Bescheiden en presentaties najaarsvergadering

Zaterdag 8 oktober 2022 vond de najaarsvergadering van de Oud Limburgse Schuttersfederatie plaats in het multifunctioneel centrum ‚Baexheimerhof te  Baexem.

 

De vergadering  mocht zich verheugen op een mooi opkomst en ook zeker een interactieve bijdrage vanuit de aanwezige leden. De jaarvergadering 2023 van de Oud Limburgse Schuttersfederatie is gepland op vrijdag 4 maart 2023 in Molenbeersel.

 

Onderstaand kunt u de bescheiden van deze vergadering downloaden:

Voor de notulen d.d. zaterdag 9 juli 2022, klik hier!

09-07-2022 Notulen ledenvergadering OLS-Federatie

Voor de notulen d.d. zaterdag 8 oktober 2022, klik hier!

08-10-2022 Notulen najaarsvergadering OLS-Federatie

Voor de presentatie van het Oud Limburgs Schuttersfeest Meijel, klik hier!

Presentatie Meijel 2022

Voor de presentatie van het Oud Limburgs Schuttersfeest Born. Klik hier!

Plattegronden OLS Born 2022

Voor de presentatie van de jeugdcommissie, klik hier1

OLS vergadering jeugdcie 2022

Voor de presentatie van de algemene sheets, klik hier!

Algehele presentatie

Oud limburgs schuttersfederatie

Meer nieuws

OLS 2024 Beekdaelen in het Schutterijmuseum

Het Limburgs Schutterij Museum heeft sinds haar huisvesting in Steyl elk jaar een ruimte ingericht voor de winnaar van het OLS. Momenteel is dit winnaarshoekje...

Inperking aantal patronen van de baan

In het najaar van 2023 werd de KNSA onaangenaam verrast door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat omtrent de aanpassing van het Besluit activiteiten leefomgeving...

Schintaler en Bieske zetten tent op zijn kop!

Zaterdag 29 juni gaat de tent van het OLS Beekdaelen compleet uit zijn dak met optredens van de Schintaler en Bieske. Deze avond belooft een...