Edele Eed-Broederschap van de soevereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus

Er bestond de behoefte om leden van de bij de Oud-Limburgse Schuttersfederatie aangesloten verenigingen, die zich op bijzondere wijze voor het schutters- en gildewezen in de beide Limburgen verdienstelijk hadden gemaakt, vanwege deze federatie te onderscheiden. In 1979 werd daartoe de Edele Eed-Broederschap van de soevereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus opgericht.

Tijdens het OLS-1978 in Schaesberg werd aan de Oud-gouverneur van Belgisch-Limburg, Dr. Louis Roppe, tijdens zijn installatie als erepresident van de Oud Limburgse Schuttersfederatie hem een ereteken toegekend. Dit ereteken bestond uit een roodgeëmailleerde gouden afgerand breedarmig halskruis met in het centrum een medaillon geëncadreerd in een krans van eikenloof, met de Rode Leeuw van Limburg op een wit geëmailleerd veld. Het lint was wit-blauw-geel, de overblijvende kleuren van Limburg en Opper-Gelre. Dit ereteken heeft als voorbeeld gediend voor het nieuwe ordeteken van de Orde van de Rode Leeuw. De nieuwe Limburgse schuttersorde werd bovendien toegewijd aan de schutspatroon van het Schutterswezen, de Heilige Sebastianus. Daardoor werd ook de mogelijkheid geschapen om de opname van toekomstige leden te doen geschieden in een kerkelijke plechtigheid. In het onderscheidingsteken komen de oeroude tradities van het schutters- en gildenwezen en de band met de Katholieke Kerk tot uitdrukking. Zoals eerder gesteld werd het halskruis van Erepresident Dr. Louis Roppe gekozen als model voor het nieuwe ordeteken van de Edele Eed-Broederschap van de Soevereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus. De Heilige Sebastianus werd tot uiting gebracht door de twee naar boven gerichte pijlen tussen de armen van het kruis of op het lint en de toewijzing van het wit-blauw-geel daarvan, in bloedrood. Als kroon op het kruis werd de aan de Bourgondische Orde van het 'Gulden Vlies' ontleende vuurslag gekozen, een oud weerbaarheidsteken dat in België gebruikt werd voor burgerweerbaarheidskorpsen en o.a. in de 'Militaire Willemsorde' voorkomt.

P1240008
onderscheiding rode leeuw limburg

Sinds 1980 vindt jaarlijks rond 20 januari (feestdag van de Heilige Sebastianus) tijdens een Heilige Mis de plechtige investituur plaats van nieuwe leden van de Orde. Ten overstaan van de Grootmeester van de Orde leggen de nieuwe leden de belofte af en beloven zij zich in te zetten voor Outer, Haerdt en Troon. (Outer staat voor kerk en geestelijke overtuiging, Haerdt voor gezin, maatschappijen materieel erfgoed en Troon voor het geestelijke en niet geestelijke gezag).

De Edele Eed-Broederschap kent drie klassen: die van Commandeur, Officier en Schutbroeder, overeenkomende met soortgelijke graden van staatsonderscheidingen, met het verschil dat de 'Ridder' om de broederschapgedachte te onderstrepen hier 'Schutbroeder' heet.

De onderscheiding wordt niet uitsluitend toegekend aan leden van verenigingen die tot de Oud Limburgse Schuttersfederatie behoren, maar ook aan leden van andere federaties in binnen- en buitenland die bijzondere verdiensten hebben voor het Christelijke Schutterswezen. Bovendien kan het lidmaatschap verleend worden aan niet-leden van schuttersverenigingen die zich voor de doelstellingen van de orde bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

Kapittel

De algemene leiding van het Kapittel van de Rode Leeuw is in handen van de Grootmeester, Anoesjka Koopmans en bestaat daarnaast uit de volgende personen:

Groot-Prior:

Deken Ed Smeets (Venray)

Kanselier:

Peter Korten (Molenbeersel)

Zegelbewaarder:

Bernie van Lierop (Venray)

Penningmeester:

Louis Litjens (Helden)

Leden:

  • Broer Smeets (Voerendaal)
  • Arnold van Eijgen (Beek, België)
  • Luc Wolters (Eys)
  • Jack Duckers (Eys)
  • Mirjam Schaeks-Cloots (Limbricht)
  • Hen Sleven (Hunsel)
  • Jacques van der Vorst (Roermond)
  • Ger Koopmans (Venlo)
  • Jos Michels (Kaulille)

Hulp Kapittel:

Thei Schulpen (Dieteren)

Bijzonder is het feit dat Mirjam in 2022 de eerste vrouw is in het Kapittel sinds het ontstaan van deze Orde in 1979.

In 2024 zal het 45-jarig bestaansfeest worden gevierd.

 

Lidmaatschap

Inmiddels zijn er ruim 500 schutters opgenomen in een van de drie klassen van de Edele Eed-Broederschap, waarvan er enkele ons helaas ontvallen zijn.

Leden van de bij de Oud-Limburgse Schuttersfederatie aangesloten verenigingen, die zich op bijzondere wijze voor het schutters- en gildewezen in de beide Limburgen verdienstelijk hadden gemaakt, kunnen door hun bestuur via onderstaand aanvraagformulier worden aangemeld. Hun kandidatuur wordt door het kapittel verworpen of aangenomen.

Aanvraag formulier Orde van de Rode Leeuw

Statuten