Van de bestuurstafel

Het jaar 2023 is weer begonnen, de federatiepresidente Anoesjka Koopmans heeft in de afgelopen maanden nagenoeg alle commissies bezocht, er is een bestuurdersdag geweest met de federatiebestuurders van de Oud Limburgse Schuttersfederatie in december en op dinsdag 17 januari 2023 werd er een federatiebestuursvergadering gehouden, we nemen jullie mee langs de highlights:

 

 • Allereerst is het duidelijk dat er heel veel talenten en kennis rondloopt binnen de federatie, vele vrijwilligers zijn soms dagelijks in de weer om het schutters- en gildewezen te laten voortbestaan en uit te bouwen, dit is prijzenswaardig. Vaak ook beseffen we zelf niet welke ondersteuning er vanuit de Oud Limburgse Schuttersfederatie wordt verricht; ‘Ach het hoort gewoon bij, horen we dan vaker.
 • Vrijdag 3 maart 2023 om 19:30 uur zal in het gemeenschapshuis ‘de Stegel’ in Molenbeersel de jaarvergadering van de Oud Limburgse Schuttersfederatie worden gehouden. We rekenen op ieders opkomst.
 • Inmiddels is ook bekend geworden dat er een nieuwe vice-federatiepresident gepresenteerd kan worden en op vrijdag 3 maart 2023 wordt deze persoon voorgedragen aan de algemene ledenvergadering om gekozen te worden tot vice-federatiepresident;
 • Ook staan er vele bestuursverkiezingen op de rol: De federatiesecretaris, de afgevaardigde van de schuttersbonden De Maasvallei, Maas en Kempen, Berg en Dal, de Lommelse schuttersgilden, de mutatie binnen de schuttersbond Eendracht maakt Weert en de afvaardigingen vanuit de Stichting Steun aan het schutters- en gildewezen passeren de revue;
 • Op zaterdag 11 maart 2023 om 14:00 uur wordt de algemene jaarvergadering van de Vereniging van OLS-Buksmeesters gehouden in het cultureel centrum Don Bosco te Heel, toegang hebben alle geregistreerde buksmeesters en bijzonder dit jaar worden ook onze Belgische buksmeesters uitgenodigd omdat we een spreker hebben, waar iedereen profijt van kan hebben. Noteer deze datum vast in uw agenda en deze dag worden de KNSA-passen ook aan de Nederlandse buksmeesters uitgereikt;
 • Zoals al vaker aangekondigd dienen muziekwerken, die beoordeeld moeten worden, verstuurd te worden naar de muziekcommissie. Helaas worden er nog vaker muziekwerken naar persoonlijke mailadressen gestuurd en daarmee wordt niets gedaan. Het is noodzaak dat u muziekwerken ter keuring aanbiedt via muziekcommissie@olsfederatie.com en stuur voor de zekerheid deze als CC ook naar secr.olsfederatie@olsfederatie.com;
 • De afgelopen maanden mochten er ook constateren dat de aanvraagtermijn van onderscheidingen over het hoofd worden gezien en er aanvragen binnenkomen, die binnen een te korte termijn geleverd moeten worden. In sommige gevallen is levering nog mogelijk, maar het kan voorkomen dat u jubilarissen moet teleurstellen en dit moeten we zien te voorkomen. De onderscheidingen worden veelal via de bondsvoorzitters uitgereikt aan de schutterijen; Let op de aanvraagtermijn van 2 maanden en alleen via de ledenadministratie kunt u onderscheidingen aanvragen.
 • Federatiebewijzen worden vaker in losse aanvragen ingediend en dit veroorzaakt meer porto- en administratieve kosten en daarom zullen federatiebewijzen eens per kwartaal worden aangemaakt en via de bondsvertegenwoordiger verspreid worden, let goed op duidelijke pasfoto’s (Dus het hoofd en geen compleet lichaam, geen hoofddeksels, de foto niet te donker of wazig, kortom leest u goed de gebruiksaanwijzing door, dan voorkomt u frustraties rondom afkeur van federatiebewijzen. Op dit moment moeten er nog 2.262 federatiebewijzen die vervangen moeten worden;
 • Heeft u nieuws vanuit uw schutterij en wilt u dit vermeld hebben in het Limburgs Schutterstijdschrift of de website van de Oud Limburgse Schuttersfederatie of in de schutterskalender, mail deze naar secr.olsfederatie@olsfederatie.com. Let op foto’s in een losse JPG en tekst in word, denk ook aan de resolutie van de foto’s (Minimaal 300 DPI);
 • De tarieven voor de onderscheidingen moeten we door de kostenstijgingen ook verhogen, de nieuwe tarieven zijn:
 • Speld t.b.v. 5-jarig lidmaatschap - € 7,00
 • Bronzen medaille t.b.v. 12,5 jarig lidmaatschap; € 13,50
 • Zilveren medaille t.b.v. 25 jarig lidmaatschap; € 65,00
 • Vergulde medaille t.b.v. 40-jarig lidmaatschap; € 70,00
 • Vergulde medaille met Kroon t.b.v. 50-60-70-75 jarig lidmaatschap  - € 86,00
 • Bestaande vergulde medaille voorzien van kroon en jaartal - €    29,00
 • Oppoetsen en herstellen medaille € 11,00
 • Nieuw lintje € 6,00
 • Zilveren speldje € 8,00
 • Verguld speldje € 8,00
 • Los Kroontje € 10,00
 • Los Kroontje inclusief lint € 16,00
 • Het persoonlijk federatiekampioenschap wordt georganiseerd op zaterdag 29 en zondag 30 april 2023 door de schutterij Sint Servatius aam op de schuttersweide van de schutterij Sint Elisabeth uit Stokkem. De uitnodigingen zullen nog volgen, maar reserveer deze datum vast en zoals bekend is, wordt op de zondag ook geschoten om het persoonlijk jeugdkampioenschap.

