23 december 2020
Prachtig om te zien dat een schutterij in Coronatijd bezig is met de toekomst. Wij roepen u ook op om uw schuttersactiviteiten daar waar mogelijk is op te pakken en deel uw ervaringen op deze pagina met uw mede-schutsbroeders en -zusters, gildebroeders en zusters. Na de voorjaars acties die de Maestrichtsche DienstDoende Stadsschutterij 1815 (MDDS 1815), is er samen met John Eijssen (gastheer van de Cellebroederskapel) een gesprek geweest met Eric den Hertog de voorzitter van de MDDS 1815. Hierbij is het een initiatief geboren, waar iedereen voor uitgenodigd wordt om aan deel te nemen. Door zijn werk als gastheer in de Cellebroederskapel heeft John, samen met de MDDS 1815, een enorme maatschappelijke functie binnen de stad Maastricht, gezien hun dienstdoende karakter in en rond Maastricht, geven deze John en de MDDS 1815 een perfecte aan/invulling aan dit initiatief. In het...

Nieuws

20 december 2020
Binnen de Noord-Brabantse Schuttersfederatie kennen ze ook een tijdschrift. Elk kwartaal verschijnt ook de Gildetrom. De Gildetrom, te vergelijken met het Limburgs Schutterstijdschrift, kent ook alweer haar 67e jaargang en nummer 4 van 2020.   In dit tijdschrift leest u o.a.: Gilde Salvator Mundi geeft serenade aan communicanten; Gilde, een zeer oud begrip; Haat-liefde-verhouding kerk en gilde; Noord-Brabant stond op z’n kop; Is er een verband tussen de getallen 1531, 1611, 1998 en 2020?; Laatste vendelgroet commissaris van de Koning in Brabant; Te installeren keizer Mario van den Elsen; Keizer en keizer in de wacht; Hoera, we hebben een nieuwe koning; Hoe komde bij de Guld?; De NBFS houdt geen winterslaap; Gilde dankte inwoners van Blitterswijck; Leo van der Sangen: Een kunstenaar is van ons heengegaan; Budel schoon begint bij jezelf; Koninklijke...
20 december 2020
Wat een geweldige, uitgebreide editie van het Limburgs Schutterstijdschrift. nummer 129 in de 32e jaargang: Een coproductie van het redactieteam, de schuttersbonden en het kernteam van deze actie, bestaande uit Luc Wolters, Karel van Knippenberg, Thijs Aengevaeren en Bernie van Lierop en allen verdienen een groot compliment. 64 Pagina’s en één ding is zeker alle schuttersbonden van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie komen langs in deze editie met een apart katern van de Oud Limburgse Schuttersfederatie en de schuttersbonden.   Zo kunt u o.a. lezen:   Verbroedering OLS 2019 vereeuwigd in Sevenum door bronzen beeld; Gedeputeerde Housmans, provincie Limburg; Stilzitten is geen optie; Van de bestuurstafel; De langste teek van Beeg en het Sjötte terras in Obbeeg; Belgische schietstanden; Nieuwe Stichtingsvoorzitter Limburgs Schutterij Museum; Gouden Koets...
18 december 2020
Beste schuttersvrienden en vriendinnen, Met volledig begrip hebben wij kennis genomen van het besluit van de stichting Oud Limburgs Schuttersfeest Meijel om het Oud Limburgs Schuttersfeest te verplaatsen naar zondag 3 juli 2022. De onzekerheid vanwege corona maakt voorbereidingen met de daarbij horende kosten voor zo’n groot feest niet op een verantwoorde manier mogelijk. Het is heel jammer dat dit mooie feest wat ons in beide Limburgen verbindt pas weer in 2022 plaats vindt. Tegelijkertijd vragen wij onze lid-verenigingen nu nog geen besluiten te nemen voor hun eigen (bonds)schuttersfeesten. Deze kleinere feesten kunnen belangrijk zijn om het perspectief voor onze schutters en gildenbroeders te houden. De aankomende vaccinaties kunnen misschien kleinere evenementen verantwoord mogelijk maken. Mogelijk kunnen de ervaringen daarmee,  in overleg met de autoriteiten, leiden tot...
17 december 2020
De Federatiepresident van de Oud Limburgse Schuttersfederatie, Ger Koopmands en de vice-Federatiepresident Hubert Brouns spreken de schuttersvrienden en -vriendinnen, gildebroeders- en zusters toe. Luister aandachtig naar hun woorden en natuurlijk mag ook Marc Breugelmans niet ontbreken. Als trajectleider van de tot standkomin van de toekomstvisie 2025 van de Oud Limburgse Schuttersfederatie doet hij een beroep op jullie? Trek het schuttersuniform aan en pak het schutters- en gildewezen weer op?   Voor het bekijken van de totale reportsge, klik hier! Voor het bekijken van de reportage van Ger Koopmans, klik hier! Voor het bekijken van de reportage van Hubert Brouns, klik hier! Voor het bekijken van de reportage van Marc Breugelmans, klik hier!
