Nieuws

De investituur van de Rode Leeuw

Zondag 21 januari 2024 vindt de jaarlijks investituur plaats van de Souvereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus. Dit jaar zal deze investituur plaatsvinden in de Sint Lambertus Kerk in Helden, waar het kapittel in samenspraak met het Koninklijke Schuttersgilde Sint Lambertus Helden deze investituur wordt georganiseerd.

Lees meer

Nieuwe juryleden van harte welkom

Het aanvullen van ons bestaande jurykorps is nog steeds van groot belang. Daarom wordt ook in 2024 een jurycursus georganiseerd om nieuwe juryleden op te leiden. De cursusdata zijn gewijzigd en de locatie is vastgelegd in Guttecoven.

Lees meer

Beekdaelen nieuwe organisator OLS 2024

De ideeën en initiatieven voor het OLS stroomden binnen. Vanuit alle delen van de beide Limburgen. Vandaag is het besluit genomen dat Beekdaelen het OLS 2024 gaat organiseren.

Lees meer

De Gildetrom, het magazine van de Noord-Brabantse schuttersgilden

Jaargang 70, nummer 4 van de Gildetrom is uitgegeven. De gildetrom is te vergelijken met het Limburgs Schutterstijdschrift en beide bladen hebben ook een connectie om snel te kunnen schakelen bij nieuws wat de beide provincies op gebied van het schutters- en gildewezen aan gaat.

Lees meer

De kersteditie van het Limburgs Schutterstijdschrift 2023 is verschenen

Uitgave 141 dat staat garant voor de decembereditie van het Limburgs Schutterstijdschrift en de redactieraad heeft weer een geweldig naslagwerk neergelegd met nieuwsfeiten, achtergronden en historie vanuit het schutters- en gildewezen.

Lees meer

Nieuwsbrief december 2023 verstuurd

De nieuwsbrief van december is verstuurd! Het archief kunt u terugvinden op onze downloadpagina en via de sneltoets op onze home-pagina.

Lees meer

Inschrijvingsportaal OLS 2024 geopend

Het inschrijvingsportaal voor het Oud-Limburgs Schuttersfeest 2024 is geopend in de ledenadministratie voor de secretarissen van de schutterijen die lid zijn van de OLS-Federatie.

Lees meer

Vaardigheidsmedailles OLS-Federatie

De Oud-Limburgse Schuttersfederatie introduceert nieuwe vaardigheidsmedailles voor buksmeesters en commandanten.

Lees meer

Nieuwe onderscheidingen OLS-Federatie

De Oud-Limburgse Schuttersfederatie introduceert een aantal nieuwe onderscheidingen.

Lees meer

Aanpassingen ledenadministratie 2023

In de ledenadministratie zijn voor de secretarissen van schutterijen en bonden dit najaar enkele nieuwe functionaliteiten ingebouwd.

Lees meer