Venrayse schutterij staat op na Corona-tijd

Jubilarissen Scxhutterij 't Zandakker Gilde Sint Jan Venray

Ruim 1,5 jaar lang geen verenigingsactiviteiten, het schutters- en gildewezen begaf zich in een sjütdown, zoals (destijds) Gouverneur Theo Bovens dit aangaf. Schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray probeerde zoveel mogelijk (waar dit mocht) samen te komen om als vereniging samen te blijven. Geen verenigingsactiviteiten naar buiten toe: Geen opening van de kermis, geen defilé van de Vierdaagse, geen organisatie van Winterpret of het opbouwen van de kerststal, maar de schutterij groeide in ledenaantal, 3 leden werden begroet in corona-tijd.

Donderdag 24 juni, de dag van de Patroonheilige, Sint Johannes de Doper werd een nieuw begin. De schutterij kwam tezamen in de Sint Petrus Banden Kerk voor de installatie van de Gildepriester, de presentatie van het aangepaste beeld van de patroonheilige en het onderscheiden van 8 leden, die gezamenlijk 220 jaar lid zijn van de schutterij.

De ambt van gildepriester neemt een belangrijke p[positie in voor de Venrayse schutterij. Deze persoon, meestal de Deken van Venray is een persoon, die ongevraagd en gevraagd het bestuur van de schutterij adviseert, maar ook hij  is de bedienaar van het eigen Sint Jansaltaar in de kerk en kwam altijd een beroep doen op de schutterij om de hulp van de schutterij in te roepen, zo wordt gezamenlijk bijvoorbeeld de kermis officieel ingezegend, wordt de Sacraments- en Lichtprocessie gelopen. In 2018 nam de toenmalige Deken Harrie Smeets (Nu Bisschop) afscheid en snel werd de nieuwe Deken bereid verklaard om de functie over te nemen en als gildepriester door het leven te mogen gaan. Helaas zorgde Corona dat de installatie nu pas kon plaatsvinden.

In 1993 werd in de Sint Petrus Banden een eigen gilde altaar in gebruik genomen.. Vanuit het toenmalige Sint Jozefklooster werden twee altaren omgebouwd tot één altaar en sindsdien staat dit altaar in de Kerk, doet dienst tijdens Eucharistievieringen van de schutterij en staat het beeld van Sint Johannes de Dope. Dit beeld was toe aan een update en de Stichting Kruisen en Kapellen verzorgde dit perfect, het nieuwe beeld werd gepresenteerd aan de gemeenschap en officieel ingezegend door de kersverse gildepriester.

Maar deze avond stond ook in het teken van de jubilarissen, de jubilarissen van 2020 en 2021 werden nu gehuldigd en 220 jaar lidmaatschap passeerden de revue en zo werden onderscheiden:

  • Merel van de Valk op basis van haar 5-jarig lidmaatschap;
  • Lisa van Lierop op basis van haar 5-jarig lidmaatschap;
  • Bas Andriessen op basis van zijn 5-jarig lidmaatschap;
  • Huub Stevens op basis van zijn 25-jarig lidmaatschap;
  • Jeannette Krijnen op basis van haar 40-jarig lidmaatschap;
  • Piet van Lierop op basis van zijn 40-jarig lidmaatschap;
  • Bernie van Lierop op basis van zijn 40-jarig lidmaatschap;
  • Jo Lenssen op basis van zijn 60-jarig lidmaatschap;

In het bijzijn van een afvaardiging van het College van Burgemeester en Wethouders en het bondsbestuur van de schuttersbond Juliana werden de jubilarissen in het zonnetje gezet en nu op weg naar de organisatie van het koningsvogelschieten op zondag 19 september 2021.

Uiteenzetting jubilarissen

Merel van de Valk kwam in 2016 bij de schutterij. Merel met de roots van de familie Lenssen is samen met haar vader, Marco lid geworden en ze liep als bordjesdrager en vlaggendraagster en voelt zich thuis bij de vriendengroep van de schutterij. Op schietgebied weet ze haar vrouwtje zeker te staan en staat garant voor een mooie toekomst binnen de schutterij.

