Stichting Steun aan het Schutters- en Gildenwezen in de beide Limburgen (S.A.S.)

Omstreeks 1925 ontstond de behoefte aan het organiseren van wedstrijden op het Oud Limburgs Schuttersfeest buiten de schietwedstrijd, zodat ook andere leden van een schutterij aan wedstrijden op het OLS deel konden nemen. Deze wedstrijden zijn sinds 1931 officieel opgenomen in het Oud Limburgs Schuttersfeest en worden beoordeeld tijdens de optocht en op het feestterrein. Ze strekken zich uit van de 'Beste houding tijdens de optocht' en 'Mooiste geheel', tot diverse muziek-, vendel- en exercitiewedstrijden op het Oud Limburgs Schuttersfeestterrein.

Onder de bezielende leiding van Luitenant-kolonel Frans van de Ven kregen deze wedstrijden extra aandacht en konden de 'overige wedstrijden' uitgroeien tot de vele verschillende wedstrijden die er op dit ogenblik bestaan.

Luitenant-kolonel Frans van de Ven is de grondlegger en eerste voorzitter van de Stichting Steun Aan het Schutters- en Gildenwezen in de beide Limburgen (S.A.S.). In een brief, gedateerd 13 maart 1961, schreef van de Ven, als voorzitter van de Oud Limburgse Schuttersfederatie-jury, aan o.a. de Culturele Raad Limburg:

'In een kleine kring van de jury is onlangs het, ook bij de Federatie, welgevallig plan geopperd om tot een schone stichting te komen, die in het algemeen alle steun, zowel moreel als financieel, aan het schutters- en gildenwezen wil verlenen'.

Een aantal cultuurminnende Limburgers ondersteunden het plan van Frans van de Ven en zodoende werd de stichting Steun Aan het Schutters- en Gildewezen in de beide Limburgen (S.A.S.) op 6 juli 1963 een feit.

Van de Ven stelde verder:

'De Stichting Steun aan het Schutters- en gildenwezen heeft in genen dele de bedoeling in de bevoegdheden van de Federatie te treden. Haar doelstellingen zullen ondersteunend zijn voor de Federatie. De stichting werkt autonoom, maar in volle verstandhouding met de Federatie, waarvan de voorzitter van de S.A.S. en de voorzitter van de jury eveneens deel uitmaken. De president en de vice-president van de Federatie zetelen op hun beurt in het stichtingsbestuur van de stichting S.A.S.'

Taken

Sinds de oprichting van de Stichting Steun aan het Schutters- en Gildenwezen in de beide Limburgen op 6 juli 1983 is de tijd niet stil blijven staan in het Limburgse schutterswezen. Vergelijk de opzet van een Oud Limburgs Schuttersfeest uit de zestiger jaren maar eens met de opzet van een Oud Limburgs Schuttersfeest anno nu. Ook voor de Stichting Steun aan het Schutters- en Gildenwezen is het takenpakket in de loop der jaren gewijzigd. Lag het accent bij de oprichting van de stichting schutters- en gildenwezen vooral bij de jury en de formulering van de wedstrijdnormen, dan verricht de Stichting nu een breed scala aan taken.

Op 6 juli 2003 bestond de stichting Steun aan het Schutters- en Gildenwezen 40 jaar. Het toeval wil dat deze datum gelijk viel met het Oud Limburgs Schuttersfeest in Kessenich. Sinds die dag is de Stichting Steun aan het schutters- en gildenwezen 40 jaar officieel gestart met een nog uitgebreider takenpakket en een nieuwe organisatiestructuur. De inspanningen zullen gericht blijven op steun aan het Schutters- en Gildenwezen in de beide Limburgen én op alle mensen die het Limburgse Schutterswezen een warm hart toedragen.

Kort samengevat komen de nieuwe taken van de stichting Steun aan het schutters- en gildenwezen op het volgende neer:

  • Bewaken van waarden en normen in het Limburgse Schutterswezen;
  • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de Stichting Oud Limburgse Schuttersfederatie, de Stichting Limburgs Schutterstijdschrift, de Stichting Limburgs Schutterijmuseum en de Stichting Vrienden van het Limburgs Schutterswezen; en
  • Denktankfunctie op het gebied van publiciteit, Public Relations, juridische zaken, reglementen en milieuzaken.

Afgevaardigd

De stichting Steun aan het schutters- en gildewezen zal haar taken als onafhankelijke organisatie blijven uitvoeren. De goede banden met de Oud Limburgse Schuttersfederatie blijven gehandhaafd. De stichting Steun aan het schutters- en gildewezen zal met één of meerdere bestuursleden afgevaardigd zijn in de Stichting Oud Limburgse Schuttersfederatie, Stichting Limburgs Schutterstijdschrift, Stichting Limburgs Schutterijmuseum en de Stichting Vrienden van het Limburgs Schutterswezen. Het bestuur van de stichting Oud Limburgse Schuttersfederatie zal in de Stichting Steun aan het schutters- en gildewezen vertegenwoordigd blijven door haar president en vicepresident.