Bescheiden en presentaties najaarsvergadering

Zaterdag 8 oktober 2022 vond de najaarsvergadering van de Oud Limburgse Schuttersfederatie plaats in het multifunctioneel centrum ‚Baexheimerhof te  Baexem.

 

De vergadering  mocht zich verheugen op een mooi opkomst en ook zeker een interactieve bijdrage vanuit de aanwezige leden. De jaarvergadering 2023 van de Oud Limburgse Schuttersfederatie is gepland op vrijdag 4 maart 2023 in Molenbeersel.

 

Onderstaand kunt u de bescheiden van deze vergadering downloaden:

Voor de notulen d.d. zaterdag 9 juli 2022, klik hier!

09-07-2022 Notulen ledenvergadering OLS-Federatie

Voor de notulen d.d. zaterdag 8 oktober 2022, klik hier!

08-10-2022 Notulen najaarsvergadering OLS-Federatie

Voor de presentatie van het Oud Limburgs Schuttersfeest Meijel, klik hier!

Presentatie Meijel 2022

Voor de presentatie van het Oud Limburgs Schuttersfeest Born. Klik hier!

Plattegronden OLS Born 2022

Voor de presentatie van de jeugdcommissie, klik hier1

OLS vergadering jeugdcie 2022

Voor de presentatie van de algemene sheets, klik hier!

Algehele presentatie

Oud limburgs schuttersfederatie

Meer nieuws

Inschrijvingsportaal OLS 2023 Born geopend

Sint Martinus en het Stichtingsbestuur OLS Born 2023 zijn druk doende met de voorbereidingen voor het OLS dat op zondag 2 juli 2023 in Born...

Vacature vice-president

Op de najaarsvergadering is het functieprofiel van de vice-federatiepresident van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie gepresenteerd. Kandidaten kunnen zich tot 31 december 2022 melden.

Oproep Rode Leeuw

Jaarlijks wordt op de zondag voor de viering van de Heilige Sebastianus de investituur van de Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de...