit ook zorgen voor een gelijkwaardige wedstrijd waaraan eenieder wenst deel te nemen.

Het nieuwe OLS repertorium bevat door de OLS keuringsinstantie gekeurde werken. Werken uit deze lijst zijn dus vrij te gebruiken in de daaraan toegewezen divisies.

Werken welke niet in het OLS repertorium voorkomen, worden ter keuring aan de OLS keuringsinstantie voorgelegd. Na beoordeling zal het werk voorzien van toegewezen divisie en datum aan de lijst worden toegevoegd. Jaarlijks wordt de lijst op 1 juli op de site van de OLS federatie geactualiseerd.

Vanaf dat moment zijn de nieuw toegevoegde werken 5 jaar geldig. Na 4 jaar wordt in overleg met de keuringscommissie bekeken of de geldigheidsduur kan worden verlengd.

Het gebruik van het OLS repertorium gaat in vanaf november 2021. De overige repertoria komen daarmee te vervallen.

Repertorium

Het reportorium is hier terug te vinden, onder de wedstrijdnormen van muziekwedstrijden.

Oud limburgs schuttersfederatie

Meer nieuws

Kijkdoos voor kids

Op de Do2 pagina kan je tips terugvinden voor jouw schutterij om toe te passen. Hierbij presenteren wij een kijkdoos voor de jeugdige schutter.

Helden van het OLS

Vanaf vandaag wordt via streekomroep ZO-nieuws een nieuwe serie gepresenteerd over markante personen in en rond de schutterswereld in Beekdaelen. De serie wordt gemaakt in...

Schietboomindeling en planning terreinwedstrijden OLS 2024 Beekdaelen

Hierna treft u de schietboomindeling en een opsomming aan van alle deelnemers die hebben ingeschreven voor deelname aan de wedstrijden op het OLS-wedstrijdterrein.