 

Het collective exercitiepeloton nieuwe exercitie

We herinneren ons nog allemaal het geweldige optreden van het collective muziekkorps op het WMC en in navolging daarop is er een nieuw initiatief. Het idee is ontstaan om ook over te gaan tot een collective exercitiepeloton nieuwe exercitie, wat onder leiding van de paradecommandant Roger Joris zal gaan trainen. Het eerste gezamenlijk optreden is voorzien op zaterdag 17 juni 2023. Het exercitiepeloton zal bestaan uit diverse mannen en vrouwen, die actief zijn in een exercitiepeloton en deel willen uitmaken van dit nieuwe peloton(Vooralsnog in eigen uniform). Het is de bedoeling dat dit peloton voortaan ook gezamenlijk zal worden ingezet bij meerdere evenementen, zoals bijvoorbeeld Dodenherdenkingen. Wilt u meedoen, reageer dan meteen, maar uiterlijk vóór 1 maart 2023 via exercitiepelotonwerkgroep@olsfederatie.com

 

Project de Vaandeldrager

Wie kent niet het wereldberoemde schilderij ‘De Vaandeldrager van Rembrandt’; Dit schilderij is op een Nederlandse rondreis en zal van vrijdag 02 maart t/m 30 maart 2023 te zien zijn in het Bonnefantenmuseum in Maastricht. En wie ‘vaandeldrager’ zegt, zegt natuurlijk schutterij en dit is ook de redenen geweest waarom de Oud Limburgse Schuttersfederatie contact heeft gezocht met het Bonnefantenmuseum. De werkgroep bestaande uit Paul Roberts, Luc Wolters en Bernie van Lierop, zijn volop bezig om dit evenement te organiseren en hebben jullie hulp hierbij nodig en kunnen (Onder voorbehoud) het programma presenteren en jullie medewerking vragen;

 

 • Op zaterdag 11 februari 2023 om 11:00 uur willen wij minimaal 15 vaandeldragers (In schuttersuniform en met vaandel) in het Bonnefantenmuseum ontvangen om foto’s te maken voor de public-relations-actie, dier er daarna gaast volgen. Dit wordt een foto op een unieke locatie op een kleine hoogte (Hoogtevrees is volgens de bekenden hier niet bij van toepassing. U kunt zich vast aanmelden hiervoor via secr.olsfederatie@olsfederatie.com., we verwachten dat we circa 1 uur hiervoor nodig hebben;
 • Op vrijdag 10 maart 2023 gaan we deze tentoonstelling openen met zo veel mogelijk vaandeldragers, commandanten en koningsparen en minimaal één volledige schutterij en één vendelgroep. We trekken vanaf het provinciehuis naar het Bonnefantenmuseum, met de genodigden in ons midden en bij het bordes van het museum vormen we een erehaag en wordt de vendelgroet overgebracht;
 • Op de imposante trappen van het Bonnefantenmuseum flankeren links en rechts schutters de weg naar de eerste verdieping, waar het prachtige schilderij wordt tentoongesteld. In een prachtige ambiance van vaandels, schutters, de bewaking van het schilderij door echte vaandeldragers wordt dit een ongekende mogelijkheid om het schutters- en gildewezen te presenteren, maar daarvoor hebben wij jullie hulp nodig. Maar hier is nog meer, want iedereen krijgt ook de mogelijkheid om een minastuur-vaandel te ontwerpen en u kunt daarmee ook niet in de prijzen vallen en een uniek cadeau winnen;
 • Deze genoemde data zijn onder voorbehoud van de definitieve vaststelling van het programma. Wij gaan u veelvuldig hierover berichten, maar maak uw schutterijen vast warm voor deze dag en meldt jullie aan via secr.olsfederatie@olsfederatie.com.

 

Oud limburgs schuttersfederatie

Meer nieuws

Kijkdoos voor kids

Op de Do2 pagina kan je tips terugvinden voor jouw schutterij om toe te passen. Hierbij presenteren wij een kijkdoos voor de jeugdige schutter.

Helden van het OLS

Vanaf vandaag wordt via streekomroep ZO-nieuws een nieuwe serie gepresenteerd over markante personen in en rond de schutterswereld in Beekdaelen. De serie wordt gemaakt in...

Schietboomindeling en planning terreinwedstrijden OLS 2024 Beekdaelen

Hierna treft u de schietboomindeling en een opsomming aan van alle deelnemers die hebben ingeschreven voor deelname aan de wedstrijden op het OLS-wedstrijdterrein.