Limburgs Schuttertijdschrift

Het Limburgs Schutterstijdschrift is een kwartaalblad vóór en door schutters. Iedere editie staat vol met nieuwtjes van de schutterijen, bonden en de gehele OLS-federatie. Ook wordt er aandacht besteed aan de historie van de schutterswereld en is er ruimte voor persoonlijke verhalen van schutters.

Oprichting en visie

Nog net in 1988 opgericht vanuit SAS. Wim Pijpers is en was daarvan secretaris. Hij miste een blad voor de schutters en verzamelde kundige mensen om zich heen. Het blad opereerde zozeer zelfstandig dat een journalist het wel omschreven heeft als "een staat in de staat".

Het LS liep dan ook soms behoorlijk ver voor de troepen uit. het heeft in het eerste decennium de discussie niet geschuwd. De discussie over het verbieden van het lood werd op de voet gevolgd.

het LS toonde zich groot voorstander van de emancipatoire verbetering van de positie van de vrouw, Het kon allemaal niet snel genoeg gaan. LDS en marketentstertreffen en het schieten dor vrouwen werden gestimuleerd. Uiteraard ook de jeugdactiviteiten die rond die tijd wat meer gestructureerd werden. Het LS organiseerde jaren achtereen een eigen discussiedag met lezingen. Hierop werd ook enkele malen een verdienstelijk persoon gehuldigd.

Stichtingsbestuur

Bij het tienjarig bestaan werd een mini-expo op het OLS ingericht. Onder Frans Wolters werd het nodig geacht om een stichting op te richten die als rechtspersoon verantwoordelijk is voor de uitgave en financiering van het blad, ik meen in 2005. Sindsdien is dus het stichtingsbestuur naast de redactie actief in de weer voor het LS.

Bestuur

Deze tekst wordt later nog aangevuld.

Lidmaatschap

Het Limburgs Schutterstijdschrift verschijnt 4x per jaar. Een jaarabonnement kost 17,50 euro.
Losse exemplaren zijn ook te koop. Deze kosten 6,00 euro per stuk.
Abonnementen en losse nummers kunnen aangevraagd worden via een e-mailbericht aan Henk Smeets, henksmeets_85@msn.com.

Archief

Vanaf het 1ste nummer van het Limburgs Schutterstijdschrift in december 1988 tot de 4 meest recente nummers worden hier digitaal ter beschikking gesteld.

Alle tijdschriften zijn per decennium verzameld.