15 december 2020
Naar aanleiding van de persconferentie van maandagavond heeft het kabinet naar aanleiding van de stijging van het aantal coronabesmettingen onder meer besloten om opnieuw de musea te sluiten, en wel tot 19 januari.  Het museumbestuur heeft op basis daarvan helaas moeten besluiten dat vanaf heden het museum zeker tot 2 februari 2021 gesloten blijft.   Nederland gaat in lockdown. We hebben geen keuze, het is niet anders. We moeten er doorheen. Ondanks deze tegenslag voor het museum en voor jullie persoonlijk hoop ik dat jullie er volgend jaar weer allemaal bij zijn!   He belangrijkste: blijf in ieder geval allen gezond! En ondanks alles toch mooie feestdagen!   Bestuur Limburgs Schutterij Museum  
14 december 2020
Het blijven bijzondere tijden, Corona nam ons volledig in de macht en houdt ons voorlopig in de macht. Veel personen lopen met grote wensen, ze willen elkaar het beste wensen, daarom is het initiatief genomen om bij het Limburgs Schutterijmuseum een kerst-/wensenboom te plaatsen, waarin iedereen haar of zijn kerstwens kan hangen. Deze samenwerking is tot stand gekomen door Pater Roland (Sint Michaëlklooster, transportbedrijf Ewals, Coop en personeel Superclean, Wijkraad Steyl, Groenteproductie Flevoland, bewoners Rochusstraat en Pacellilaan, Gemeente Venlo, het Wereldpavilljoen Steyl en het Limburgs Schutterij museum.  
04 december 2020
Op dit moment kan men zich aanmelden voor de onderstaande cursussen: Cursus Jury schutterswedstrijden 2021 - Startdatum is voorlopig vastgesteld op 12 januari 2021 Praktijkcursus buksmeester 2021 – datum nog niet bekend Basiscursus buksmeester  2021 – najaar 2021 Vanwege de wijzigende coronamaatregelen kunnen de data van cursussen worden bijgesteld. Voor de Praktijkcursus buksmeester 2021 kan men zich enkel inschrijven als de Basiscursus buksmeester reeds met goed gevolg is afgelegd. Hoe inschrijven? Leden van schutterijen moeten zich inschrijven via de secretaris van hun schutterij.  Deze kan de aanmelding en betaling uitvoeren via de ledenadministratie.  Een handleiding over het inschrijven voor een cursus is terug te vinden op de download-pagina. Niet-leden die willen inschrijven voor de cursus Jury schutterswedstrijden 2021 kunnen...
01 december 2020
Op 12 januari 2021 start de OLS Federatie, voor zover Covid19 dat toelaat, een jurycursus voor startende juryleden. De geplande datums kunnen vanwege wijzigende corona regelgeving, ten alle tijden worden afgelast. In week 2 van 2021 volgt de officiële uitnodiging. De cursus bestaat uit 9 lessen op dinsdagavond in de periode januari-maart, een praktijkstage en 2 afsluitende bijeenkomsten in september en vindt plaats in het MFC Don Bosco, Mgr. Savelbergweg 100 te 6097 AE Heel. De bijeenkomsten starten om 19.30 u. tot (ca.) 21.30 u. De cursussen worden verzorgd door Wim Hoenen (terreinwedstrijden), Paul Hazen (wedstrijden tijdens de optocht) en Han van Deursen (ethiek en kunstzinnige vorming). Bij het met goed gevolg doorlopen van deze cursus ontvangt u een officieel certificaat van de OLS Federatie en wordt u toegevoegd aan het jurybestand van de Federatie. De kosten voor deze...
26 november 2020
Nog niet heel lang geleden dacht de redactieraad met heel veel moeite de 129e editie van het Limburgs Schutterstijdschrift gevuld te krijgen, maar bijzonder trots zijn wij op onze redactieraad, want u zult maar liefst 64 pagina’s boordevol schuttersnieuws vanuit alle schuttersbonden kunnen lezen.   Maar aan deze uitbreiding zit ook een klein nadeel, want door de Kerstdrukte bij onze Drukkerij moeten wij ook mededelen dat de verspreidingsdatum enkelen dagen vertraging oplevert. U hoeft vooral niet ongerust te zijn, want onder de Kerstboom, voorzien van een kopje koffie en iets lekkers kunt u zeker volop genieten van dit nieuws uit ons schutters- en gildewezen.   Natuurlijk rekenen wij op uw begrip en wij hopen zeker dat iedereen zal mogen genieten van de Kerstdagen, alhoewel het Kerstfeest dit dit jaar zeker op een andere manier beleefd zal worden. Één ding is duidelijk:...
18 november 2020
Iedereen die het Limburgs Schutterijmuseum ooit al bezocht heeft, werd natuurlijk getrokken door de prachtige opstelling van de Gouden Koets, de prominent in de vitrines tentoongesteld is. Deze opstelling is afkomstig uit de handen van Theo van Lieshout en Frank Poeth. Woensdag 4 november 2020 werd de gouden koets officieel geschonken aan het Limburgs Schutterij Museum.   Ontstaan Gouden Koets   Op 6 september 1898 schonken de inwoners van Amsterdam de Gouden Koets aan Koningin Wilhelmina.  De Gouden Koets is vooral bekend omdat hij jarenlang is gebruikt op Prinsjesdag. De Nederlandse koning en koningin worden normaal gesproken in de koets naar de Ridderzaal gebracht om daar de Troonrede voor te lezen. Vanwege een grootscheepse restauratie van het gouden rijtuig, wordt sinds 2016 de Glazen Koets gebruikt. De Koets wordt getrokken door acht paarden Aan de bovenkant van...