Onkostenvergoeding in ruil voor 5 jaar erkenning

Bericht van de KNSA ter informering van Nederlandse schutterijen
In een eerder bericht is reeds gemeld dat de afspraken met betrekking tot de erkenning Wecg tussen de KNSA, de Politie, het Ministerie en de Inspectie onder druk staan. De erkenning Wecg (vrij vertaald: een erkenning om los kruit voorhanden te mogen hebben voor bijvoorbeeld herladers en Historische Wapensschutters) werd tot voor kort, desgewenst jaarlijks, verstrekt aan verlofhouders zonder dat daarvoor kosten in rekening werden gebracht.
Deze afspraak die de KNSA met de Overheidsinstanties heeft gemaakt, is tijdens een juridische procedure ter discussie gesteld. Het gevolg daarvan is een gerechtelijke uitspraak geweest die ertoe heeft geleid dat de afspraken die hierover gemaakt zijn, door het Ministerie en de Politie niet meer nagekomen kunnen worden.

Onkostenvergoeding

De Politie heeft de KNSA inmiddels laten weten dat met ingang van april 2022 er alleen nog erkenningen voor het voorhanden hebben van kruit verleend worden conform de vigerende Wecg (Wet explosieven voor civiel gebruik). Dat betekent dat diegenen die reeds over een erkenning beschikten, hun erkenning kunnen verlengen tegen een onkostenvergoeding (leges) van € 60,00. De erkenning is dan wel 5 jaar geldig.

De Politie zal bestaande houders van deze erkenning daarover informeren met het verzoek om ook bij de eerstvolgende verlenging een pasfoto mee te nemen. Die pasfoto is nodig om de normale erkenning te kunnen verstrekken.

De Politie heeft de KNSA laten weten dat voor het aanvragen van een geheel nieuwe erkenning voor het voorhanden hebben van kruit, de leges € 121,00 bedragen. Ook dat geldt dan weer voor een erkenning die 5 jaar geldig is.

Teleurgesteld maar niet opgegeven

De KNSA is teleurgesteld over deze gang van zaken waarbij uiteindelijk toch met één gerechtelijke uitspraak vele duizenden sportschutters worden gedupeerd. Te meer omdat er voor de afgifte van die erkenning, vanwege de strenge screening die verlofhouders toch al ondergaan, geen extra werkzaamheden verricht hoeven te worden en een vergoeding dus niet aan de orde hoeft te zijn.

De KNSA blijft pogen om een andere regeling te bewerkstelligen. Op dit moment is de afloop daarvan onzeker.

Oud limburgs schuttersfederatie

Meer nieuws

Peter Willekens voorzitter OLS 2024 Nederweert

Op zaterdag 8 juli 2023 won Schutterij Sint Antonius Nederweert na een zinderende finale het Oud Limburgs Schuttersfeest in Born. Het zestal en de schutterij...

Receptie winnaars Oud-Limburgs Schuttersfeest

Bestuur en leden der Schutterij Sint Antonius Nederweert nodigen jullie van harte uit voor de receptie ter gelegenheid van het winnen van het Oud-Limburgs Schuttersfeest.

Basiscursus buksmeester 2023 volzet

Inschrijvingen voor de cursus van 2023 die niet kunnen worden geplaatst, worden automatisch op de reservelijst gezet of doorgeschoven naar de cursus van 2024.