Lisa van Lierop werd in 2015 prinses bij het koningschap van de ouders, Bernie en Annemie van Lierop-Nooijen en kreeg het schuttersbloed met de paplepel ingegoten. Ze liep ook als bordjesdrager en was vlaggendraagster, bij voorkeur de Limburgse vlag. Ze is volop bezig om tamboer te worden en heeft haar eerste concours inmiddels afgelegd.

Bas Andriessen kwam in 2016 binnenlopen als individu bij de schutterij, omdat zijn opa vroeger ook lid was van de schutterij. Hij voelde zich thuis bij de jeugd en heeft zich vorig jaar  aangemeld om zitting te nemen in het bestuur en met zijn 17-jaar is dit natuurlijk essentieel voor de toekomst van de schutterij met als portefeuille jeugd. Bas is binnen de schutterij actief als tamboer.

Huub Stevens was in twee termijnen lid van de schutterij. In 1975 was hij als kleine jongen bij de doorstart van de schutterij, maar hij verliet de schutterij, omdat hij ging verhuizen. In 2003 kwam hij terug bij de schutterij, hij werd bestuurslid en secretaris en stond aan de wieg van het positieve jeugdbeleid binnen de schutterij. Hij ontwikkelde het schutterspad en is ook actief binnen het bondsbestuur van de schuttersbond Juliana.

Jeannette Krijnen kwam als dochter van de toenmalige voorzitter, Joep Krijnen bij de schutterij en groeide daar ook op. Ze verliet de schutterij enkele jaren in verband met een nieuwe relatie, maar ze kwam ook weer terug bij de schuttersfamilie en heeft in de loop der jaren ook diverse functies vervuld: Tamboer, marketentster en goede schutter.

Piet van Lierop werd in 1980 lid van de schutterij en werd al snel secretaris van de schutterij, een functie, die hij meer dan 25 jaar vervulde en op dit moment interim-secretaris is. Piet van Lierop was schutter, guide en sappeur van de schutterij, maar kan door gezondheidsklachten niet meer meelopen.

Bernie van Lierop kwam in 1981 bij de schutterij en als 6-jarig jongetje groeide hij op in deze wereld en is vanaf 1996 bestuurlijk actief in diverse geledingen van het schutters- en gildewezen in Europa, hij is o.a. voorzitter van de Venrayse schutterij, federatiesecretaris van de Oud Limburgse Schuttersfederatie en vertegenwoordigd hij Limburg bij de Europese schuttersvergaderingen.

Jo Lenssen ius een telg van de familie Lenssen en heeft enorm veel betekenis voor de schutterij. Aangezien zijn broer Martien (+) in het bestuur zat, mocht Jo geen bestuurslid worden, maar Jo deed heel veel: Hij maakte de proppen, was jarenlang de voorzitter van de schietcommissie, hij was meer dan 25 jaar vaandeldrager van de schutterij. Naarmate hij ouder werd kwamen ook de lichamelijke gebreken en moest hij noodgedwongen besluiten om niet meer mee te lopen bij de schuttersoptochten.

Oud limburgs schuttersfederatie

Meer nieuws

Heythuysen wint OLS 2024

In een spannende nek-aan-nek race won op zaterdag, 13 juli Sint Nicolaas Heythuysen het OLS 2024 Beekdaelen. Het Sjötje werd gewonnen door een jeugddrietal van...

Grote schuttersbelangstelling van Romereis 2025

Wie mee wil naar Rome met de schuttersreis moet zich snel opgeven. In verband met de beschikbaarheid van hotelkamers is opgave gewenst.

Kavelen op zaterdag, 13 juli

Hierbij de algemene informatie over het kavelen met 36 overblijvende schutterijen op zaterdag, 13 juli 2024.