Uitslagen OLS 2023 definitief

De uitslagen van het OLS 2023 in Born zijn sinds 1 augustus definitief.  Je kan alle uitslagen hier inkijken.

Het OLS 2023 in Born bracht op het vlak van de vele optocht- en terreinwedstrijden een aantal wijzigingen met zich mee. Tijdens de statutaire voorjaarsvergadering op vrijdag, 3 maart in De Stegel in Molenbeersel (Kinrooi) werden deze veranderingen aangekondigd en goedgekeurd door de aanwezige schutterijen.

Het betrof onder andere het samen nemen van een aantal terreinwedstrijden omwille van gelijke normen. Hierdoor werden bijvoorbeeld de wedstrijden 'Mooiste koningin' over alle categoriëen heen, samengevoegd tot één wedstrijd in plaats van de gebruikelijke 5. Hetzelfde gebeurde bij hofdames, marketentsters en koningsparen met dezelfde criteria in de normen.

Verder is aangenomen tijdens de vergadering dat groepswedstrijden worden samengevoegd op één schild.  Prijzen voor groepswedstrijden zijn hierdoor altijd in nabestelling want schutterijen die meerdere prijzen behalen in een groepswedstrijd, krijgen deze prijzen als één verzameling gegraveerd op één schild.

In dit bericht kunnen de notulen van de vergadering van 3 maart worden ingekeken.

Op dia's 51 tot en 54 van de presentatie worden de exacte wijzigingen beschreven.

Snel naar antwoorden op vragen over....

Prijzen voor jeugd

Bepaalde prijzen voor de jeugd, namelijk die waarvan uit ervaring geweten is dat de inschrijvingen grotendeels overeenkomen met het aantal werkelijke deelnemers, werden dit jaar voor de eerste keer reeds uitgereikt op het OLS zelf. Bij de wedstrijd/tel-commissie is hier extra aandacht aan besteed zodat het invoeren van die uitslagen voorrang kreeg op andere uitslagen.

Op die manier hebben bordjesdragers en een aantal jeugdige solisten op zondagavond, 2 juli reeds hun gewonnen prijs in ontvangst kunnen nemen.

30c642db-7add-4945-9a05-d8c96f282961
cc41eda0-10ae-4e8f-9811-a3f9cb55aa3b
1c5a149c-3ac1-478e-b686-953d7d127424

Nabestellingen

Voor een aantal wedstrijden worden de prijzen steeds in nabestelling gedaan omdat het verschil tussen het aantal inschrijvingen en het werkelijke aantal deelnemers nogal eens verschilt. Het komt voor dat 4 deelnemers inschrijven voor een bepaalde terreinwedstrijd en dat er uiteindelijk, vanwege diverse redenen, niemand komt opdagen.

Om de organisator te beschermen tegen dit soort te vermijden meerkosten, wordt er gewerkt met nabestellingen.

Nabestelling zijn sinds jaar-en-dag op te halen tijdens de najaarsvergadering van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie.

Sinds dit jaar worden ook alle prijzen voor groepswedstrijden opgenomen als nabestelling (onder 1.1 bij de informatie rond het prijzenpakket staat beschreven wat er wordt verstaan onder groepswedstrijden). Dit omdat per schutterij alle gewonnen prijzen in groepswedstrijden worden samengenomen en gegraveerd op één zilveren schild.

Uitslagen

Uitslagen per wedstrijd zijn in te zien op deze pagina. Op diezelfde pagina is alle informatie rond het Oud-Limburgs Schuttersfeest terug te vinden: van de planningen van de terreinwedstrijden tot de schietboomindeling en van de inschrijvingen en controlelijsten tot de uitslagen.

Elk jaar wordt deze pagina hiervoor gebruikt waardoor je bij al dit soort vragen slechts op één websitepagina hoeft te kijken en niet ver hoeft te zoeken!

Juryrapporten

Juryrapporten van muziekoptredens worden bezorgd aan de secretarissen van de deelnemende schutterijen. Ook de ingesproken jurering wordt aan deze schutterijen via e-mail bezorgd. Vragen hierover kunnen gericht worden aan muziekcom@olsfederatie.com.

De juryrapporten van optocht- en terreinwedstrijden worden ingescand. Deze werden in voorgaande jaren nooit aan de schutterijen overhandigd en dus ook dit jaar niet.  De formulieren van de terreinwedstrijden zijn op verzoek via een e-mailbericht wél op te vragen bij wedstrijdcom@olsfederatie.com. De juryformulieren van de optochtwedstrijden worden niet verspreid omdat op één juryformulier aantekeningen staan van meerdere schutterijen.

De wijze van jurering is beschreven in de normen. Vragen hierover kunnen worden gericht aan normencommisie@olsfederatie.com.

