Bescheiden en presentaties najaarsvergadering

Zaterdag 8 oktober 2022 vond de najaarsvergadering van de Oud Limburgse Schuttersfederatie plaats in het multifunctioneel centrum ‚Baexheimerhof te  Baexem.

 

De vergadering  mocht zich verheugen op een mooi opkomst en ook zeker een interactieve bijdrage vanuit de aanwezige leden. De jaarvergadering 2023 van de Oud Limburgse Schuttersfederatie is gepland op vrijdag 4 maart 2023 in Molenbeersel.

 

Onderstaand kunt u de bescheiden van deze vergadering downloaden:

Voor de notulen d.d. zaterdag 9 juli 2022, klik hier!

09-07-2022 Notulen ledenvergadering OLS-Federatie

Voor de notulen d.d. zaterdag 8 oktober 2022, klik hier!

08-10-2022 Notulen najaarsvergadering OLS-Federatie

Voor de presentatie van het Oud Limburgs Schuttersfeest Meijel, klik hier!

Presentatie Meijel 2022

Voor de presentatie van het Oud Limburgs Schuttersfeest Born. Klik hier!

Plattegronden OLS Born 2022

Voor de presentatie van de jeugdcommissie, klik hier1

OLS vergadering jeugdcie 2022

Voor de presentatie van de algemene sheets, klik hier!

Algehele presentatie

Oud limburgs schuttersfederatie

Meer nieuws

Informatieavond subsidiemogelijkheid provincie Nederlands-Limburg

De provincie Nederlands-Limburg heeft in 2022 een subsidieregeling in het leven geroepen om het schutters- en gildewezen financieel te ondersteunen bij vernieuwende en innovatieve projecten.

Optochtvolgorde OLS 2023

Dinsdag, 7 maart vond in Born de loting van de optochtvolgorde van het OLS plaats.

Bart Rutten nieuwe vice-federatiepresident Oud Limburgse Schuttersfederatie

Tijdens de algemene jaarvergadering van de Oud Limburgse Schuttersfederatie hebben er diverse bestuurswisselingen plaatsgevonden. Bart Rutten (50 jaar) uit het Belgisch-Limburgse Kessenich is benoemd tot...