Overlijden Thieu Timmermans

Mathieu 5

Ons bereikte op woensdag,14 april 2021 het trieste bericht dat ons ere bestuurslid Mathieu Timmermans (Thieu) is overleden.

Thieu is op 10 maart 1957, op veertienjarige leeftijd, lid geworden van het Schuttersgilde St. Lucie-Nederweert waarvan hij vierentwintig jaar, van 1973 tot 1997, deel uitgemaakt heeft van het bestuur waarvan achttien jaar als voorzitter. Vanaf 1992 is Thieu toegetreden als bestuurslid, waarvan enkele jaren als vicevoorzitter, van het district bestuur, afdeling Weert, van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen en heeft hij vele onderscheidingen in die hoedanigheid voor de LBT mogen uitreiken.

In het jaar 2000 is Thieu toegetreden als bestuurslid van de Kantonnale Schuttersbond ‘Eendracht Maakt Macht’’(EMM) en daarbinnen nam hij zitting in de muziekcommissie en later in de materialencommissie. Vele taken binnen de Bond EMM nam Thieu op zich waarvan ook vele niet zichtbaar waren. Thieu verzorgde en herstelde de schietmaterialen, verzorgde jaarlijks de uitgave en het ‘up to date’ houden van het ‘Draaiboek schuttersfeesten’, bestelde en verzorgde de jaarlijkse prijzen van de Bond EMM, hield de website van de Bond EMM bij, nam de zorg op zich voor het verstrekken van de parkeerkaarten voor de bondschuttersfeesten en fungeerde Thieu als omroeper tijdens de bondsfeesten van de Bond EMM. Naast deze vele taken die Thieu op zich nam was hij ook vele jaren correspondent, voor de bond EMM, voor het Limburgs Schutterstijdschrift en was Thieu een vertrouwde stem op de Oud Limburgs Schuttersfeesten bij het vertrek van de optocht/defilé.

Tijdens de Plechtige Eucharistieviering in de St. Petrus kerk te Baarlo, op zondag 25 januari 2015, is Thieu opgenomen als schutbroeder in de Edele Eed-Broederschap van de Soevereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus voor zijn vele verdiensten voor de Bond EMM en het schutterswezen in het algemeen. Tevens was Thieu lid in de orde van Oranje-Nassau. Tijdens de algemene ledenvergadering van de Bond EMM, op 1 februari 2015, diende Thieu, volgens de reglementen en statutair, te stoppen met zijn bestuursfunctie binnen de Bond EMM en kwam een eind aan zijn vijftienjarig bestuurslidmaatschap. Voor zijn verdienste als bondbestuurder werd Thieu op deze algemene ledenvergadering benoemd tot ere bestuurslid van de Bond EMM. Na het beëindigen als bestuurslid van de Bond EMM konden wij nog altijd een beroep op Thieu blijven doen en bleef hij het ‘Draaiboek schuttersfeesten’ verzorgen, de prijzen aanschaffen en de schietmaterialen onderhouden. Ruim vierenzestig jaar is Thieu lid geweest van het schutterswezen en heeft zich hiervoor ruim ingezet en mocht hij daarvoor de bijbehorende onderscheidingen van 25, 40, 50 en 60 jaar lidmaatschap van de OLS Federatie ontvangen.

Wij als schuttersbond EMM zijn Thieu dankbaar voor zijn grote inzet voor de Bond EMM en het schutterswezen in het algemeen en zal Thieu daarbinnen erg gemist worden.

Wij wensen Toos en familie veel sterkte en kracht dit verlies te verwerken.

Kantonnale schuttersbond ‘Eendracht Maakt Macht’