Nieuws

Nieuws vanuit KNSA

Nieuws van KNSA betreffende de benoeming van de commissie Wet wapens en munitie en de inschrijving in het UBO-register.

Lees meer

Commandantencursus

In Tegelen wordt er vanaf zondag 20 februari 2022 gedurende 10 weken tussen 9u en 11u een commandantencursus nieuwe exercitie georganiseerd.

Lees meer

Deelnemers OLS 2022 te Meijel

Hier kunt u controleren welke schutterijen hebben aangemeld voor deelname aan het OLS en de verschillende wedstrijden. Inschrijven voor het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Meijel was mogelijk tot dinsdag, 1 februari 2022.

Lees meer

Deelnemers voor het K-OLS

Inschrijvingen voor het Kinjer-OLS zijn mogelijk tot 1 maart. De loting van de optochtvolgorde wordt gehouden op 8 maart.

Lees meer

Profielschets president Oud-Limburgse Schuttersfederatie

De commissie Profielschets van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie heeft een uitgebreide schets opgesteld waaraan de nieuwe OLS-president en vicepresident idealiter voldoen.

Lees meer

Keuren muziekwerken

De muziekcommissie van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie heeft zich de afgelopen jaren gebogen over het werken met divisies en gekeurde muziekwerken.

Lees meer

Van de bestuurstafel

De persconferentie van vrijdag 14 januari 2022 gaf de mensen weer hoop, want een aantal versoepelingen werden doorgevoerd om de samenleving weer een beetje op gang te helpen om in het voorjaar van 2022 meer vrijheid te geven aan de samenleving en mogelijk ook schuttersactiviteiten weer georganiseerd mogen worden.

Lees meer

De Gildetrom

Zoals wij in Limburg het Limburgs Schutterstijdschrift kennen, kent Noord-Brabant de Gildetrom. Onlangs verscheen alweer de 4e editie in de 68e jaargang. De contacten onderling tussen Limburg en Noord-Brabant worden intensiever, mede ook dankzij de Europese schutterskoning en wilt u meer weten, kijk eens op www.degildetrom.nl

Lees meer

Schutterstijdschrift

De redactieraad van het Limburgs Schutterstijdschrift heeft weer een wereldprestatie geleverd. Weer 56 pagina’s vol schuttersnieuws uit Limburg ontvangen en in dit nummer kunnen jullie o.a. lezen:

Lees meer

De kracht van Limburg

Het dagelijks federatiebestuur heeft pas geleden gesproken met de organisatie van ‘de Kracht van Limburg’. De kracht van Limburg is het versterken van de Limburgse vitaliteit.

Lees meer