Marc Beelen uit  Nederweert-Eind Lid in de Orde van Oranje Nassau

Gedurende 20 jaar (1990-2010) hiervan was hij als vrijwilliger actief voor het Gilde van Wieērter Stadsschötte Ste. Catharina 1480. Gedurende 27 jaar (1990-2017) was hij actief voor Festeynder als lid van de werkcommissie die de daadwerkelijke uitvoering voor haar rekening nam. Gedurende 10 jaar (1998-2008) was hij ook lid van de Culturele Commissie van de Dorpsraad Eind die belast was met de organisatie van de Festeynder.Al 29 jaar (1992-heden) is de heer Beelen betrokken bij Karnavalsvereiniging De Piepkukes Nederweert-Eind. In 1992 was hij samen met zijn tweelingbroer Bart de Prins van Nederweert-Eind en vanaf dat moment is hij voor deze vereniging actief. Tien jaar (1993-2013) was hij bestuurslid en sinds vijf jaar (2016-heden) is hij dit weer en is hij ook de Vorst van de vereniging.

Van 1993 tot 2016 is hij actief geweest voor de Stichting Lambieck Knoup Wieërt. Deze stichting zet zich in voor het behoud van de Weerter cultuur waarbij zij sociaal-maatschappelijke activiteiten steunt. Hij was lid van het dagelijks bestuur (2001-2012), presentator/gastheer (2001-2015) en medeorganisator (2001-2015) van de Lambieckavond, presentator (2005-2009) van de kienavonden (opbrengst voor een goed doel), lid van de commissie die de keuze en uitreiking van de prestigieuze Jan van der Croon eremedaille regelt (2009-2016) en lid van de commissie In- en Externe contacten (2008-2016). Vanaf 1997 is hij als vrijwilliger actief voor het Schuttersgilde St. Lucie Nederweert. Vanaf 1999 is hij commandant en heeft hij de leiding bij straatoptredens en schuttersoptochten. Gedurende acht jaar (2010 tot en met 2017) was hij voorzitter.

Al 12 jaar (2000 tot en met 2004 en 2015-heden) zet hij zich in voor de Venerabele broederschap van Onse Lieve Vrouwe tot Weert 1404 als lid van het processiecomité. Gedurende 18 jaar (1998 tot en met 2015) was hij dé Hulpsinterklaas voor Nederweert-Eind en vier jaar (1995-1999) was hij bestuurslid en voorzitter van de Gerardusbuurt Nederweert-Eind. Vanaf 2013 is decorandus actief voor de Oud Limburgse Schuttersfederatie als assistent van de paradecommandant bij de openingsceremonie (vlaggenparade) van het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS). Vanaf 2013 heeft hij ook zitting in de normencommissie. De normencommissie houdt zich bezig met het beheer en de actualisatie van de algemene wedstrijdnormen van de Oud Limburgse Schuttersfederatie.  Sinds 2014 is de heer Beelen koster van de Sint Gerardus Majellakerk in Nederweert-Eind. Een functie die hij met volle overgave en groot verantwoordelijkheidsgevoel vervult.

Foto ek tekst: Nederweert24.nl