Optochtvolgorde Kinjer-OLS

Op donderdag, 23 maart vond de loting plaats van de optochtvolgorde tijdens de infoavond rond het Kinjer-OLS. Het programma van de avond zag er als volgt uit:
 • 19.30 uur: Ontvangst genodigden en bezoekers;
 • 20.00 uur: Welkomstwoord door Pieter Meekels | voorzitter OLS Born 2023;
 • 20.05 uur: Informatie Kinjer-OLS door werkgroep Kinjer-OLS en OLS-Federatie;
 • 20.30 uur: Loting van de optochtvolgorde;
 • 20.45 uur: Afsluiting en einde.

Iedere deelnemende school wordt opgehaald en thuisgebracht met een door Born geregelde bus. Voor overige gasten is er voldoende parkeergelegenheid om het Kinjer-OLS te bezoeken.

Meer informatie over het evenement zal u kunnen terugvinden op de website van de organisator. Algemene informatie rondom het evenement kunt u inkijken op WijSchutterij.

Optochtvolgorde

K-OLS Optochtvolgorde 2023

Brainstormsessie 2023

Hoe houden wij het Kinjer-OLS aantrekkelijk voor kinderen, leerkrachten, schutterijen en bezoekers?
Om te ontdekken waar de uitdagingen voor de toekomst van het Kinjer-OLS liggen, is met de bovenstaande vraag als basis, op zaterdag 21 januari 2023 een brainstormsessie georganiseerd.

De belangrijkste aanpassingen die in Born worden aangepakt tijdens het Kinjer-OLS 2023 naar aanleiding van de brainstormsessie zijn:

 • Het lange wachten voor het vertrek van de optocht, ontstaat door het uitvoeren van de yell en is niet te vermijden. We gaan het wachten veraangenamen, door de openingsceremonie in te feesttent te houden en nog verder in te korten. De schoolschutterijen kunnen op die manier in de tent blijven tot vlak voordat ze voor de optocht moeten vertrekken.
 • Tijdens de prijsuitreiking worden nummers 1, 2 en 3 van alle wedstrijden genoemd.
 • Alleen de school die het Ummeke heeft gewonnen, komt op het op het podium te staan. De koningsparen kunnen dus tijdens de prijsuitreiking bij hun school in de tent blijven en hoeven niet meer in vol ornaat op het podium te verschijnen
 • Aan het einde van de dag ontvangen alle deelnemers een herinneringsmedaille.
 • De gewonnen prijzen, herinneringsmedailles en rapporten kunnen na de prijsuitreiking door één afgevaardigde van de school worden afgehaald.
 • Om de schutterijen te ondersteunen bij het contact met de school over deelname aan het KinjerOLS wil de de OLS-federatie een promotiefilm laten maken. Er zal ook een draaiboek c.q.
  handleiding gemaakt worden waarmee de schutterijen naar school kunnen.

Deze informatie werd tijdens de infoavond op 23 maart uit de doeken gedaan.

Wedstrijdreglement

Ten opzichte van 2022 is het wedstrijdreglement hetzelfde gebleven. Op pagina 4 zijn de tekstuele aanpassingen toegelicht.

Het wedstrijdreglement van het Kinjer-OLS kunt u hier terugvinden.

Facebook

Sinds het najaar van 2022 is er een facebookpagina 'Kinjer-OLS' opgezet voor scholen en schutterijen in de aanloop naar het Kinjer-OLS. Het is in de eerste plaats bedoeld om kinderen enthousiast met elkaar hun vorderingen te laten delen.  Bijvoorbeeld:

 • Hoever ze zijn in hun voorbereidingen met marcheren?
 • Hoe verliep hun oefening met het windbuksschieten?
 • Of: is hun bordjesdrager al geloot?

Schoolschutterijen kunnen zelf foto's en filmpjes of verslagen van bezoekjes aan de schutterij plaatsen. Op die manier kunnen zij hun belevenissen delen met andere scholen.

Op de pagina zal daarnaast ook geregeld de aandacht worden gevestigd op een onderdeel van de schutterij. Dat kan gaan over de marketentster of de koningsvogel tot de windbuks. Er zullen nu en dan ook kleine polls worden gehouden.

Zie ook dit eerder verschenen nieuwsbericht.

auteur: SC

Oud limburgs schuttersfederatie

Meer nieuws

Federatiekampioenschap 2023

Het federatiekampioenschap van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie werd op zaterdag 29 en zondag 30 april 2023 georganiseerd door de schutterij Sint Servatius Raam op de schuttersweide...

Jubileum Beringe

Op 8 mei is het 100 jaar geleden dat schutterij Sint Hubertus Beringe werd opgericht; Dit heuglijke feit willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan;...

Koninklijke Erepenning

De Vereenigde schutterij Ons Genoegen uit Siebengewald mag zich vanaf zaterdag 15 april 2023 trots voelen met de Koninlijke Erepenning, zoals deze beschikbaar is gesteld...