Kinjer-OLS 2022

Het nieuwe schooljaar is al enkele dagen oud. Dat betekent dat schoolschutterijen binnenkort een uitnodiging voor deelname aan het Kinjer-OLS 2022 te Meijel zullen ontvangen.
Na 2 jaar van uitstel vanwege de coronapandemie zal Sint-Willibrordus Meijel het Kinjer-OLS organiseren op dinsdag, 28 juni 2022.

Aanpassingen wedstrijdreglement

Hoe houden wij het Kinjer-OLS aantrekkelijk voor kinderen, leerkrachten, schutterijen en bezoekers?
Op 29 februari 2020 is met oud-deelnemers aan het Kinjer-OLS een brainstormsessie gehouden over de toekomst van het Kinjer-OLS. De aanwezigen zijn in twee groepen verdeeld om over het Kinjer-OLS te brainstormen en mogelijke aanpassingen aan te reiken. Als gevolg van die bijeenkomst is het wedstrijdreglement op een aantal punten aangepast. De belangrijkste aanpassingen zijn:
 • Er wordt niet meer gejureerd op de onderdelen ‘Mooiste’. Het wedstrijdonderdeel ‘Mooiste geheel’ is bijgevolg vervangen door het wedstrijdonderdeel ‘Beste houding’, dat in diverse andere onderdelen wordt meegenomen in de jurering.
 • De publieksjury is niet meer van toepassing.
 • De wedstrijdonderdelen ‘Creatiefste bordje’, ‘Marketentsters’, ‘Creatiefste vaandel’, ‘Bielemannen’ en ‘Koningspaar’ worden voor aanvang van de optocht beoordeeld. Dit gebeurt per wedstrijdonderdeel door telkens twee juryleden van de federatie.
 • De terreinwedstrijden in de namiddag komen te vervallen.
 • Als pilot zal er geschoten worden met 12-tallen.
  • Een onvolledig 12-tal met 9, 10 of 11 personen, kan worden aangevuld door één, twee of drie schutters uit ditzelfde onvolledige 12-tal.
  • De namen van de schutters dienen vóór aanvang van de wedstrijd op de korpskaart te zijn ingevuld.
 • Voor de schietwedstrijd krijgen alle schoolschutterijen een eigen schietboom toegewezen zodat ze tegelijk aan de wedstrijd kunnen starten.
 • Aan het einde van de middag zullen enkel de winnaars van de eerste prijzen van deze wedstrijdonderdelen worden omgeroepen:
  • Beste houding;
  • Schietwedstrijd;
  • Beste yell;
  • Creatiefste vaandel;
  • Creatiefste bordje; en
  • Winnaar Kinjer-OLS.
 • Het prijzenpakket is aangepast. Er zijn prijzen voor:
  • 1e prijs - Beste houding;
  • 1e prijs - Schietwedstrijd;
  • 1e prijs - Beste yell;
  • 1e prijs - Creatiefste vaandel; en
  • 1e prijs - Creatiefste bordje;
 • De nummers 2 en 3 van deze wedstrijden ontvangen een oorkonde.
 • De nummers 1, 2 en 3 van alle overige wedstrijden ontvangen een oorkonde.
 • De winnaar van het Kinjer-OLS krijgt:
  • wisselbeeld ’t Ummeke;
  • een blijvende herinnering; en
  • een oorkonde.
 • Betreffende de bepalingen voor de luchtdrukbuks: deze zijn gelijk aan het Huishoudelijk reglement van de OLS-federatie. Het gebruik van een tafelsteuntje en/of schoudersteun is toegestaan, mits ze voldoen aan de daarin voorgeschreven maten.
Het wedstrijdreglement is hier terug te vinden.

Data Kinjer-OLS

Het Kinjer‐OLS wordt altijd georganiseerd op de dinsdag vóór het Oud-Limburgs Schuttersfeest. Als deze dinsdag valt in de één of twee dagen voor de start van de schoolvakantie in België of Nederland, dan zal het Kinjer‐OLS georganiseerd worden op de tweede donderdag vóór het OLS.
Voor de komende jaren betekent dit dat het Kinjer-OLS zal worden georganiseerd op:
 • dinsdag, 28 juni 2022;
 • dinsdag, 27 juni 2023;
 • dinsdag, 25 juni 2024;
 • donderdag, 26 juni 2025;
 • donderdag, 25 juni 2026;
 • enz.

Oud limburgs schuttersfederatie

Meer nieuws

Inschrijvingsportaal OLS 2023 Born geopend

Sint Martinus en het Stichtingsbestuur OLS Born 2023 zijn druk doende met de voorbereidingen voor het OLS dat op zondag 2 juli 2023 in Born...

Vacature vice-president

Op de najaarsvergadering is het functieprofiel van de vice-federatiepresident van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie gepresenteerd. Kandidaten kunnen zich tot 31 december 2022 melden.

Oproep Rode Leeuw

Jaarlijks wordt op de zondag voor de viering van de Heilige Sebastianus de investituur van de Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de...