Vacature federatiepenningmeester

De federatiepenningmeester, Peter Berben, heeft te kennen gegeven zijn functie beschikbaar te stellen met ingang van de algemene ledenvergadering van 2 maart 2024 en daardoor komt er een vacature voor de functie van penningmeester.

 

Als penningmeester van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie maak je deel uit van het dagelijks federatiebestuur en ben je met de federatiepresident, de vice-federatiepresident, de secretaris OLS-feest en de federatiesecretaris verantwoordelijk voor de aansturing van onze bloeiende koepelorganisatie, bestaande  uit circa 10.000 leden.

Penningmeester (M / V / X)

Wat houdt het penningmeesterschap in:

 • Lid van het dagelijks bestuur;
 • Verantwoordelijk voor het financiële beleid en beheer;
 • Is verantwoordelijk voor financiële vraagstukken en afspraken van het bestuur en de commissies;
 • Verantwoordelijk voor subsidieaanvragen en -verantwoordingen;
 • Stelt een jaarlijkse begroting op en controleert deze;
 • beoordeelt de financiële situatie en maakt een financieel jaarverslag;
 • Verzorgt kwartaal- en jaarrapportages;
 • Beoordeelt in overleg met het federatiebestuur ad-hoc aanvragen voor geld;
 • Stelt in overleg met het bestuur het budget vast voor commissies en maakt afspraken over de verantwoording;
 • Maakt contractafspraken over financiële vergoedingen;
 • Int de contributie (i.s.m. de ledenadministratie), onderscheidingsaanvragen etc.
 • Verzorgt de facturatie aan sponsoren, leden van federatie in e-boekhouden.nl;
 • Betaalt de rekeningen, declaraties, etc. conform de afgesproken kaders;
 • Beheert bankrekeningen
 • Verzorgt de financiële administratie in e-boekhouden.nl van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie;

Tijdsbesteding: ca. 4 uur per week

Deze tijdsbesteding bestaat deels uit bestuursvergaderingen: dit is 2x per 6 weken voor de reguliere federatiebestuursvergaderingen en het federatiebestuur. Een bestuurstermijn is 3 jaren, waarna je jezelf herkiesbaar kunt stellen.

Kerncompetenties

 • Beschikt over financieel inzicht;
 • Kennis van en ervaring met financieel beheer en boekhoudsoftware;
 • Accuraat en zorgvuldig;
 • Heeft bij voorkeur een verbinding met het schutters- en gildewezen;

Als penningmeester heb je de kans om een ​​waardevolle bijdrage te leveren aan de Oud-Limburgse Schuttersfederatie. Als jij voldoet aan de vereisten en geïnteresseerd bent in deze rol, stuur dan je motivatiebrief en CV vóór woensdag, 1 juni 2024 per e-mail naar Bernie van Lierop secretaris@olsfederatie.com.

Voor meer informatie over de functie en de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Bernie van Lierop. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 0031(0) 6 417 72 275 of per e-mail via secretaris@olsfederatie.com

Oud limburgs schuttersfederatie

Meer nieuws

Kijkdoos voor kids

Op de Do2 pagina kan je tips terugvinden voor jouw schutterij om toe te passen. Hierbij presenteren wij een kijkdoos voor de jeugdige schutter.

Helden van het OLS

Vanaf vandaag wordt via streekomroep ZO-nieuws een nieuwe serie gepresenteerd over markante personen in en rond de schutterswereld in Beekdaelen. De serie wordt gemaakt in...

Schietboomindeling en planning terreinwedstrijden OLS 2024 Beekdaelen

Hierna treft u de schietboomindeling en een opsomming aan van alle deelnemers die hebben ingeschreven voor deelname aan de wedstrijden op het OLS-wedstrijdterrein.