Voordracht nieuwe federatiepresident: Anoesjka Koopmans

Het bestuur van de Oud Limburgse Schuttersfederatie heeft afgelopen maandag unaniem besloten om mevrouw Anoesjka Koopmans aan de Algemene ledenvergadering van de OLS-federatie voor te dragen als nieuwe federatiepresident.

 

De huidige president Ger Koopmans (geen familie) heeft een jaar geleden aangegeven om na het Oud Limburgs Schuttersfeest in Meijel na meer dan negen jaar presidentschap ruimte te willen maken voor een opvolger.

 

Het bestuur heeft met instemming van de Algemene Ledenvergadering voor het eerst in de geschiedenis van de federatie gekozen voor een open selectieprocedure. Een commissie onder voorzitterschap van vicepresident Hubert Brouns heeft de gesprekken gevoerd met de kandidaten. De voordracht van de commissie is unaniem overgenomen door het OLS-bestuur. Hoewel een vrouw als president als een historische stap kan worden bestempeld, is het tegelijkertijd een logisch gevolg van een schutterswereld die volledig met de tijd meegaat.

 

Anoesjka Koopmans is 49 jaar en is al meer dan 40 jaar verbonden aan het schutters- en gildewezen middels haar lidmaatschap van schutterij Sint-Willibrordus Meijel. Anoesjka heeft in de afgelopen drie jaar als vicevoorzitter van de OLS-organisatie in Meijel een belangrijke rol vervuld in de organisatie van het OLS-feest, waarin haar betrokkenheid, leiderschap, het sociale karakter en vooral haar doorzettingsvermogen duidelijk naar voren kwamen.

 

De OLS-federatie plant een extra ledenvergadering op kavelzaterdag 9 juli waarin het voorstel voor de nieuwe president ter tafel komt. Bij instemming door de ledenvergadering gaat de benoeming in 24 uur nadat de winnaar van het OLS-feest in Meijel bekend is. Hubert Brouns verzorgt de afhandeling van OLS Meijel binnen de Oud Limburgse Schuttersfederatie.

Vice President Hubert Brouns   

‘Een nieuwe federatiepresident met een heel groot Schuttershart’

President Ger Koopmans  

‘Dit voelt als een droomoverdracht!’

Anoesjka Koopmans 

‘Traditie én vernieuwing samenbrengen. Die uitdaging ga ik graag aan.’

Oud limburgs schuttersfederatie

Meer nieuws

Uitslagen Kinjer-OLS

Dinsdag, 28 juni vond in Meijel het Kinjer-OLS plaats.

Nieuwe lay-out van het Limburgs Schutterstijdschrift

De redactieraad van het Limburgs Schutterstijdschrift heeft met nummer 135 gekozen om een nieuwe lay-out te presenteren.

Jeugdschieten OLS 2022

Hierbij de algemene informatie over de jeugdschietwedstrijd op kavelzaterdag, 9 juli te Meijel.