Bijdrageregeling Samenwerken voor muziekonderwijs

Voor wie is de bijdrageregeling Samenwerken voor Muziekonderwijs 2022 bedoeld?

Deze bijdrageregeling is bedoeld voor Nederlandse muziekverenigingen die een samenwerking aan willen gaan met scholen in het primair- en voortgezet onderwijs. Deze muziekvereniging is lid van, of aangesloten bij één van onderstaande bonden of overkoepelende organisaties:

Voor meer informatie klik op onderstaande link:

Bijdrageregeling Samenwerken voor Muziekonderwijs 2022 – Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (l-b-t.nl)

Oud limburgs schuttersfederatie

Meer nieuws

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

Op de najaarvergadering van de OLS-Federatie is besproken dat de OLS-Federatie en de Jeugdcommissie een jeugdbestuur wil samenstellen uit enthousiaste schutters tot en met 16...

Kinjer-OLS Beekdaelen

Nu voor dit jaar de inschrijving is gesloten, laten wij weten dat er dit jaar 34 schoolschutterijen deelnemen aan het Kinjer-OLS Beekdaelen.

Cursus Commandant op de weg, Nieuwe exercitie 2024

Bij voldoende deelnemers start op 24 maart de cursus 'Commandant op de weg, Nieuwe exercitie’.