Keuren muziekwerken

De muziekcommissie van de Oud Limburgse Schuttersfederatie heeft zich de afgelopen jaren gebogen over het werken met divisies en gekeurde muziekwerken.

Dit na aanleiding van het besluit van landelijke muziekbonden om deelname aan muziekwedstrijden vrij te laten en muziekwerken zodoende niet meer te keuren. Om dit probleem tijdelijk op te lossen, is er voor gekozen om met een eigen keuringscommissie vanuit het OLS wel nog werken vooraf te beoordelen op moeilijkheidsgraad.

Inmiddels is er in overleg tussen muziekcommissie en federatiebestuur besloten dat het huidige systeem gehandhaafd blijft maar dat we gaan werken vanuit één eigen repertorium.

Tot nog toe was er de mogelijkheid om werken te kiezen uit diverse, oude repertoria. Echter door de ontwikkelingen in de muziekwereld, het toenemen van de kwaliteit en de verschuivingen van divisies, is er scheefgroei ontstaan binnen de voorheen gehandhaafde lijsten.

Het vooraf keuren van werken en aan de hand daarvan toekennen van divisies, maakt het op de eerste plaats mogelijk een passend werk te kiezen. Daarnaast moet dit ook zorgen voor een gelijkwaardige wedstrijd waaraan eenieder wenst deel te nemen.

Het nieuwe OLS repertorium bevat door de OLS keuringsinstantie gekeurde werken. Werken uit deze lijst zijn dus vrij te gebruiken in de daaraan toegewezen divisies.

Werken welke niet in het OLS repertorium voorkomen, worden ter keuring aan de OLS keuringsinstantie voorgelegd. Na beoordeling zal het werk voorzien van toegewezen divisie en datum aan de lijst worden toegevoegd. Jaarlijks wordt de lijst op 1 juli op de site van de OLS federatie geactualiseerd.

Vanaf dat moment zijn de nieuw toegevoegde werken 5 jaar geldig. Na 4 jaar wordt in overleg met de keuringscommissie bekeken of de geldigheidsduur kan worden verlengd.

Het gebruik van het OLS repertorium gaat in vanaf november 2021. De overige repertoria komen daarmee te vervallen.

Repertorium

Het reportorium is hier terug te vinden, onder de wedstrijdnormen van muziekwedstrijden.

Oud limburgs schuttersfederatie

Meer nieuws

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

Op de najaarvergadering van de OLS-Federatie is besproken dat de OLS-Federatie en de Jeugdcommissie een jeugdbestuur wil samenstellen uit enthousiaste schutters tot en met 16...

Kinjer-OLS Beekdaelen

Nu voor dit jaar de inschrijving is gesloten, laten wij weten dat er dit jaar 34 schoolschutterijen deelnemen aan het Kinjer-OLS Beekdaelen.

Cursus Commandant op de weg, Nieuwe exercitie 2024

Bij voldoende deelnemers start op 24 maart de cursus 'Commandant op de weg, Nieuwe exercitie’.