Nieuws

Praktijkcursus buksmeester 2022

De praktijkcursus buksmeester zal gehouden worden op zaterdag 17 september 2022.

Lees meer

Uittreksel strafregister en jeugdschieten in België

De commissie Belgische Schietstanden van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie heeft 2 vragen voorgelegd aan Nico Demeyere, advocaat en oprichter van het eerste advocatenkantoor in België dat volledig gespecialiseerd is in de regelgeving omtrent wapens en defensie gerelateerde producten.

Lees meer

Onkostenvergoeding in ruil voor 5 jaar erkenning

De erkenning om los kruit voorhanden te mogen hebben voor bijvoorbeeld herladers en Historische Wapensschutters werd tot voor kort, desgewenst jaarlijks, verstrekt aan verlofhouders zonder dat daarvoor kosten in rekening werden gebracht. Dit wijzigt vanaf april 2022.

Lees meer

Verlenging wapenverlof en/of EVP

Om het wapenverlof en de Europese-vuurwapenpas te verlengen dienen nog 2 plaatsen voor de verlening vrij te zijn. Dit omdat 2 plaatsen nodig zijn om 2021 en 2022 bij te schrijven.

Lees meer

Aanpassingen veiligheidsreglementen schieten met de buks en de luchtdrukbuks

Onlangs zijn er aanpassingen doorgevoerd in het reglement ‘Veiligheid schootsveld’ en ‘Veiligheidsreglement luchtdrukbuksschieten’.

Lees meer

Inschrijving voor 5 cursussen geopend

Op dit moment kan men zich aanmelden voor de onderstaande cursussen:

Basiscursus commandant nieuwe exercitie 2021/2022 – Start 7 november 2021
Cursus oude exercitie 2021/2022 – Start 7 november 2021
Basiscursus buksmeester 2021 – Start 30 oktober 2021
Cursus Jury schutterswedstrijden 2022 – Start 11 januari 2022
Praktijkcursus buksmeester 2022 – datum nog niet bekend

Lees meer

UPDATE: Afspraken omtrent erkenning Wecg staan onder druk

De plannen van de Politie Eenheid Limburg om leges te vragen voor de verlening van de Wecg-erkenning, zijn uitgesteld tot dat er landelijke afspraken zijn gemaakt.

Lees meer

Afspraken omtrent erkenning Wecg staan onder druk

Voor het voorhanden hebben van los kruit, dat van toepassing is voor verlofhouders die herladen of die met Historische Wapens de schietsport beoefenen, is een zogenaamde erkenning Wecg (Wet explosieven voor civiel gebruik) vereist.

Lees meer

Aankondiging jaarvergadering vereniging van OLS Buksmeesters

De jaarvergadering van de vereniging van OLS Buksmeesters zal gehouden worden in Heel op zaterdag 23 oktober 2021 om 14u. Tijdens deze vergadering zal iemand van Team Korpscheftaken, eenheid Limburg, een presentatie geven over de relatie tussen Wet wapens en munitie (WWM) en de schutterijen.

Lees meer

Basiscursus buksmeester 2021

De data van de basiscursus voor de buksmeesters van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie staan weer gepland. Deze cursus start op zaterdag 30 oktober 2021.

Lees meer