Vrijwilligersbijeenkomst Limburgs Schutterij Museum

De jubilarissen van het Limburgs Schutterijmuseum (Foto Gerard Engels)

Het bestuur en de vrijwilligers van het Limburgs Schutterijmuseum kwamen, na de lange Coronaperiode voor het eerst weer bij elkaar op woensdag 8 september 2021 bij de jaarlijkse vrijwilligersdag. Vele vrijwilligers kwamen op deze middag bij elkaar om vooral met elkaar te kletsen en ervaringen te delen en natuurlijk ook vooruit kijken naar de toekomst. Deze middag stond ook in het teken van de jubilarissen, maar liefst 22 jubilarissen werden in het zonnetje gezet voor al het vrijwilligerswerk, wat zij verrichten in het museum.

 • Jo Beeren is al 16 jaar actief als vrijwilliger. Hij vervult baliediensten en rondleidingen. Jo is een spraakwaterval op schuttersgebied. Ook heeft hij bijdragen geleverd aan de documentatie van het museum.
 • Jack Beurskens is al 19 jaar actief in het museum , hij is de technische man met twee rechterhanden. Voor elk probleem heeft hij een praktische oplossing. Hij is op alle fronten thuis, timmert, schroeft, maar begeleidt ook het schieten voor de jeugd en beschrijft binnengekomen stukken.
 • Bert Crapels is al 16 jaar actief binnen het museum en vervult de baliediensten en kenmerkt zich door zijn rustige en plezierige omgang met bezoekers.
 • Sjraar Derix is al 24 jaar lid als vrijwilliger. Bij het museum verricht hij baliediensten en kan hij veel over het schutterswezen vertellen.. Bovendien heeft hij een goed contact met de lokale basisschool van Posterholt, die hij voor de voorbereidingen van het Kinjer OLS regelmatig naar het museum gebracht heeft.
 • Sjraar Engels is 15 jaar actief voor het museum. Vanuit de Tegeliers is hij ook lid geworden van het bestuur Limburgs Schutterij Museum in 2002, hij bekleedde de functie secretaris tot mei 2019 oftewel circa 13 jaar. Hij heeft 2 museums mee opgezet en ingericht. Hij heeft naar de brand gezorgd voor een loods voor tijdelijke opslag en herstelwerkzaamheden van de museum collectie. Een persoon met vele organisatie kwaliteiten, waarvoor hij o.a. in 2019 een koninklijke onderscheiding voor heeft mogen ontvangen.
 • Ben Ficker is 21 jaar actief als vrijwilliger. Hier is hij een zeer verdienstelijk lid van de schutterij Sint Anthonius Tegelen, evenzo bij het Rode Kruis, waar hij 40 jaar als vrijwilliger actief voor was. Sinds het museum in Steyl-Tegelen is, is Ben actief als baliemedewerker. Hij vervult die taken met grote plichtsgetrouwheid.
 • Truus en Paul Heeskens zijn samen 16 jaar actief als vrijwilliger. Merendeels is Paul de rustige persoon en doet Truus het woord. Met name in de coronatijd moest men even een pas op de plaats maken, ook omwille van de broze gezondheid van Paul. Truus heeft zich bekwaamd als jurylid, een rol die ze vervult bij de noord-Limburgse bond Juliana. Momenteel verzorgen Truus en Paul met veel plezier de baliefunctie binnen ons museum.
 • Jan van Herten is 15 jaar actief als vrijwilliger. Voor die schutterij en de gemeenschap is hij telkens onderweg, om geschikte projecten en doelen te vinden, sponsors bij te zoeken en over de streep te trekken. Bij het museum vervult hij – vergezeld van zijn echtgenote – baliediensten, maar denkt hij ook telkens mee over hoe zaken het beste gerealiseerd kunnen worden.
 • Wiel van Leuken is al 16 jaar actief als vrijwilliger en met Harrie Caris was hij lang betrokken bij het museum, nu heeft hij in Nelly van Heugten een museumpartner. Voor het museum verzorgde hij onder meer een replica van de winnaarstrofee d’n Um.
 • Wiel van den Munckhof is alweer 19 jaar actief als vrijwilliger. Van de schutterij van Beringe bezorgde Wiel het museum alle uniformen die hij in de loop van vele jaren gedragen heeft. Ook een Koninginnekleed wist hij voor het museum te verzorgen. Hij verricht baliediensten.
 • Wim Smedts is alweer 21 jaren actief in het museum. Hij is één van de personen die rondleidingen verzorgt voor groepen. Hij doet dat met een grote deskundigheid van het schutterswezen.
 • Jeu Stoffels is 14 jaar actief als vrijwilliger. Hij is bij het museum gekomen om nuttig vrijwilligerswerk te kunnen doen in een tijd dat zijn werk was weggevallen. En hij heeft bij het museum en de woensdagploeg zijn draai gevonden, ondanks het feit dat Jeu geen schuttersachtergrond heeft. Met zorg en toewijding en met creatieve inslag doet hij zijn werkzaamheden. Hij heeft zich zozeer de materie van de schutterswereld eigen gemaakt en geeft ook rondleidingen. Momenteel verdiept hij zich ook in de techniek achter licht en geluid.
