Vrienden van het Limburgs Schutterswezen

Dit is een stichting die tot doel heeft vrienden (buiten het schutters- en gildewezen) te werven om een jaarlijkse financiële ondersteuning te verlenen aan deze Stichting. De Vrienden gebruiken de lidmaatschapsgelden om projecten en innovatieve initiatieven -  vooral in het kader van jongerenbeleid – uit het Limburgse Schutterswezen te ondersteunen. Ook steunen zij diverse andere stichtingen zoals het Limburgs Schutterstijdschrift en het Schuttersmuseum.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Vrienden van het Limburgs schutterswezen ziet er als volgt uit:

Voorzitter: Jan Berden
Penningmeester: Tjeu Geurts
Leden: oud-voorzitters OLS
Ledenadministratie: Henk Smeets

De Stichting Vrienden van het Limburgs Schutterswezen laat zich ondersteunen door een vrijwilliger, die zorgt voor de verzending van brieven, het incasseren van donaties en het jaarlijks opmaken van een jaarverslag.

Lidmaatschap

Tegen een jaarlijkse bijdrage van 35,00 Euro krijgen de Vrienden van het Limburgse Schutterswezen een gratis abonnement op het Limburgse Schutterstijdschrift, gratis entree voor twee personen voor het Limburgs Schutterijmuseum en gratis entree voor twee personen voor het jaarlijkse Oud Limburgs Schuttersfeest.

Wilt u lid worden?

Stuur dan in een e-mailbericht met vermelding ‘nieuwe vriend’ je naam, adres en rekeningnummer aan henksmeets_85@msn.com.