Schutterij Sint Hubertus Beringe 100 jaar

1923, de parochie Beringe bestaat nog niet, wel staat er sinds 1921 een lagere school in Beringe. Ook is er sinds1921 een Soos, een vriendenkring, actief in Beringe. Enkele mensen komen bij bakkerij Pubben bij elkaar om in Beringe een schutterij op te richten. Mensen van het eerste uur zijn: de gebroeders Ghielen (Huls Roetje en Huls Len), de gebroeders Steeghs (Stersnaate Giel en Stersnaate Kubbes), Sil Jacobs (Jenkes naate zene Sil), Toon van Ninhuys (Nelien Toon), Jozef van de Beucken (Jenkes Sef), Holten Kuub en Piet Trines. Dit zijn mensen, samen met  de uitbater van café Bairke, Hubair Hendrix  die bij de oprichting van de schutterij betrokken zijn geweest. Hubair Hendrix is de aanvrager van de Hinderwet vergunning om een schietboom te plaatsen bij zijn café Bairke, deze werd binnen 1 maand afgegeven op 26 april 1923 (toen kon dat nog!!!!). De oprichtingsvergadering was in café van Ratingen, nu café ‘t Hukske, en deze werd gehouden op 8 mei 1923. Als patroon heilige van de schutterij wordt Sint Hubertus gekozen dit vanwege het vele werk dat door Hubair Hendrix hiervoor werd gedaan.

Cafe Bairke werd het clublokaal van de schutterij en was gevestigd aan de Provinciale weg, nu Meijelseweg, aan het kanaal waar nu het landbouwbelang gebouw staat. Er werd geschoten van achter het café over de Meijelseweg, tussen Kievit en de Meijelseweg lag toen het schootsveld. Veel gegevens van de  beginjaren zijn niet de oorlog doorgekomen wat heel jammer is, maar na de oorlog komt alles weer op gang. De buks wordt weer op de fiets aan de stang gebonden, munitiekistje achterop en zo worden er in de buurt aan schietwedstrijden deelgenomen, graag had ik terug gevonden hoeveel mensen er in 1954 op de jaarlijkse feestavond  waren,  want in de notulen stond beschreven dat bij de slager 44 kilogram gehakt besteld was dus moeten er toch heel wat mensen aanwezig zijn geweest om dit soldaat te maken.

Café Bairke werd in de oorlog verwoest en men verhuist eerst naar café van Ratingen en later naar café Toontje Steeghs tegenover de kerk waar men toen nog een vrij schootsveld naar achteren had. Ook in Beringe word er deelgenomen als schutterij aan processies, optochten, en bij allerlei feesten werd er uitgeholpen. Er word samengewerkt met de fanfare, en er komt een eigen drumband in de jaren 60 en ook een uniformencomité wat acties organiseert om fanfare, drumband en schutterij van nieuwe uniformen te voorzien, Om geld te verkrijgen worden acties gehouden, een van de acties is er na bijna 60 jaar nog altijd, de nu maandelijkse oud papier en oud ijzer actie. Mede hierdoor krijgt de schutterij de mogelijkheid om een eigen locatie aan de Hoevenstraat te betrekken. Met in het begin nog een schuilhutje maar later een houten gebouw. En als parel op de kroon het huidige Sjuttershoehs wat er nu 25 jaar staat, en waarvan wijlen voorzitter Wiet Driessen zei: “Dit Sjuttershoehs hebben we in Beringe “naeve de waeg bijeingerapt” Mooie  herinneringen en anekdotes zijn er voldoende, mooie prijzen in optochten en schietwedstrijden, ook de podiumplaatsen op de Oud Limburger die we daar gehaald hebben en zeker trots op de 2 keer behaalde derde plaatsen op de Oud Limburger.

Maar ook zeker trots als we op een Bondsfeest om de ereprijs kunnen meedoen of deze zelfs winnen, deze ereprijs geeft dan een geweldig gevoel. Dit jubileumjaar wonnen we zelfs op alle drie de Bondsfeesten de ereprijs.

Soms lijkt het alsof het vandaag nog sneller moet of gaat als gisteren, De tijden veranderen, de mensen veranderen, ook de schutterij zal mee moeten veranderen. Iedereen heeft een heel drukke agenda, weinig tijd, en iedereen wil zo weinig mogelijk verplichtingen. We blijven werken om  mensen te interesseren voor de schutterij, niet alleen voor het competitieve, maar ook voor het sociale karakter van de schutterij en dorp.

 

Jubileumfeest

Zondag 7 mei was de jubileumdag i.v.m. het 100 jarig bestaan van onze schutterij. Deze gedenkwaardige dag begon met een jubileum mis in de Sint Jozefkerk van Beringe. Kapelaan Roger Maenen had een mooie jubileum mis voorbereid. Het was duidelijk dat hij de geschiedenis van de Beringse schutterij goed gelezen had. Op bijzondere mooie muzikale wijze werd de mis opgeluisterd door het KBO koor en mannenzanggroep BonApart.

