Organisatoren investituren Orde van de Rode Leeuw

Jaarlijks wordt op de zondag voor de viering van de Heilige Sebastianus de investituur van de Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus georganiseerd en tijdens deze investituur worden personen opgenomen in deze Orde, die een grote staat van dienst hebben binnen de (lokale) gemeenschap en met name het schutters- en gildewezen.

 

Wij willen jullie middels deze oproep een aantal vragen voorleggen en sommige zaken herbevestigen.

  • Geef graag door als er personen uit uw schutterij, die zijn opgenomen in de Orde zijn ontvallen of verhuisd, door middels een mail naar ondergetekende, ik zal de mutaties  verzamelen en overdragen naar de Kanselier van de Orde;
  • Mocht er bij een uitvaart van een schutsbroeder- of zuster behoefte zijn om het kapittel van de Rode Leeuw bij de uitvaart aanwezig te zijn (Of eventueel een rol hierin heeft), behoort dit tot de mogelijkheden;
  • We zijn op zoek naar schutterijen, die de organisatie van een investituur voor haar rekening willen nemen, waarbij streven om elk jaar in een andere regio te gast te zijn. Wilt u meer weten welke voorzieningen er benodigd zijn, neem dan contact op via onderstaand mailadres; We zoeken vanaf 2024 voor kandidaten om dit te organiseren; De Lustrumviering is wederom voorzien in het jaar 2024.
  • Er heerst wat onduidelijkheid over het aantal personen, die jaarlijks voorgedragen mogen worden vanuit de schuttersbonden en hiervoor is bepaald dat de kleinere schuttersbonden 1-2 personen mogen voordragen en de grotere schuttersbonden 3 (Of incidenteel 4) voordrachten mogen indienen; Alle aanvragen moeten verlopen via de eigen schuttersbond vóór 1 november.

 

Wij ontvangen jullie reacties graag zo spoedig mogelijk en ik verblijf,

Met vriendelijke schuttersgroet,

 

Bernie van Lierop, federatiesecretaris Oud Limburgse Schuttersfederatie

Mailadres: Secr.olsfederatie@olsfederatie.com

Oud limburgs schuttersfederatie

Meer nieuws

Vacature federatiepenningmeester

De federatiepenningmeester, Peter Berben, heeft te kennen gegeven zijn functie beschikbaar te stellen met ingang van de algemene ledenvergadering van 2 maart 2024 en daardoor...

Wedstrijddeelnames OLS 2024 Beekdaelen

Inschrijven voor de wedstrijden op het OLS 2024 Beekdaelen was mogelijk tot de 1ste dinsdag van februari. Dat is ieder jaar zo. En toch... 

Schintaler bekendgemaakt tijdens OLS-loting Beekdaelen

Zaterdag 29 juni zetten de Schintaler, Bieske en DJ Jorn Lucassen de feesttent van het OLS Beekdaelen op zijn kop. De online kaartverkoop is inmiddels...