Nieuws

Vooraankondiging

Zaterdag 28 januari 2023 vindt om 14.00 uur de jaarvergadering plaats van de Vereniging van OLS-Buksmeesters. De locatie is het Multifunctioneel Centrum, Don Bosco te Heel. De vergaderbescheiden ontvangt u begin januari 2023.

Lees meer

Praktijkcursus buksmeester 2023

Voor 2023 zijn er twee praktijkcursssen voor buksmeesters gepland namelijk op zaterdag, 22 april en op zaterdag, 20 mei.

Lees meer

Update wijziging WM32-formulier

Het WM32-formulier zal nog officieel worden gewijzigd en tot het zo ver is, kan het huidige formulier gebruikt worden, met dien verstande dat de ID-gegevens dus niet moeten worden ingevuld; een handtekening van alle referenten blijft wel nodig.

Lees meer

KNSA-Kruitopslag

Een groot deel van de Nederlandse sportschutters herlaadt zijn of haar eigen patronen. Daarvoor hebben zij los kruit nodig en het voorhanden hebben daarvan is geregeld in de Wet explosieven voor civiel gebruik (Wecg). Dit is ook van toepassing voor een groot deel van de Nederlandse Historische-Wapensschutters die gebruik maken van antieke of replica voorlaadwapens waarvoor zij ook los kruit – in dit geval zwartkruit – voorhanden moeten hebben. Die sportschutters moeten dus voldoen aan de voorschriften van de Wecg.

Lees meer

Nieuw WM 32 Inlichtingenformulier

Bij het verlengen van het wapenverlof dient u een nieuw WM32 formulier te gebruiken. Gebruikt u het oude formulier, dan wordt uw aanvraag door KCT niet in behandeling genomen.

Lees meer

Eerste verlofaanvragen weer mogelijk

Met ingang van 23 september 2022 is de Regeling wapens en munitie gewijzigd, waardoor nieuwe verlofaanvragen weer door de politie in behandeling kunnen worden genomen.

Lees meer

Cursussen najaar 2022

Kortelings starten cursussen ‘Praktijk buksmeester’, ‘Basis buksmeester’, ‘Commandantencursus OE’ en een workshop ‘Ledenadministratie’.

Lees meer

Basiscursus buksmeester 2022

Op 1 oktober wordt de aftrap gegeven voor een nieuwe reeks ‘Basiscursus voor buksmeesters’.

Lees meer

Praktijkcursus buksmeester 2022

Op 17 september wordt in Stramproy een nieuwe praktijkcursus voor buksmeesters georganiseerd.

Lees meer

E-screener opgeschort

In een brief aan de Tweede Kamer van 15 juli 2022 heeft de minister van Justitie en Veiligheid aangekondigd dat de inzet van de e-screener voor aanvragers van een wapenverlof wordt opgeschort.

Lees meer