 • Henk Vossen is alweer 24 jaar actief in het museum en zijn verdiensten zijn alom bekend. Hij was de voorzitter van het museum en is nog immer actief als erevoorzitter in het bestuur.
 • Luc Wolters is al 19 jaar verbonden aan het museum. Hij was in eerste instantie vrijwilliger geworden van het Limburgs Schutterij Museum. Vanaf 2005 tot heden is Luc aangesteld als conservator van ons museum. Hierbij heeft hij als taak het cultureel erfgoed van beide Limburgen te bewaken. Luc is een persoon welke mensen op een fantastische wijzen met zijn verhalen kan boeien m.b.t. het schutterswezen.
 • Een historicus welke expositie op een vakkundige manier gestalte geeft, waarbij hij alle vrijwilligers de vrijheid geeft om mee te denken met hun ideeën. Een verbinder pur sang die iedere woensdag alle vrijwilligers laat meedenken om ons Limburgs Schutterijmuseum nog mooier en fraaier te maken.
 • Gré Holthuijsen is 31 jaar actief als vrijwilliger. Op aanvraag van wijlen Coen Holthuijsen is zij telkens de kaarten bij verjaardagen gaan verzorgen. In goed overleg is Gré per 1 september 2021 gestopt met deze werkzaamheden.
 • Ria Jorissen is al 26 jaar actief als vrijwilliger. Zij is de partner van Sjeer Jorissen en heeft op lokaal een hoop vrijwilligers werk verricht, waarvoor ze recent gehuldigd is. Voor het museum heeft ze onder meer veel naai- en borduurwerk verricht, om vlaggenfoedralen te maken. Ook heeft ze een beschadigde drapeau volledig hersteld met borduren en deze ingelijst en al bij het museum bezorgd. Ria verzorgt verder binnen ons museum baliewerk, horeca en verteld gaarne bijzonderheden binnen ons museum aan bezoekers.
 • Sjeer Jorissen is 31 jaar actief als vrijwilliger. Als compagnon van Wiel Kruitwagen is hij bij het museum verzeild geraakt. Zijn grote belangstelling geldt de documentatie van het museum. Hier is hij misschien wel bijna full time mee bezig, facebook en websites afspeurend naar oud en nieuw schuttersnieuws dat een aanvulling is voor het museum en voor het schutterstijdschrift. Hij verzorgt ook baliediensten en vertelt bij die gelegenheden de bezoekers vaak het nodige over de schutterswereld, die zijn hart en ziel is. Ook heeft hij veel attributen voor het museum verzorgd. Hobby: windbuksschieten, dat hij ook begeleidt voor de jeugd die het museum bezoekt.
 • Tjeu Meulen is al 34 jaar actief als vrijwilliger. Bij het museum gekomen nadat dit in 1989 in Stramproy gevestigd was en Tjeu Meulen ondersteunt het museum, waar hij maar kan en is een gouden vrijwilliger.
 • Thei Schulpen is al 37 jaar actief als vrijwilliger. Hij is al 37 jaar betrokken bij het museum, eertijds ook in de beheersstichting. Thans is hij toezichthouder aan de entreebalie.
 • Peter Segers is 34 jaar vrijwilliger van het museum. Hij is samen met Tjeu Meulen bij het museum gekomen nadat dit in 1989 in Stramproy gevestigd was. Peter is altijd de vriendelijkheid zelve.
 • Jan Wilmsen is 35 jaar vrijwilliger en in navolging van Harrie Thissen, die het museum naar Steyl-Tegelen haalde, moest Jan vrijwilliger worden. Jan is bestuurslid, actief in de woensdagploeg, een harde werker, manusje van alles, stoelen rechtzetten, klussen.

Al deze vrijwilligers zetten zich in voor ons museum en dan zijn er nog de vele vrijwilligers, die er mede voor zorgen, dat het Limburgs Schutterij Museum geopend kan worden en nog immer uitgebreid. Op deze woensdagmiddag werden de jubilarissen in het zonnetje gezet en werd er vooral met  elkaar gesproken over het Limburgs Schutterij Museum, de bondsschuttersfeesten en vooral over het einde van de sjütdown en we elkaar weer kunnen zie op de sjöttewei.

Oud limburgs schuttersfederatie

Meer nieuws

OLS 2024 Beekdaelen in het Schutterijmuseum

Het Limburgs Schutterij Museum heeft sinds haar huisvesting in Steyl elk jaar een ruimte ingericht voor de winnaar van het OLS. Momenteel is dit winnaarshoekje...

Inperking aantal patronen van de baan

In het najaar van 2023 werd de KNSA onaangenaam verrast door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat omtrent de aanpassing van het Besluit activiteiten leefomgeving...

Schintaler en Bieske zetten tent op zijn kop!

Zaterdag 29 juni gaat de tent van het OLS Beekdaelen compleet uit zijn dak met optredens van de Schintaler en Bieske. Deze avond belooft een...