08 februari 2018
 De loting voor het Kinjer-Oud Limburgs Schuttersfeest heeft op woensdag 7 februari 2018 plaatsgevonden in De Stegel te Molenbeersel (Kinrooi). In totaal 25 basisscholen waaronder 10 Belgische scholen, hebben zich ingeschreven en vijf scholen zullen deelnemen in combinatie met een andere school. De optochtvolgorde werd geloot door het jeugdprinsenpaar van Ophoven :   1             Sint Jozef Merkelbeek (Nl) en schutterij Sint Johannes en Sint Clemens Merkelbeek 2             De Kingbeek (samen met Kingbeek Grevenbicht) en schutterijen Sint Willibrordus Obbicht, Heilig Kruis Grevenbicht & Eendracht Grevenbicht 3             Gemeentelijke Basisschool De Maaskei Ophoven (Be) en schutterij Sint Servatius Raam...

Nieuws

07 februari 2018
Dit jaar zijn voor het OLS minder inschrijvingen bij de terreinwedstrijden. Een mogelijke oorzaak kan zijn dat de schutterij de inschrijving vergeten is.  Elke secretaris kan zelf een compleet inschrijvingsrapport oproepen door in de online ledenadministratie op tabblad  “OLS 2018” te klikken en dan op de knop “Download PDF registratie-overzicht” te klikken. In deze bijlage een overzicht van de inschrijvingen van muziek-, vendel- en exercitiewedstrijden. Gelieve deze samen met het bestuur te controleren en indien nodig contact op te nemen met Thijs Aengevaeren, secretaris OLS Feest.
07 februari 2018
De inschrijvingsperiode voor het OLS 2018 te Raam (Ophoven, Kinrooi) is afgelopen. Slechts 10 schutterijen schreven niet in. Dat betekent dat er 147 schutterijen deelnemen. De loting van de optochtvolgorde zal plaatsvinden op vrijdag, 9 maart in De Spaenjerd in Ophoven (Kinrooi). De lijst van deelnemende schutterijen volgt aan het einde van dit artikel. Weetjes :  Deadline indienen muziekstukken : 1 april 2018 Deadline doorgeven namen van koninginnen, keizers, hofdames, ... : 1 juni 2018 Deadline aanmelden schutters : 1 juni 2018 Elke secretaris kan zelf een compleet inschrijvingsrapport oproepen door in de online ledenadministratie op tabblad  “OLS 2018” te klikken en dan op de knop “Download PDF registratie-overzicht” te drukken. Een groene band schuin over een wedstrijdblok betekent dat uw vereniging voor een wedstrijdblok is aangemeld/...
07 februari 2018
Alle nieuwsberichten aangaande het OLS 2018 bij Sint-Servatius Raam worden verzameld onder menu-item 'OLS Feest'.
29 januari 2018
Tijdens de jaarvergadering in maart 2017 riep de federatiepresident de schutterijen op om te werken aan de toename van het ledenaantal.De grens van 10.000 schutters lag in hedt verschiet. De schutterijen gingenn volop verder om het schutterts-en gildewezen te promoten en te trachten nieuwe leden te werven. De nieuwe digitale ledenadministratie werd goed in de gaten gehouden. De Federatiepresident beloofe aan de schutterij, die het 10.000ste lid zou verwelkomen persoonlijk een vat bier aan te bieden en wie de Federatiepresident Ger Koopmans kent, weet dat hij zijn beloften nakomt. Kyana van den Boer van de schutterij Sint joris Kaulille was de gelukkige en de Federatiepresident Ger Koopmans trok naar Kaulille op zondag 28 januari 2018. Natuurlijk kon hij het vat bier niet dragen, maar compenseerde dit met een kratje bier en voor de goede opletter op de foto. Vanuit enkele flesjes stak...
23 januari 2018
    Zondag 21 januari 2018 vond in de Sint Laurentiuskerk in het Belgische Bocholt de investituur plaats van de Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus. Vele schutsbroers en -zusters waren afgereisd naar Bocholt om deze investituur bij te wonen. 24 Personen, werden opgenomen als schutsbroeder of -zusters, waarbij één persoon, deze onderscheiding postuum werd toegekend. Drie personen werden bevorderd tot Officier en de Kanselier/Zegelbewaarder Jacques van der Vorst werd benoemd tot Commandeur binnen deze Orde.   De volgende personen zijn opgenomen als schutsbroeder- of zuster:   C.C. Bakker - Instructeur Nieuwe Exercitie Hub Beckers - Sint Nicolaas Heythuysen Mirjam Cloots - Sint Salvius Limbricht Eduard Conings - Sint Sebastiaan As P.J.M. Creemers - Sint Oda Boshoven-Weert W.G.M. Janssen - Prins Hendrik Sint Odiliënberg Ger Heldens -...
