Nieuws

Kerstwens

Het federatiebestuur van de Oud Limburgse Schuttersfederatie is in de afgelopen maanden volop bezig geweest met de inwerkperiode van de nieuwe federatiepresident, Anoesjka Koopmans. Zij heeft vele commissies mogen bezoeken en veel leren kennen van het schutters- en gildewezen. Wij nemen jullie mee langs de bestuurstafel van de Oud Limburgse Schuttersfederatie.

Lees meer

Advies

Een nieuwe (herziene) Wet wapens en munitie moet veel eenvoudiger worden. De huidige wet is onoverzichtelijk en daarom niet makkelijk toe te passen. Voor zowel burgers als betrokken professionals is vaak niet duidelijk of een wapen, of een daarop gelijkend voorwerp, wel of niet verboden is. Bepaalde begrippen zijn niet duidelijk gedefinieerd, wat tot onduidelijkheid in de handhaving leidt.

Lees meer

Eindrapport commissie Wapens en Munitie

Op 20 december 2022 heeft de commissie Wet wapens en munitie haar eindrapport aan de minister van Justitie en Veiligheid, mevrouw Dilan Yeşilgöz, overhandigd. In februari 2022 is door diezelfde minister de commissie Wwm benoemd; een commissie onder voorzitterschap van oud-Tweede Kamerlid Chris van Dam, aangevuld met 14 andere leden vanuit verschillende belangenorganisaties, overheidsinstanties zoals politie, openbaar ministerie douane, en andere deskundigen.

Lees meer

Vacature vice-president

Op de najaarsvergadering is het functieprofiel van de vice-federatiepresident van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie gepresenteerd. Kandidaten kunnen zich tot 31 december 2022 melden.

Lees meer

Oekraine ondersteuning

We stand with Ukraine – unsere Hilfe muss weiter gehen
Wij staan achter Oekraïne – onze hulp moet vervolgd worden

Lees meer

Vergaderschema 2023

Het federatiebestuur van de Oud Limburgse Schuttersfederatie heeft het vergaderschema 2023 vastgesteld.

Lees meer

Agenda

Bescheiden en presentaties najaarsvergadering

Zaterdag 8 oktober 2022 vond de najaarsvergadering van de Oud Limburgse Schuttersfederatie plaats in het multifunctioneel centrum Baexheimerhof te Baexem.

Lees meer

Vacature

Er is een vacature voor regiosecretaris regio 3 van de Europese Historische Schuttersgilden. Kandidaten kunnen teageren tot 31 december 2022 door de sollicitiatiebrief te sturen naar hubert.brouns2@telenet.be.

Lees meer

KNSA-Kruitopslag

Een groot deel van de Nederlandse sportschutters herlaadt zijn of haar eigen patronen. Daarvoor hebben zij los kruit nodig en het voorhanden hebben daarvan is geregeld in de Wet explosieven voor civiel gebruik (Wecg). Dit is ook van toepassing voor een groot deel van de Nederlandse Historische-Wapensschutters die gebruik maken van antieke of replica voorlaadwapens waarvoor zij ook los kruit – in dit geval zwartkruit – voorhanden moeten hebben. Die sportschutters moeten dus voldoen aan de voorschriften van de Wecg.

Lees meer

Afscheidsreceptie

Op 10 juli jl. nam Ger Koopmans afscheid als President van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie. Maar liefst 9 jaar heeft hij onze schutterswereld op een fenomenale wijze vertegenwoordigd. Graag willen we hem hiervoor bedanken. Daarom organiseren wij een afscheidsreceptie.

Lees meer