Oud-Limburgse Schuttersfederatie

Als er wordt gesproken over ‘de’ OLS, dan bedoelt met de Oud-Limburgse Schuttersfederatie. Als men spreekt over ‘het’ OLS, dan bedoelt men het Oud-Limburgse Schuttersfeest.

In 1888 werd te Maasbracht de eerste schuttersbond opgericht. De doelstelling was om de schutterijen van Maasbracht, Maasniel en Swalmen meer competitiemogelijkheden te bieden en om 'spelregels' af te spreken. Spoedig daarna volgen schuttersbonden door de gehele provincie Limburg.

Door de oprichting van schuttersbonden en de diverse aanpassingen van de reglementen voor de Oud-Limburgse Schuttersfederatie waren al veel problemen weggenomen, toch bleven er een aantal bezwaren (o.a. Toepassing Hinderwet en Vuurwapenwet) bij de schutterijen en de schuttersbonden over. Op 6 april 1931 werd daarom in Roermond besloten tot het oprichten van een overkoepelende schuttersorganisatie, genaamd 'Limburgsche Schuttersbond'. Het zou echter tot 1937 duren alvorens deze organisatie, inmiddels omgedoopt tot 'Federatieve bond van schutterijen in Limburg' haar werkzaamheden daadwerkelijk aanving. Door her-/ oprichting en toetreding van twee Belgisch-Limburgse schuttersbonden in 1948, volgde wederom een naamswijziging, de nieuwe naam werd: 'De Federatie van in Nederlands- en Belgisch-Limburg gevestigde Bonden van Schutterijen, Schietverenigingen en Broederschappen'.

Om ook de schutterijen uit de beide Limburgen volwaardige leden van deze federatie te doen zijn, werd op 4 april 1965 een reglementswijziging doorgevoerd. De federatie kreeg bij die gelegenheid haar huidige naam, namelijk: "Oud-Limburgse Schuttersfederatie" (Dé O.L.S.).  Ongeveer 10.000 leden tellen de 173 Nederlands- en Belgisch-Limburgse schutterijen met de zware buks thans samen. Zij zijn georganiseerd in een van de tien schuttersbonden. De schuttersbonden behartigen de belangen van de aangesloten schutterijen. Er zijn acht schutterijen met de zware buks in de beide Limburgen die niet aangesloten zijn bij een schuttersbond.

groter-logo

Op hun beurt worden de gemeenschappelijke belangen van alle schutterijen en de schuttersbonden behartigt door de Oud-Limburgse Schuttersfederatie (OLS-Federatie).

Naast een dagelijks bestuur hebben alle schuttersbonden een vertegenwoordiger in het bestuur van de O.L.S.-Federatie. Daarnaast zijn er 2 vertegenwoordigers van de Stichting Steun aan het Schutters- en Gildewezen in de beide Limburgen vertegenwoordigd in het bestuur van de O.L.S.-Federatie.

De hoofdtaken van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie zijn:

 • Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten schutterijen en schuttersbonden;
 • Het erop toezien dat het reglement voor het Oud-Limburgs Schuttersfeest door de organiserende schutterij juist wordt toegepast;
 • Om deze twee hoofdtaken te kunnen uitvoeren, beschikt de O.L.S.-Federatie over twee secretarissen; één voor het Oud-Limburgs Schuttersfeest en één voor de Oud-Limburgse Schuttersfederatie als organisatie.

Aangesloten verenigingen

 

Onderscheidingen

 • voor leden van schutterijen kunnen onderscheidingen worden aangevraagd met betrekking tot hun lidmaatschap bij de Oud-Limburgse Schuttersfederatie:
  • Waarderingsspeld i.v.m. 5-jarig jubileum: € 7,00
  • Bronzen medaille i.v.m. 12,5-jarig lidmaatschap: €13,50
  • Zilveren medaille i.v.m. 25-jarig jubileum: € 65,00
  • Speldje zilver i.v.m. 25-jarig jubileum: € 8,00
  • Gouden medaille i.v.m. 40-jarig jubileum:  € 70,00
  • Speldje verguld i.v.m. 40-jarig jubileum: € 8,00
  • Vergulde medaille i.v.m. 50-jarig jubileum: € 86,00
  • Bestaande vergulde medaille voorzien van kroon: € 29,00
  • Gouden medaille i.v.m. 60-jarig lidmaatschap: €86,00
  • Gouden medaille i.v.m. 70-jarig lidmaatschap: €86,00
  • Oppoetsen en herstellen medaille: €11,00
  • Nieuw lintje: €6 ,00
 • De aanvraagtermijn bedraagt twee maanden vóór uitreiking;
 • Aanvragen kunnen alleen ingediend worden via de ledenadministratie;
 • via Handleiding OLS Onderscheidingsaanvraag

ANBI

Fiscaalnummer: 81.39.27.717
Kamer van koophandel: 40186972

Postadres

Het postadres van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie is ondergebracht bij de heer Bernie van Lierop, Vossestaart 1, 5803 LN te Venray.  Hij is bereikbaar onder het telefoonnummer31 (0)6 417 72 275 en via e-mailadres secretaris@olsfederatie.com.

 

Beloningsbeleid

De bestuurders van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie ontvangen geen financiële vergoedingen voor de bestuurswerkzaamheden. Indien noodzakelijk ontvangen zij een kilometervergoeding voor de gemaakte reiskosten ten behoeve van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie is in handen van Anoesjka Koopmans (President), Bernie van Lierop (Federatiesecretaris), Peter Berben (Federatiepenningmeester), Bart Rutten (Vice-federatiepresident) en Thijs Aengevaeren (Secretaris Oud-Limburgse Schuttersfeest).