Waarom bestaan er zoveel verschillende e-mailadressen voor vragen over het OLS?

Dat komt omdat het OLS is opgebouwd rond meerdere commissies die samenwerken:

 • Juryleden en normen vallen onder de Normencommissie;
 • Muziekjuryleden worden door de Muziekcommissie geregeld en ingepland;
 • Het invoeren van uitslagen van optocht-, terrein- en muziekwedstrijden wordt gedaan door leden van de Telcommissie;
 • Het inschrijven,  maken van diverse wedstrijdplanningen (exercitie, muziek, vendelen), verwerken van uitslagen, voorzien van rapporten en prijsuitslagen wordt gedaan door de Wedstrijdcommissie.

Dit alles gebeurt onder supervisie van de secretaris OLS Feest als afgevaardigde van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie en in samenwerking met de organisator van het Oud-Limburgs Schuttersfeest.

Niet afgehaalde oorkondes, diploma's en prijzen

De prijzen, oorkondes en diploma's die niet zijn afgehaald op kavelzaterdag, 8 juli in Born, kunnen - net zoals de nabestellingen - meegenomen worden na afloop van de najaarsvergadering van de OLS Federatie in oktober.

Criteria prijzenpakket 2023

Voor alle wedstrijden de gehouden worden op het Oud-Limburgs Schuttersfeest, dient de organisator van het Oud-Limburgs Schuttersfeest te zorgen voor het prijzengeld en zilveren schilden. Een uitzondering is het prijzengeld voor winnaar van de Esprit: deze is voor rekening van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie.

OLS Born

1. Criteria

 

1.1.  Groepswedstrijden

Indien de schutterij meerdere prijzen behaald met één groep, worden de behaalde prijzen op één schild gegraveerd

·         Bij 1 t/m 9 deelnemers: 1 schild;

·         Bij 10 t/m 14 deelnemers: 2 schilden;

·         Bij 15 of meer deelnemers: 3 schilden.

 

Indien de schutterij in groep 1 prijs behaalt, dan krijgt deze een C-schild met daarop de behaalde prijs.

Indien de schutterij meerdere prijzen behaald met een groep, worden de behaalde prijzen op één schild gegraveerd:

·         Bij 2 t/m 4 prijzen op een B-schild;

·         Bij 5 of meer prijzen een A-schild.

 

Wat zijn groepswedstrijden:

·         Mars/Concert-wedstrijden;

·         Optochtwedstrijden:

 • Mooiste geheel;
 • Beste defilé;
 • Beste houding;
 • Beste majorettes;
 • Brabants/Brechts vendelen in optocht.

·         Wedstrijden op het terrein (géén jeugdwedstrijden):

 • Exercitiewedstrijden;
 • Vendelwedstrijden in groep;
 • Marketentsters in groep;
 • Soetelaarsters in groep;
 • Hofdames in groep;
 • Sappeursgroep;
 • Bielemannengroep.

 

 

1.2.  Individueel, kleine groepen en paren bij de schoonheidswedstrijden => 16 jaar

Alle wedstrijden waarvan de wedstrijdnormen hetzelfde zijn worden samengevoegd.

 

-            Per wedstrijd maximaal 3 schilden;

-            Alle schilden zijn D-schilden;

-            Bij 1 t/m 9 deelnemers: 1 schild;

-            Bij 10 t/m 14 deelnemers: 2 schilden;

-            Bij 15 of meer deelnemers: 3 schilden;

Konings- en keizersparen ontvangen bij een prijs 1 schild.

 

1.3.  Jeugdwedstrijden en jeugd-groepswedstrijden

Dit betreft bordjesdragers, jeugdvendelwedstrijden en andere jeugdwedstrijden op het terrein (o.a. marketentstertjes en bielemennekes).

 

Alle wedstrijden waarvan de wedstrijdnormen hetzelfde zijn worden samengevoegd:

 

-         Per wedstrijd maximaal 6 -schilden;

-         Alle schilden zijn D-schilden;

-         Bij 1 t/m 3 deelnemers: 1 schild;

-         Bij 4 t/m 6 deelnemers: 2 schilden;

-         Bij 7 t/m 9 deelnemers: 3 schilden;

-         Bij 10 t/m 12 deelnemers: 4 schilden;

-         Bij 13 t/m 15 deelnemers: 5 schilden;

-         Bij 16 deelnemers of meer: 6 schilden.

 

Voor de bordjesdragers wordt er per 10 deelnemers 1 D-schild voorzien. Bij een niet vol tiental wordt er naar boven afgerond, bijvoorbeeld bij 141 bordjesdragers worden er 15 D-schilden voorzien.

