De OLS-federatie organiseert sinds 2005 een cursus voor Buksmeesters. Een module van deze cursus gaat over het uitvoeren van een RI&E (Risico-Inventarisatie en Evaluatie). De RI&E die hiervoor is opgesteld is gebaseerd op de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet. Graag willen wij ook een RI&E maken die gebaseerd is op de Belgische wetgeving.

Om een RI&E te maken voor de Belgische schutterijen, zoeken wij een vrijwilliger die zowel bekend is met het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) als ervaring heeft met het opstellen van een Risico-Inventarisatie en Evaluatie.  Indien deze persoon een afgeronde opleiding preventieadviseur heeft, dan is dat meegenomen.

Heb je interesse om ons te helpen of wil je meer informatie, dan kan je contact opnemen met Thijs Aengevaeren, 0031 6 20 99 45 21 of secr.olsfeest@olsfederatie.com.

Meer informatie over de cursus buksmeester lees je hier.
De Nederlandse Risico-Inventarisatie en Evaluatie lees je hier.