Nieuws

Uitslagen OLS 2023 definitief

Sinds 1 augustus zijn de uitslagen van het OLS definitief. Heb je vragen over de juryrapporten, nabestellingen of jurering? Dan kan je hier een kijkje nemen.

Lees meer

Vooraankondiging Romereis 2025

Elke 25 jaar is voor de katholieke kerk een heilig jaar, zo ook het jaar 2025. Na de succesvolle schuttersreis naar Rome in november 2016, is het voornemen om dit in 2025 te herhalen.

Lees meer

Algemene informatie over de kaveling

10.50 uur. Om 11.05 uur start de kaveling op blokjes van 1.5 x 1.5 X 1.5 cm. Vanaf 10.00 uur dienen de buksen ter beschikking te zijn voor de mondingssnelheidsmeting. Deze meting is steekproefsgewijs.

Lees meer

30 schutterijen op weg naar de kavelzaterdag

Wat beleefden we een prachtig Oud-Limburgs Schuttersfeest bij de schutterij Sint Martinus in Born. Ideale weersomstandigheden, veel volk op de been, een prachtige schuttersweide, kortom alle ingrediënten voor een geweldig Oud-Limburgs Schuttersfeest samen te beleven.

Lees meer

Motie loodverbod

De fractie van Ja21 Limburg heeft op vrijdag 30 juni 2023 op voordracht van de heer Schyns een motie ingediend, waarin het college van Limburg wordt opgeroepen om in Europa te pleiten schutterijen mee te nemen in de lijst van uitzonderingen met betrekking tot een loodverbod. Deze motie werd mede-ingediend door Lokaal Limburg (De heer Peters) en de PVV (De heer Claassen) en werd ook door de Provinciale Staten aangenomen.

Lees meer

70e jaargang, nummer 2: De Gildetrom is verschenen

De Gildetrom, oftewel het Noord-Brabants Gildetijdschrift is een magazine wat ook vier keer per jaar verschijnt en boordevol staat met gildenieuws uit de federatie van de Noord-Brabantse Schuttersgilden. Wij geven jullie een inkijk in dit tijdschrift, want zo leest u o.a.:

Lees meer

Grenzeloos schutterswezen

De schutterijen in Nederlands- en Belgisch-Limburg, die op kleurrijke wijze deelnemen aan het jaarlijkse Oud-Limburgs Schuttersfeest (OLS), zijn een bijzondere loot aan de stam van schutterijen. Die stam heeft veel vruchten, verspreid over Europa. Het schutterswezen is in de 13e en 14e eeuw in de steden van Vlaanderen en Brabant tot stand gekomen mede om de opbloeiende steden te verdedigen. Van hieruit raakte het schutterswezen ver verspreid.

Lees meer

Vacature secretaris normencommissie

Wij zijn op zoek naar een secretaris (m/v) om ons team te versterken. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het efficiënt uitvoeren van verschillende taken. De ideale kandidaat heeft sterke vaardigheden en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden.

Lees meer

Schutterstijdschrift

Schutterstijdschrift weer uitgebracht en wederom boordevol schuttersnieuws en -feiten en in deze editie leest u o.a.:

Lees meer

Federatiekampioenschap 2023

Het federatiekampioenschap van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie werd op zaterdag 29 en zondag 30 april 2023 georganiseerd door de schutterij Sint Servatius Raam op de schuttersweide van Sint Elisabeth Stokkem. De strijd begon met 199 volwassen schutters, 6 jeugdschutters in de leeftijdsklasse 6 t/m 9-jarigen), 18 in de leeftijdsklasse 10 t/m 13-jarigen) en 4 in de leeftijdsklasse 14 t/m 15-jarigen.

Lees meer