17 januari 2018
U zult het al gemerkt hebben; de zomer snelt met rasse schreden naderbij, en daarmee ook het Kinjer-OLS. Wellicht heeft u als deelnemer aan het Kinjer-OLS (als school of als coach-schutterij) nog tal van vragen of zijn er nog een aantal zaken onduidelijk. Via deze weg willen wij u graag uitnodigen voor een informatiemoment op 7 februari 2018 om 19u30 in Gemeenschapscentrum De Stegel, Weertersteenweg 363 te Kinrooi.   Volgende punten zullen worden toegelicht: -          19u30: Welkomstwoord door Sylvie Vanmontfort, voorzitter werkgroep Evenementen en Kinjer-OLS en schepen van cultuur. -          19u45: Woordje door Tjeu Scheepers, De Sjöttesjöel. -          20u00: Woordje door Patrick Knoben,...
17 januari 2018
Op woensdag, 17 januari 2018 staat de teller voor het aantal inschrijvingen voor het OLS in juli 2018 te Raam op 97.  Inschrijven kan nog tot dinsdag, 6 februari. De loting van de optochtvolgorde zal plaatsvinden op vrijdag, 9 maart in De Spaenjerd in Ophoven (Kinrooi). Weetjes :  Deadline voor aanmelding deelname OLS : 6 februari 2018 Deadline indienen muziekstukken : 1 april 2018 Deadline aanmelden schutters : 1 juni 2018 Een handleiding met betrekking tot het inschrijven kan u terugvinden : op het dashboard wanneer u inlogt voor de online ledenadministratie; en op deze website onder 'Downloads'.   Bent u secretaris van uw schutterij en hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Thijs Aengevaeren, +31 6 209 945 21 secr.olsfeest@olsfederatie.com of met Sonja Creemers  automatiseringscom@olsfederatie.com +32 4 973...
16 januari 2018
Beste schuttersvrienden,   Omdat in 2017 ons lid Caris Erik  de titel “Persoonlijk Kampioen der Beide Limburgen“ wist te veroveren is ons de eer gegund om deze mooie wedstrijd in 2018 te mogen organiseren.   Deze wedstrijd met de zware buks zal plaatsvinden op zaterdag 28 april en zondag 29 april 2018  voor de dames en heren van 16 jaar en ouder. Voor de jeugd onder de 16 jaar zal er op zondag 29 April 2018 een wedstrijd worden georganiseerd met de luchtbuks.   De wedstrijd wordt georganiseerd door de Koninklijke Schutterij  St. Servatius Raam Ophoven i.s.m. de OLS federatie op het schietterrein van Kon. Schutterij St.Elisabeth Stokkem Stadsgraaf z/n Dilsen Stokkem   Vanaf 9.00 uur:             Schietkaarten afhalen op het secretariaat Om 9.30 uur:  ...
13 januari 2018
De kalender op deze website is spijtig genoeg niet volledig. U kan ons daamee helpen. De evenementen en activiteiten die uw schutterij heeft en graag op deze kalender wil plaatsen, kan u doorsturen aan automatiseringscom@olsfederatie.com. Indien u de items aan ons doorstuurt vóór 15 februari, dan zorgen wij er tevens voor dat deze evenementen en activiteiten worden opgenomen in de kalender van het Limburgs Schutterstijdschrift die in maart zal verschijnen. Alvast bedankt voor uw medewerking !
31 december 2017
Halverwege 2016 deed de O.L.S.-federatie een oproep aan alle aangesloten bonden om jeugdige vertegenwoordigers aan te stellen voor een overkoepelende jeugdcommissie. Zo kan de jeugd haar stem laten horen en meedenken over de toekomst van het schutterswezen. Inmiddels bestaat de commissie uit 14 enthousiaste schutters. Zij hebben in het eerste jaar van het bestaan van de commissie al enkele activiteiten op touw gezet en dit willen ze in de toekomst graag voortzetten. Activiteiten die dit jaar werden georganiseerd zijn het jeugdschieten bij schutterij St. Leendert Urmond en de jeugddag op 9 september 2017. Doelen In de toekomst wil de commissie de jeugddag en het jeugdschieten op verschillende schuttersfeesten vaste onderdelen maken van haar programma. Andere speerpunten waar de commissie aandacht aan wil besteden zijn het streven naar een jeugdwerkgroep in iedere schuttersbond...