Keuren muziekwerken

De muziekcommissie van de Oud Limburgse Schuttersfederatie heeft zich de afgelopen jaren gebogen over het werken met divisies en gekeurde muziekwerken.

Dit na aanleiding van het besluit van landelijke muziekbonden om deelname aan muziekwedstrijden vrij te laten en muziekwerken zodoende niet meer te keuren. Om dit probleem tijdelijk op te lossen, is er voor gekozen om met een eigen keuringscommissie vanuit het OLS wel nog werken vooraf te beoordelen op moeilijkheidsgraad.

Inmiddels is er in overleg tussen muziekcommissie en federatiebestuur besloten dat het huidige systeem gehandhaafd blijft maar dat we gaan werken vanuit één eigen repertorium.

Tot nog toe was er de mogelijkheid om werken te kiezen uit diverse, oude repertoria. Echter door de ontwikkelingen in de muziekwereld, het toenemen van de kwaliteit en de verschuivingen van divisies, is er scheefgroei ontstaan binnen de voorheen gehandhaafde lijsten.

Het vooraf keuren van werken en aan de hand daarvan toekennen van divisies, maakt het op de eerste plaats mogelijk een passend werk te kiezen. Daarnaast moet dit ook zorgen voor een gelijkwaardige wedstrijd waaraan eenieder wenst deel te nemen.

Het nieuwe OLS repertorium bevat door de OLS keuringsinstantie gekeurde werken. Werken uit deze lijst zijn dus vrij te gebruiken in de daaraan toegewezen divisies.

Werken welke niet in het OLS repertorium voorkomen, worden ter keuring aan de OLS keuringsinstantie voorgelegd. Na beoordeling zal het werk voorzien van toegewezen divisie en datum aan de lijst worden toegevoegd. Jaarlijks wordt de lijst op 1 juli op de site van de OLS federatie geactualiseerd.

Vanaf dat moment zijn de nieuw toegevoegde werken 5 jaar geldig. Na 4 jaar wordt in overleg met de keuringscommissie bekeken of de geldigheidsduur kan worden verlengd.

Het gebruik van het OLS repertorium gaat in vanaf november 2021. De overige repertoria komen daarmee te vervallen.

Repertorium

Het reportorium is hier terug te vinden, onder de wedstrijdnormen van muziekwedstrijden.

Oud limburgs schuttersfederatie

Meer nieuws

Informatieavond subsidiemogelijkheid provincie Nederlands-Limburg

De provincie Nederlands-Limburg heeft in 2022 een subsidieregeling in het leven geroepen om het schutters- en gildewezen financieel te ondersteunen bij vernieuwende en innovatieve projecten.

Optochtvolgorde OLS 2023

Dinsdag, 7 maart vond in Born de loting van de optochtvolgorde van het OLS plaats.

Bart Rutten nieuwe vice-federatiepresident Oud Limburgse Schuttersfederatie

Tijdens de algemene jaarvergadering van de Oud Limburgse Schuttersfederatie hebben er diverse bestuurswisselingen plaatsgevonden. Bart Rutten (50 jaar) uit het Belgisch-Limburgse Kessenich is benoemd tot...