Na de heilige mis werd het jubileum van de schutterij gevierd met leden en ondersteunende leden in het Sjuttershoehs. Het oliebollencomité heeft gezorgd voor een nieuw vest, poloshirt en pet voor de uniformleden, zodat ze er weer netjes op staan tijdens de schietwedstrijden, de schuttersfeesten en bij het OLS. .

Na het showen van het “nieuwe tenue” kwam er een onverwachte gast over de rode loper naar binnen gelopen, namelijk Ger Frenken met zijn buut “De Sjutte Keuningin”. Na deze buut overhandigde “Sjutte Keuningin Gerda” het eerste jubileumspeldje uit aan voorzitter Leon Peeters. Aansluitend was het tijd voor de quiz 100 jaar Beringe/schutterij. Zo’n 60 mensen deden enthousiast mee. Het was een prima manier om nog eens terug te blikken op 100 jaar Beringe en schutterij. De uiterst geslaagde dag werd afgesloten met een heerlijk verzorgde BBQ.

 

Reünie / receptie / feestavond

Zaterdag 26 augustus beleefde de schutterij een geweldig mooi feest tijdens de viering van het 100 jarig bestaan met reünie, receptie en feestavond. In een prachtig versierde Wiekslaag, met een mooie entree, werden deze middag leden en oud leden ontvangen en welkom geheten. Al snel kwamen de verhalen los, uit heden en verleden, nadat alle gasten een plekje bemachtigd hadden aan de mooi gedekte tafels. Wat was het leuk om elkaar weer te ontmoeten en herinneringen op te halen. Voorzitter Leon Peeters vertelde in het kort de geschiedenis van 100 jaar schutterij. Terwijl de gasten konden genieten van een heerlijk buffet kwamen er op het grote scherm beelden voorbij, foto s en filmmateriaal van Beringe, van de schutterij, drumband en mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt binnen onze vereniging. Natuurlijk kwamen hierdoor de tongen nog meer los en werd er wat af gelachen en anekdotes verteld.

 

Koninklijke erepenning

 

Na het eten werd er een groepsfoto gemaakt en aansluitend de receptie. Maar voor de receptie begon stond eerst nog een grote verrassing te wachten. Locoburgemeester Eric Nijssen en het voltallige college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Peel en Maas kwamen om de schutterij de Koninklijke erepenning te doen toekennen en te overhandigen. Burgemeester Wilma Delissen was zelf helaas verhinderd. Veel woorden van lof werden er uitgesproken en mede door deze erkenning werd de dag nog feestelijker. Locoburgemeester Erik Nijssen: 'Dit is een titel waar veel waarde aan wordt gehecht. We zijn dan ook bijzonder trots dat deze schutterij, uit onze gemeente, deze titel mag voeren. Het zegt veel over schutterij Sint Hubertus en de betekenis die zij heeft voor de Beringse gemeenschap. Het symboliseert het respect en de waardering die Zijne Majesteit de Koning heeft voor de vereniging. Schutterij Sint Hubertus uit Beringe mag voortaan aan haar naam toevoegen: “Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning”. Na een mooie receptie, met live muziek van onze eigen fanfare Sint Jozef, oud leden, vrienden, Beringse verenigingen, collega schutterijen en mensen die de schutterij een warm hart toedragen, was er nog een gezellige en mooie feestavond met een DJ en een live artiest.

 

We mogen terug kijken op prachtige dagen ter ere van het 100 jarig bestaan. Bij deze danken we iedereen voor de felicitaties, wel of niet aanwezig, en iedereen die zich ingezet heeft om deze dag, en de andere activiteiten rond ons 100 jarig bestaan, te doen slagen. De inzet van de vele vrijwilligers betekend voor ons heel veel en dat waarderen we enorm.

Oud limburgs schuttersfederatie

Meer nieuws

Kijkdoos voor kids

Op de Do2 pagina kan je tips terugvinden voor jouw schutterij om toe te passen. Hierbij presenteren wij een kijkdoos voor de jeugdige schutter.

Helden van het OLS

Vanaf vandaag wordt via streekomroep ZO-nieuws een nieuwe serie gepresenteerd over markante personen in en rond de schutterswereld in Beekdaelen. De serie wordt gemaakt in...

Schietboomindeling en planning terreinwedstrijden OLS 2024 Beekdaelen

Hierna treft u de schietboomindeling en een opsomming aan van alle deelnemers die hebben ingeschreven voor deelname aan de wedstrijden op het OLS-wedstrijdterrein.