Aanpassingen veiligheidsreglementen schieten met de buks en de luchtdrukbuks

Onlangs zijn er aanpassingen doorgevoerd in de reglementen 'Veiligheid schootsveld' en 'Veiligheidsreglement luchtdrukbusschieten'. Beide documenten zijn te vinden op de downloadpagina.

Veiligheid schootsveld 5e wijziging

De belangrijkste aanpassingen die werden doorgevoerd zijn:

Het hoofdstuk “Algemene veiligheidsregels tijdens het schieten” is opgedeeld in 11 hoofdstukken.

 • Veiligheidsmaatregelen aan de buks (Nieuw);
 • Veilig verplaatsen van de buks (Nieuw met o.a. het gebruik van de kamervlag);
 • Schietprocedure (Nieuw);
 • Handelingen met de buks;
 • Schieten op een kogelvanger;
 • Toezicht op de veiligheid;
 • Munitie;
 • Algemene veiligheidsregels;
 • Veiligheid in het schootsveld;
 • Verminderd zicht;
 • Wind;
 • Luchtverkeer.

De functiebenaming Veiligheidsfunctionaris is veranderd in Veiligheidsadviseur.

De procedure voor het melden van schietactiviteiten bij de luchtverkeersleiding is aangepast.

Veiligheidsreglement luchtdrukbuksschieten 2e wijziging

Dit regelement is bedoeld voor het schieten met de luchtdrukbuks bij wedstrijden georganiseerd door de Oud-Limburgse Schuttersfederatie. Voor alle andere schietwedstrijden is dit reglement bedoelt als advies.

De belangrijkste aanpassingen zijn:

 • Het schieten onder leiding van een aspirant-buksmeester. Alle personen van 18 jaar en ouder mogen bij het luchtbuksschieten als buksmeester fungeren, mits door een (gecertificeerde) buksmeester geïnstrueerd. De aspirant-buksmeester zal op de hoogte moeten zijn over de (veiligheids-)instructies zoals zijn voorgeschreven in de documenten “Veiligheid schootsveld” en het “Veiligheidsreglement luchtdrukbuksschieten”.
 • Bij de bepalingen aan de luchtdrukbuks is opgenomen dat er niet geschoten mag worden met een luchtdrukwapen dat een kinetische energie ontwikkeld van meer dan 7,5 joule. Deze luchtdrukwapens zijn te herkennen aan de ingeslagen letter F.
 • De omschrijving van de schietprocedure.
 • Regels voor het veilig verplaatsen van de luchtdrukbuks.
 • Veiligheidsmaatregelen van de buks.
 • Het gebruik van een loopkoord: Bij elke onverpakte verplaatsing dient het wapen verplaatst te worden met een geopende grendel, geplaats loopkoord en met de monding van de loop omhoog. Het loopkoord heeft net als de kamervlag tot doel omstaanders duidelijk te maken dat er geen patroon in de kamer zit. Door een loopkoord/snoer door de gehele loop te trekken, wordt de onmogelijkheid aangetoond dat er een kogeltje in de loop zit.

 

Schutterijen die in 2022 deelnemen aan een schietwedstrijd* met de luchtdrukbuks,  georganiseerd door de Oud-Limburgse Schuttersfederatie, ontvangen, indien zij nog geen loopkoord hebben, een loopkoord van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie.

 

* Jeugdschietwedstrijd op het persoonlijk kampioenschap van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie, het Kinjer-OLS of de jeugdschietwedstrijd tijdens de OLS kaveling

Oud limburgs schuttersfederatie

Meer nieuws

Juryformulieren OLS 2024 Beekdaelen

Op het OLS 2024 Beekdaelen worden tijdens de optocht- en schoonheidswedstrijden nieuwe juryformulieren gebruikt.

Het Kinjer-OLS 2024 Beekdaelen presenteert: Ummeke!

Het Kinjer-OLS 2024 Beekdaelen presenteert een eigen lied “Ummeke”, dat vanaf nu te beluisteren is op alle grote streamingsdiensten.

Consumptieprijs OLS

De consumptieprijs OLS 2024 is bekend. Normaal gesproken wordt deze bekendgemaakt tijdens de ALV in het voorjaar.