1.4.   Solistenwedstrijden, Militaire Signalen

-         Alle schilden zijn D-schilden;

-         Per 3 deelnemers aan een wedstrijd voor de jeugd 1 schild, maximaal 6 schilden per wedstrijdonderdeel;

-         Bij 1 t/m 4 deelnemers 1 schild;

-         Bij 5 t/m 7 deelnemers 2 schilden;

-         Bij 8 t/m 9 deelnemers 3 schilden;

-         Bij 10 deelnemers 4 schilden;

-         Bij 11 deelnemers 5 schilden;

-         Bij 12 deelnemers of meer 6 schilden.

 

1.5.  Schietwedstrijd Jeugd.

Voor iedere schutter van het drietal dat de:

-            1e plaats behaald – Speldje;

-            2e plaats behaald – Speldje;

-            3e Plaats behaald – Speldje;

 

1.6.  Schietwedstrijd

-         Ieder zestal met 2x 18 punten bij het korpsschieten ontvangt een herinneringsschild (C schild);

-         Plaats 1 t/m 10 bij de schietwedstrijd ontvangen geen herinneringsschild maar een zilveren A schild.

Bij wedstrijden waarbij 4 of minder deelnemers zijn worden de schilden nabesteld. De nabestelde prijzen worden tijdens de eerstvolgende ledenvergadering van de OLS-federatie uitgereikt.

 

2. Korpsprijzen schietwedstrijd

1e prijs:

Aan de winnaar van de schietwedstrijd worden voor een jaar de volgende wisselprijzen toegekend:

 • wisselmedaille van Zijne Majesteit Koning Albert 1 van België;
 • wisselmedaille van Dr. L. Roppe, gewezen Gouverneur van de Provincie Belgisch-Limburg;
 • wisselprijs “De Gouden Buks”, geschonken door H. Dumoulin en Zonen Wapenfabrikant te Milmort;
 • Wisselprijs Mr. Frans Haffmans.

Deze wisselprijzen zijn blijvend in bewaring gegeven aan het Schuttersmuseum en zullen niet worden uitgereikt.

De winnaar van de schietwedstrijd ontvangt de volgende blijvende herinneringsprijzen:

 • Herinneringsmedaille van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander van Nederland;
 • Herinneringsmedaille van Zijne Majesteit Koning Filip van België; en
 • Zilveren A schild.

Ook ontvangt de winnaar de wisselprijs “D’n Ouwen Limburger” (de Um), geschonken door Radio L 1, Limburg.

3. Overige prijzen schietwedstrijd

2e prijs: Zilveren A schild + geldbedrag van € 635,00
3e prijs: Zilveren A schild + geldbedrag van € 500,00
4e prijs: Zilveren A schild + geldbedrag van € 160,00
5e prijs: Zilveren A schild + geldbedrag van € 150,00
6e prijs: Zilveren A schild + geldbedrag van € 140,00
7e prijs: Zilveren A schild + geldbedrag van € 125,00
8e prijs: Zilveren A schild + geldbedrag van € 115,00
9e prijs: Zilveren A schild + geldbedrag van € 100,00
10e prijs: Zilveren A schild + geldbedrag van € 90,00
Totaal prijzenbedrag voor het wedstrijdonderdeel korpsschieten bedraagt € 2.015,00

4. Schietwedstrijd Oud OLS-winnaars

Het totale prijzengeld voor de schietwedstrijd voor de Oud OLS-winnaars is vastgesteld op € 400. De prijzen worden toegekend zoals omschreven in artikel 4.10 van huishoudelijk reglement van de oud-Limburgse Schuttersfederatie.

5. Esprit muziekwedstrijd

De winnaar van de Espritprijs ontvangt een wisseltrofee, een oorkonde en een geldprijs van € 500. Deze geldprijs is voor rekening van de OLS-federatie.

6. Esprit muziekwedstrijd voor Oud winnaars

Het prijzengeld voor de muziekwedstrijd voor Oud Esprit-winnaars is vastgesteld op € 100.

auteur: SC

Oud limburgs schuttersfederatie

Meer nieuws

Heythuysen wint OLS 2024

In een spannende nek-aan-nek race won op zaterdag, 13 juli Sint Nicolaas Heythuysen het OLS 2024 Beekdaelen. Het Sjötje werd gewonnen door een jeugddrietal van...

Grote schuttersbelangstelling van Romereis 2025

Wie mee wil naar Rome met de schuttersreis moet zich snel opgeven. In verband met de beschikbaarheid van hotelkamers is opgave gewenst.

Kavelen op zaterdag, 13 juli

Hierbij de algemene informatie over het kavelen met 36 overblijvende schutterijen op zaterdag, 13 juli 2024.