Juryformulieren

Schutterijen kunnen zich eventueel voorbereiden op het Oud-Limburgs Schuttersfeest door de wedstrijdnormen in te zien of door de juryformulieren door te nemen die worden gebruikt tijdens de optocht- en schoonheidswedstrijden.

Normen

Naar de downloadpagina met de normen die gehanteerd worden tijdens het OLS.

OLS Feest

Meer informatie rond het Oud-Limburgse Schuttersfeest zoals deelnemerslijsten, planningen, enz.

Kinjer-OLS

Meer informatie rond het Kinjer-OLS.

Draaiboek OLS

Alle hoofdstukken uit het draaiboek van de OLS-organisator.

Werking

Tijdens het OLS 2024 Beekdaelen zullen voor de optocht- en schoonheidswedstrijden door de juryleden nieuwe juryformulieren worden gehanteerd.

Aan de hand van de juryformulieren kunnen deelnemers zich beter voorbereiden op de wedstrijden. Zij weten door het inkijken van de juryformulieren waaraan de juryleden aandacht zullen besteden. De juryformulieren zijn opgesteld door ervaren juryleden en volgen de criteria zoals die in de normen zijn vastgelegd.

Elk wedstrijdonderdeel en elke schutterij heeft een eigen juryformulier. Elk juryformulier is opgebouwd uit één of meerdere blokken. Elk blok staat voor een hoofdstuk uit het normendocument van het beoordeelde wedstrijdonderdeel. Met elk blok kan elke deelnemer een bepaald aantal punten halen.
Het voorbeeld hiernaast betreft het wedstrijdonderdeel 'Mooiste koningin'. Dit wedstrijdonderdeel bestaat in alle exercitievormen maar is voor alle gelijk.
Er zijn 3 blokken op te merken:
  1. Kleding: maximale score = 50 punten
  2. Accessoires: maximumscore = 45 punten
  3. Algemene indruk en presentatie: Hier kunnen juryleden van 1 t/m 5 extra punten geven .
De juryleden kruisen aan wat niet goed is.

Voorbeeld

uitleg juryforml

De koningin heeft vlekken op de handschoenen. Dit resulteert in een puntenaftrek -1 doordat een kruisje gezet is in het hokje bij 'Handschoenen vlekken'.
Daarnaast draagt de koningin een gouden in plaats van een zilver kroontje. Dat betekent een aftrek van -3 punten.
Juryleden kunnen 1 tot 5 extra punten toekennen voor algemene indruk en presentatie. In dit voorbeeld geeft het jurylid, ondanks de vlekken en het verkeerde kroontje, voor algemene indruk en presentatie 3 punten.

De koningin in dit voorbeeld behaalt een score van 94 punten van dit jurylid.

Juryformulieren

De juryformulieren voor muziek-, vendel- en exercitiewedstrijden worden hier niet opgenomen.

Heeft u een vraag over de wedstrijden en beoordelingen op het OLS?
Richt dan een e-mailbericht aan wedstrijdcom@olsfederatie.com.

Meer weten?

Neem dan contact met ons op