Bijdrageregeling Samenwerken voor muziekonderwijs

Voor wie is de bijdrageregeling Samenwerken voor Muziekonderwijs 2022 bedoeld?

Deze bijdrageregeling is bedoeld voor Nederlandse muziekverenigingen die een samenwerking aan willen gaan met scholen in het primair- en voortgezet onderwijs. Deze muziekvereniging is lid van, of aangesloten bij één van onderstaande bonden of overkoepelende organisaties:

Voor meer informatie klik op onderstaande link:

Bijdrageregeling Samenwerken voor Muziekonderwijs 2022 – Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (l-b-t.nl)

Oud limburgs schuttersfederatie

Meer nieuws

Inschrijvingsportaal OLS 2023 Born geopend

Sint Martinus en het Stichtingsbestuur OLS Born 2023 zijn druk doende met de voorbereidingen voor het OLS dat op zondag 2 juli 2023 in Born...

Vacature vice-president

Op de najaarsvergadering is het functieprofiel van de vice-federatiepresident van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie gepresenteerd. Kandidaten kunnen zich tot 31 december 2022 melden.

Oproep Rode Leeuw

Jaarlijks wordt op de zondag voor de viering van de Heilige Sebastianus de investituur van de Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de...