Profielschets president Oud-Limburgse Schuttersfederatie

De Commissie Profielschets heeft een uitgebreide schets opgesteld waaraan de nieuwe OLS-president en vicepresident idealiter voldoen. We realiseren ons dat deze omschrijving uitgebreid is en beoogt het spreekwoordelijke 'schaap met de vijf poten' te vinden. In overleg met de kandidaten zal een gerede weging plaatsvinden van datgene dat door ons gevraagd wordt en dat door de gegadigden geboden wordt.

De Commissie Profielschets President bestond uit: Thijs Aengevaeren, Peter Berben, Jos van Cleef, Ivo Geebelen, Django Goffin en Luc Wolters. Voor de selectiecommissie is de hierboven genoemde commissie uitgebreid met vicepresident Hubert Brouns als voorzitter. Vooraf: de commissieleden hebben uitgesproken niet de ambitie te hebben om zich kandidaat te stellen als president of vicepresident van de Oud Limburgse Schuttersfederatie.

In de jaarvergadering van vrijdag 11 maart 2022 wordt dit functieprofiel ook toegelicht en hebben kandidaten de gelegenheid om tot 31 maart 2022 te reageren. De verkiezing van de nieuwe federatiepresident is voorzien op zaterdag 1 oktober 2022.

Het functieprofiel

De nieuwe president (m/v):

 

In relatie tot de schutterswereld

 • Vertegenwoordigt het bestuur zowel binnen als buiten de federatie en is daarmee ‘het gezicht’ c.q. het boegbeeld van ‘de’ en ‘het’ OLS. Representativiteit is een vereiste.
 • Leidt bestuurs- en algemene ledenvergaderingen, waar het bestuursbeleid enerzijds wordt gevormd en anderzijds wordt toegelicht en verdedigd.
 • Vertegenwoordigt alle geledingen binnen het schutterswezen, een organisatie van ca. 10.000 schutters in de beide Limburgen
 • Is Limburger – ook woonachtig – en heeft affiniteit met het Limburgse schutterswezen
 • Is een toegankelijk persoon die met jong/oud, man/vrouw, rijk/arm enz. goed overweg kan
 • Staat open voor de schuttersjeugd en is actief om jeugdplannen verder uit te bouwen.
 • Kan de organisatie van de OLS-federatie en die van het jaarlijkse Oud-Limburgs Schuttersfeest in principe de komende tien jaar verder vooruit brengen
 • Is toekomstgericht, weet goede onderlinge samenwerking te bewerkstelligen, de cohesie te vergroten en door positieve stimulansen de schutterswereld te doen groeien.
 • Heeft oog voor het broederschappelijke en traditierijke, maar ook voor het protocollaire, ceremoniële karakter van de Limburgse schutterswereld
 • Onderschrijft de pijlers van het schutterswezen: ‘voor altaar, haard en troon’.
 • Is statutair grootmeester van het Kapittel van de Rode Leeuw.
 • Heeft een breed Limburgs netwerk in voor het schutterswezen relevante maatschappelijke, sociale en bestuurlijke organisaties alsmede de overheid
 • Onderhoudt en vergroot het netwerk dat voor de OLS-federatie van belang is.
 • Is in staat om contacten met vele partijen binnen en buiten de federatie te onderhouden.

In relatie tot de persoon en de bestuursstijl

 • Weet met de vicepresident – ze vullen elkaar onderling aan – een goed evenwicht te vinden tussen bestuurlijke rust & stabiliteit en de eventuele noodzaak om bestuurlijk te veranderen.
 • Is in staat het ‘wat’ (visie, missie, doelstellingen) en het ‘hoe’ (effectief en efficiënt besturen) van de Federatie tegen het licht te houden en hierbij de nodige stappen te ondernemen om het functioneren van de organisatie te optimaliseren.
 • Is minimaal HBO-geschoold, academisch denkniveau
 • Heeft uitstekende communicatieve vaardigheden
 • Toont zich een verbindend, resultaatgericht en verantwoordelijk leider
 • Bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten, heeft ervaring in het besturen van een democratisch functionerende vereniging en het leiden van discussies.
 • Heeft ervaring met het aansturen van werkorganisaties of commissies
 • Is ervaren in het leiden van vergaderingen – goede balans tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken – met gedragen besluiten of compromissen als uitkomst
 • Kan uitleggen waarom beslissingen genomen en nodig zijn.
 • Is in staat om mensen te motiveren en de teamgeest binnen bestuur en organisatie te bevorderen; weet mensen aan te spreken op hun gedrag (positief en negatief)
 • Kan enthousiasmeren, in vergaderingen en tijdens redevoeringen.
 • Is integer, tactisch en waar nodig behoedzaam; springt vertrouwelijk met informatie om.
 • Heeft aandacht voor de uitdagingen waar de schuttersfederatie en -wereld voor staan.
 • Formuleert samen met het OLS-bestuur de hoofdlijnen en het lange termijnbeleid.
 • Bewaakt de uitvoering van de uitgangspunten van het federatiebeleid.
 • Denkt mee over de toekomstvisie en helpt de uitvoering ervan te verwezenlijken
 • Kan meerdere inzichten vanuit verschillende invalshoeken (meningen) uitzetten naar de toekomst. Vertaalt deze doelen SMART op een inspirerende wijze
 • Neemt afstand van de dagelijkse praktijk, grijpt wel in indien nodig.
 • Tracht problemen op te lossen, zowel binnen de OLS-federatie als naar buiten toe in samenwerking met bestuur of andere betrokkenen.
 • Kan goed opereren in complexe kwesties waarbij verschillende partijen betrokken zijn
 • Kan delegeren en weet de juiste persoon op de juiste positie te plaatsen; hakt knopen door
 • Ziet verbanden tussen complexe vraagstukken ook al is hij niet deskundig
 • Kan tactisch schakelen, past zijn aanpak aan indien dit nodig is
 • Heeft op hoofdlijnen financieel overzicht en kan daarop sturen

Reacties

Uw schriftelijke kandidaatstelling kunt u tot 31 maart 2022 richten aan de secretaris van de selectiecommissie, Luc Wolters via Dr. Schweitzerstraat 4, 6369 XL te Simpelveld of via Luc.Wolters@olsfederatie.com.

Oud limburgs schuttersfederatie

Meer nieuws

Juryformulieren OLS 2024 Beekdaelen

Op het OLS 2024 Beekdaelen worden tijdens de optocht- en schoonheidswedstrijden nieuwe juryformulieren gebruikt.

Het Kinjer-OLS 2024 Beekdaelen presenteert: Ummeke!

Het Kinjer-OLS 2024 Beekdaelen presenteert een eigen lied “Ummeke”, dat vanaf nu te beluisteren is op alle grote streamingsdiensten.

Consumptieprijs OLS

De consumptieprijs OLS 2024 is bekend. Normaal gesproken wordt deze bekendgemaakt tijdens de ALV in het voorjaar.